Hogyan támogathatják a fordítási szolgáltatások a pénzügyi vállalkozásokat?

Bilingua fordítóiroda

Sok esetben a pénzügyi szektor sokkal inkább a számok, semmint a szavak körül forog. A fordítási szolgáltatások játszhatnak fontos szerepet ebben a gyors tempójú iparágban? Biztosan!

A pénzügyi szolgáltatások, még a mostani politikai bizonytalanságban is, továbbra is az egyik legerősebb és leggyorsabban növekvő brit ágazat. A világ minden tájáról származó emberekkel történő kommunikáció egyszerűen elengedhetetlen az Egyesült Királyságban működő bankok és vállalkozások számára, hogy sikeresen működjenek a nemzetközi piacon.

A pénzügyi szektor számára történő pontos fordítás érdekében elengedhetetlen, hogy a fordítónak ne csak nyelvi / fordítási ismeretei legyenek, hanem legyen tájékozott az ágazat sajátos tudnivalóival kapcsolatban, és gyakorlati tapasztalata is legyen. A képzett pénzügyi fordító képes lesz zökkenőmentes párbeszédet folytatni pénzügyekről mindkét nyelven, teljes mértékben megértve az ágazat által használt specifikus zsargont. Az ilyen szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező fordító nagy kincs lehet bármely pénzügyi szervezet számára. Következzenek az okok, hogy miért …

Szoros határidők

A pénzügyi szektorban igen gyakoriak a határidők és a rögzített időpontok. A jelentések és a pénzügyi kimutatások nagyon rövid időn belül valósulnak meg / válnak szükségessé, ezért azokat pontosan kell lefordítani. Egy professzionális fordító éppen ezt fogja tenni annak biztosítására, hogy minden nemzetközi és külföldi partner megkapja a dokumentum megbízható, teljesen lefordított változatát.

Emellett a részvények és a papírok mindig változnak, ezért fontos, hogy a cégek a változásokat ügyfeleiknek vagy partnereiknek hatékonyan kommunikálják, amiben a pénzügyi fordítók nagy segítséget nyújthatnak.

Kommunikáció

A partnerekkel való kommunikáció nagy kihívást jelenthet a nemzetközi üzleti környezetben. Függetlenül attól, hogy egy egyszerű emlékeztető, lényeges jelentés, HR dokumentum vagy marketing anyag – gyakran vannak olyan érintett felek, akiknek teljes mértékben meg kell érteniük az adott információt.

Akár angolról, akár angolra történő fordítás szükséges, célszerű olyan szakszerű fordítóirodával dolgozni, amely pénzügyi fordításokra szakosodott, ami rendkívül hasznos lehet adott üzleti környezetben, nem csak különleges alkalmakkor, mint például az éves jelentések, hanem a mindennapi rutinban is.

Titoktartás

A pénzügyi vagy jogi ágazaton belül sok nagyon személyes és nagyon fontos információ és dokumentum van, ezért a titoktartás nagy szerepet játszik. Teljes mértékben megértjük ezt, és tudatában vagyunk annak, mennyire fontos az adatvédelem bizonyos esetekben.

Fontos, hogy az ügyfél megbízzon a fordítóirodában, amellyel dolgoztat, és ők szabályszerűen foglalkozzanak a titkos és minősített dokumentumokkal. Mi a projektmenedzserektől a fordítókig, attól a pillanattól kezdve, amikor elküldi számunkra az ügyfél a dokumentumokat, mindaddig, amíg vissza nem kapja őket – nagy hangsúlyt helyezünk a titoktartásra.

Ha Ön a pénzügyi ágazatban dolgozik, és professzionális fordításokat igényel, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk, hogy megbeszéljük az Ön egyedi igényeit és követelményeit, és találjunk egy kifejezetten az Ön számára szabott megoldást. Több mint 200 különböző nyelvet fedünk le, mellyel képesek vagyunk kielégíteni az Ön igényeit.

Hogyan hatott a nyelvi evolúció a fordításokra?

Bilingua fordítóiroda Budapest

A nyelvi fordítások fejlődése

A nyelvi fordítások rendkívül módszeresek és pontosak lehetnek a modern korban. Valójában idővel még a gépek is egyre jobbakká válnak az automatikus fordítás során. A múltban azonban a különböző nyelvű emberek közötti kommunikáció tele volt nehézségekkel.

Néhány dolog azonban nem változott. Például a korai európai felfedezők, akik messze vidékekre utazta, hogy ott kereskedelmi útvonalakat nyissanak meg, nehézségekbe ütköztek, amikor üzleti tevékenységet kívántak folytatni a bennszülöttekkel.

A kommunikáció az üzleti életben még ma is problémás lehet. Szerencsére a modern vállalkozások számára a szakfordítók professzionális fordítási szolgáltatásokat nyújtanak, nem csak azzal, hogy anyanyelvi szinten beszélik a nyelvet, hanem a kultúrát is megértik – ennek hiánya már önmagában is probléma lehet a különböző nyelvek tekintetében.  Mindazonáltal a korai felfedezők segítették a nyelvi fordítások mai átfogó rendszerének kialakulását. A Marco Polo, James Cook, Sir Francis Drake és mások útjait dokumentáló történelmi beszámolóknak köszönhetően betekintést nyerhetünk a nyelvek professzionális fordításának kialakulásába, fejlődésébe.

A fordítói szolgáltatások története

Nehéz helyzetek a nyelvi kommunikációban

A nyelv, mint tudjuk, nagyon összetett lehet. Néha még az azonos nyelvet beszélők között is nehézségekbe ütközhet a megértés a különböző hangsúlyok, kifejezések és dialektusok miatt. Képzeljük el, milyen nehéz volt az európai felfedezők számára, hogy kommunikáljanak az addig fel nem fedezett terülteken élő bennszülöttekkel.

A történelmi beszámolókból kiderül, hogy az európaiak rendkívül nehéz helyzetben voltak. A felfedezők nem csak a nyelvet nem értették, hanem a kultúrát sem. Ez utóbbi problémát a marketingágazat jelenleg is tapasztalja.

Természetesen kezdetben a mimikát és különböző gesztusokat használták kommunikációs kísérletként. A gesztusok azonban nem univerzálisak. Napjainkban is jelentős különbségek vannak a különböző kultúrák gesztusainak jelentésében. A különbségek nem csak zavart okozatnak, hanem bajba is kerülhetünk általuk.

Például a japán vendéglátó, otthonában úgy fogadja látogatóit, hogy egy hullámzó mozdulattal a vendég felé lendíti a kezét, de nyugaton ez a mozdulat azt jelenti: „menj el!”. Zavarban lennénk? Valószínű!

Egy James Town-i telepes beszámolója szerint a bennszülöttekkel való kezdeti kapcsolatok barátságosak voltak a kommunikáció nehézsége ellenére is. A jelnyelv volt az eszköz egymás nyelvének megtanulásához, főleg azért, mert már korábban létezett egy jelnyelvi rendszer.

Az alföldi síkságon, valamint az észak-amerikai fennsíkon élő népek kereskedelmi útvonalai között már korábban kialakult egy kifinomult jelnyelv-rendszer. Ezt a nyelvet üzleti nyelvként fogadták el.

Amikor az európaiak megérkeztek, a francia, az angol és a spanyol nyelvek egyes elemeit beillesztették ebbe a kereskedelmi nyelvbe. Ez jellemzően szavakat tartalmazott, amelyeket egy teljes mondatból szedegettek ki azért, hogy elkerüljék felesleges szavak okozta „kommunikációs zajt”.  Ezt követően megszületett a Pidgin nyelv.

A kereskedelmi útvonalak mentén kialakított nyelvi rendszerek eredményeképpen kialakultak a nyelv tartós formái. Például a Chinook Jargon lett a domináns nyelv Oregon és a kanadai részek között a 19. században. Ezt a nyelvet ma is tanítják néhány törzsi iskolában.

A fordítás tanulása

Annak érdekében, hogy olyan nyelvtudás-rendszert alakítsanak ki, amelyet bárki használhat, a misszionáriusok általában az őshonos törzsek intelligens tagjaival ültek le, hogy kidolgozzanak egy nyelvi rendszert.

De még az első európai telepesek megérkezése előtt is lehetővé vált az emberek számára, hogy elegendő ismereteket szerezzenek a kommunikáció alapjairól.

Egy jezsuita pap által készített beszámoló szerint, aki az egyik, Hernan Cortez által vezetett expedícióval érkezett Mexikóba, egy hajótörött tengerész megtanulta, hogyan kommunikáljon a bennszülöttekkel. Őt később közvetítőnek kérték fel, hogy beszélni tudjanak az azték törzsfőnökökkel, és hogy lefordítsa az információkat spanyolra.

Észak-Amerikában a francia jezsuiták az algonquinok és a horunok között éltek. A mai Brazíliában a portugál telepesek körében a papok és a szerzetesek megtanulták a tupi nyelvet. Ezt a nyelvcserét aztán továbbfejlesztették az új telepeken élő európaiak következő generációi.

Az idegen közösségekben született gyermekek beilleszkedésének, valamint a bennszülöttek és a telepesek vegyes házasságainak köszönhetően sokkal gyorsabban fejlődhetett a különböző nyelvek közötti megértés.  A bennszülött nyelvek azonban fokozatosan kihaltak az adminisztrációs igazgatási rendeletek és a hadviselés miatt.

A kreol nyelvek fejlődése

Míg a paidzsin nyelvek segítették a külföldieket az alapvető kommunikációban, a kreol nyelvek a fordítás fejlődését mozdították elő.
A kreol nyelvek, két különböző nyelv hibridjei, amelyek egy egységes nyelvet alkotnak, közös nevezőt jelentettek a telepesek és a bennszülöttek között, és domináns nyelvévé váltak. Ezek közül néhány napjainkban is élő.  Mivel a szavak filogenetikusan keletkeztek, grammatikai hasonlóságok vannak a megfelelő nyelvek között.

Úgy gondolják, hogy az európai “felfedezőutaknak” köszönhetően mintegy 150 kreol nyelv alakult ki az 1500-as évek körül. A középkorban betöltött fontos szerepük ellenére a legtöbb kreol nyelv végül a szülő nyelv elkorcsosult dialektusává vált, majd kihalt.

Azonban a nyelvészek tisztában vannak vele, hogy a kreol nyelv olyan univerzális jelenség, amely a különböző törzsek között fejlődött ki a világ minden táján, és nemcsak az európai expedíciók eredménye.

Bizonyítékunk van arra, hogy Európában is léteztek kreol nyelvek, mielőtt kialakultak volna a hivatalos nemzeti nyelvek. Kiváló példa volt erre régen a Gaul és Bajorország, modern korunkban pedig Franciaország és Németország között kialakult kevert nyelv.

Míg végre Franciaország elfogadta a párizsi franciát, addig minél tovább haladtunk Párizsból a Berlinbe vezető úton, annál inkább megváltozott a nyelv, míg végül teljesen német lett. Napjainkban még 50 kreol nyelv létezik.

Közvetítő nyelvrendszerek

A közvetítő nyelvrendszerek használata a Távol-Keleten alkalmazott taktika volt az európai felfedezők részéről. Mire Matteo Ricci és Marco Polo megérkezett Ázsiába, a régióban található nyelvek nagy részét a mongol és a török ​​befolyásolta, ami a Dzsingisz Kán-i birodalom terjeszkedésének volt köszönhető.

Kína azonban folyamatosan ellensúlyozta más nyelvek hatását, elsősorban azért, mert a kommunikáció formája olyan karaktereken alapul, amelyek inkább képeket alkotnak, mintsem egyéni szavakat.

Azonban a Közép-Ázsia és Kína között meglévő kereskedelmi útvonalak miatt a perzsa és az indiai nyelvek közvetítő nyelvként szerepeltek a Kínába utazók számra.

Az ősi mezopotámi nyelvnek voltak közös vonásai a görög és a latin nyelvvel, így Ricci és Polo számára könnyebb volt olyan embereket találni, akik az indiai nyelveket is beszélték és latinul is értettek.

A különböző nyelvfordítási rendszerek gazdagsága egész Ázsiában nemcsak megkönnyítette a kereskedelem barátságos lebonyolítását, hanem az országok számára is elősegítette a kapcsolatok javítását. Például a Nerchinsk Egyezményt 1689-ben három: manchu, latin és orosz nyelven írták alá.

A nyelvfordítás fejlődése ma is tetten érhető. Az európai latin alapú nyelvek nyilvánvaló hasonlóságot mutatnak. Ugyanezeket a jellemzőket megtalálhatjuk az ázsiai nyelvek esetében is.

Európai szavak az ázsiai nyelvekben

Az európai és az ázsiai nyelveket egyaránt ismerő nyelvészek angol, francia, portugál és orosz nyomokat is találnak a távol-keleti nyelvekben. Például Vietnamban a kávé leírva: “ca phe”, de kiejtésben: ” café “. A mandarinban a bolsevizmus: “buershiweike”.

A hétköznapi, vagy egy adott kultúrára jellemző szavakat egyfajta átírási folyamat révén illesztettük be a nyelvbe, melynek nyomai ma is észrevehetőek. Még az egyszeri Ázsiába utazó is fel fogja ismerni az európai szavakat az ázsiai kiejtésben, akkor is, ha a helyesírás nem teszi nyilvánvalóvá. Például a csokoládé szó kínaiul: “qiao ke li tang”. Itt a szó egyik része az angol, másik része mandarin.

Ugyanakkor az ázsiai és az európai nyelvek közötti hasonlóságok sokkal messzebbre nyúlnak vissza, mint a középkori utazók ebbéli tevékenysége. 1768-ban Sir William Jones megjegyezte, hogy a klasszikus görög és a latin nyelvek szoros kapcsolatban voltak az ősi indiai szanszkrittal.

Megjegyezték továbbá, hogy az indoeurópai nyelveknek nemcsak hasonló hangzású szavaik vannak, hanem ugyanolyan szerkezettel is rendelkeznek. Ezügyben nagy a kíváncsiság a nyelvészek és a történészek körében, mivel az Indiából Európába származott többi nyelv egyike sem rendelkezett azonos struktúrával. Ennek magyarázata még mindig megoldatlan rejtély.

Azoknak a cégeknek, amelyek tengerentúli vállalkozásokkal vagy fogyasztókkal kívánnak foglalkozni, nem feltétlenül szükséges olyan nyelvi korlátok leküzdése, mint a korai felfedezőknek, de tapasztalt fordítók, és egy profi fordítóiroda nélkül még mindig jelentős kudarcokkal kell szembenézniük.

Tabula fordítóiroda Székesfehérvár, Siófok, Veszprém térségében

A Tabula fordítóiroda Székesfehérvár, Siófok valamint Veszprém térségében is segít angol, német és más nyelvű fordítások elkészítése kapcsán. Akár már ugyanazon a napon ki tudunk állítani pecséttel ellátott, hiteles fordítást. Hiteles angol és német fordítások a hét minden napján, megfizethető áron! Forduljon hozzánk bizalommal! Continue reading

Tabula Fordítóiroda Esztergom, Tata, Tatabánya területén

A Tabula Fordítóiroda Esztergom, Tata, Tatabánya területén is segít Önnek mindenféle fordításban angol, német és szlovák nyelvre, vagy fordítva. Hitelesített fordítást biztosítunk pecséttel ellátva még aznap. Hiteles német és angol fordítások megfizethető áron, a hét minden napján! Continue reading

Tabula Fordítóiroda Dunakeszi, Szentendre, Vác, Salgótarján térségében

Amennyiben Önnek angol vagy német fordításra van szüksége, a Tabula Fordítóiroda Dunakeszi, Szentendre, Vác, Salgótarján térségében is örömmel áll rendelkezésére. Akár már aznap hiteles, pecséttel ellátott fordításokat biztosítunk. Hivatalos német és angol fordítások a hét minden napján, megfizethető áron! Continue reading

A technológia helyettesíti a fordítókat?

Bilingua fordítóiroda

Hogyan befolyásolja a technológia a fordítási ágazatot?

Az elmúlt években jelentősen megnőtt a fordítási szolgáltatások iránti igény. A jelenség fő oka az üzleti globalizáció lehet, mivel megnövelte a nemzetközi kereskedelem lehetőségeit, és számos különböző üzleti vállalkozás számára új piacokat nyitott a világ minden szegletében.

Annak érdekében, hogy versenyképesek legyenek, és lépést tartsanak a fordítási szolgáltatások iránti kereslet növekedésével, a szolgáltatóknak nagyon szoros határidőkön belül kiváló minőségű fordításokat kell készíteniük, amelyek valóban kihívást jelenthetnek, ha nincs segítségükre a rendelkezésre álló technológia.

Hogyan lehetnek a fordítók segítségére a számítógépes fordítóprogramok?

A CAT (számítógéppel segített fordítás) eszközök történetének kezdete a hidegháború éveire tehető. Ebben az időszakban kulcsfontosságú volt a hírszerző szolgálatok által összegyűjtött információk késedelem nélküli lefordítása. Ezért született meg egy technológia a fordításhoz. Az első fordítógépeket az Egyesült Államok és a Szovjetunió finanszírozta, és az első fordítások az új technológiával erre szakosodott kutatóközpontokban készültek.

A ráfordított tőke és a kezdeti lelkesedés ellenére az eredmények elmaradtak a vártaktól, ezért a 70-es évek elején új megközelítést javasoltak. Az újonnan fejlesztett fordítógépektől már nem várták el az automatikus fordítás, ahogyan korábban, sokkal inkább azt, hogy segítsék a humán fordító munkáját.

A modern CAT eszközöknek nincs kész kétnyelvű szótáruk vagy automatizált gépi fordításon alapuló programjuk. Az “adatbázist” a fordító hozza létre minden alkalommal, amikor dolgozik egy fordításon és felülvizsgálja a munkát. Egy kifejezés keresése a CAT eszköz használatával azt jelenti, hogy a fordító áttekinti az összes korábban létrehozott fordítómemóriát, ami lassabb lehet a gépi fordításnál, de pontosabb és következetesebb.

A CAT eszközök használata számos előnnyel jár a fordítók számára, többek között:

-növeli a termelékenységet
-biztosítja a stílus és a terminológia konzisztenciáját

A fordítók saját fordítási memóriájukat építik fel a munka során, így idővel a hatékonyságuk jobb és jobb lesz. A fordító terminológiai kártyák és szószedetek létrehozásával foglalkozik, amelyekhez sok esetben szövegek, képek és példák kapcsolódnak.

Néhány legnépszerűbb CAT eszköz segíti a fordítót a szegmensek, szavak és egységek számolásában, az előzetesen lefordított szövegrészek és az új szövegrészek összehasonlításában és elemzésében annak érdekében, hogy tisztességes munkadíjat tudjanak felszámolni. A legtöbb CAT eszköz lehetővé teszi a fordító számára, hogy különböző formátumokkal dolgozhasson, például a PowerPoint, az Excel, a Visual Studio, a HTML, a Java stb. anélkül, hogy megváltoztatná az eredeti formátumukat, vagy az elrendezést, ha speciális oldaltörés van. Ez nagy előnyt jelent a fordítónak, hiszen így figyelmét csak a fordításra fókuszálhatja.

Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek a CAT eszközök?

Napjainkban a fordítók számos speciális szoftverterméket találnak, amelyek segítenek nekik gyorsítani a munkájukat, és növelni annak minőségét. A CAT eszközök leggyakoribb és legfontosabb jellemzői a következők:

Fordító memória

Ez egy olyan nyelvi adatbázis, amelynek fő célja a fordítások rögzítése a munka során, így ezek az információk a jövőben is felhasználhatóak. A fordítási memóriában megtalálható az összes korábbi fordítás fordítóegységekbe (forrás- és célnyelvpárok) mentve, így újra fel lehet használni ezeket az információkat, amivel időt takaríthatunk meg, ugyanis nem szükséges ugyanazt a kifejezést vagy mondatot még egyszer lefordítani. Így gyorsabban tudjuk befejezni projektjeinket, több munkát vállalhatunk és növelhetjük a bevételeinket.

Terminológiakezelő eszköz

Ez az eszköz hasonlóan működik az adatbázishoz, és lehetővé teszi a forrás- és a célnyelven jóváhagyott kifejezések és szabályok kezelését. A terminológiakezelő eszközt általában a fordítási memóriával használjuk a fordítás konzisztenciájának biztosítása érdekében.

Minden CAT Tools ugyanaz?

Amikor a CAT eszközökről van szó, nem lehet ugyanazt a kabátot ráadni mindegyikre. Bár a számítógéppel segített fordítási szoftver elve a memória létrehozásán és a szöveg szegmentálásán alapul, vannak olyan eszközök, amelyek egyes alkalmazásokhoz jobban illeszkednek, és inkább megfelelnek különböző követelményeknek.

A legnépszerűbb eszközök közé tartozik a Trados, a Wordfast és a DéjàVu. Bár mindhárom ugyanazt a szolgáltatást nyújtja, vannak olyan különbségek, amelyek többé vagy kevésbé alkalmassá teszik őket a különböző típusú fordítások számára. Vegyük például a Wordfast-et, amely a Microsoft makrók egy csomagja, és nem program. Mivel a Word-ön alapul, ez egy olyan eszköz, amely jobban megfelel egy kezdőnek, mert könnyű használni. Ugyanakkor éppen az egyszerű használat csökkenti a teljesítményét, mivel kevesebb formátumot kezel, így kevésbé rugalmas. Ezzel szemben a bonyolultabb feladatokkal foglalkozó fordítók, akik speciális szövegekkel dolgoznak, inkább a Trados-ot használják, azok pedig, akiknek többfajta formátumú fájlokkal kell dolgozniuk, inkább a DéjàVu-t szeretik használni a testreszabhatóság és stabilitás miatt.

Minden fordító elégedett a Fordítási Technológiával?

Bár a fordítási technológia számos előnyt kínál a fordítóknak, sok olyan szakember van az ágazatban, akik nem igazán elégedettek ezzel, és azzal a móddal, ahogyan ez az egész fordítási ágazatot érintette. Ennek három fő oka van:

A fordítógépek rosszul értelmezik a fordításokat

Amikor az ingyenes automatizált fordító szolgáltatások, mint például a Google Fordító, megjelentek az interneten, az az egész professzionális fordítási ágazatot érintette. Az emberek rájöttek arra, hogy szükség van fordításra, és lehetővé vált az ahhoz való gyors hozzáférés, ami növelte a szolgáltatások iránti keresletet. Azonban az ingyenes automatizált szolgáltatáshoz való hozzáférés azt a képet alakította ki, hogy minőségi fordítási szolgáltatást nyújtani sokkal könnyebb, mint amilyen valójában.

A minőség a fordító fő prioritása

Néha ez nem ugyanolyan prioritás az ügyfél számára is, ami adódhat a célnyelvi ismeretek hiányából, a lefordítandó szöveg tervezett használatból vagy a számukra esetlegesen felmerülő költségvetési korlátozásokból. Ezekben az esetekben az ügyfelek hajlamosak azt gondolni, hogy a fordítási technológia felajánlja számukra azt az alacsony költségvetésű fordítási szolgáltatást, amit keresnek, ugyanis sok esetben az ár fontosabb, mint a minőség. Ez azonban nem fordul elő a humán fordítóknál, mivel náluk a minőség a legfontosabb.

Jó írás

Sok esetben a fordítási memóriaeszközök akadályozzák a jó írást. Bár a szegmentálási megközelítésnek is vannak előnyei, ez biztosan nem ösztönzi a könnyed írást, mert a fordítók csak egy szegmensen dolgoznak egy időben, így nehéz összetett szöveget létrehozni.

Fordítóiroda

A technológia fejlődését napról napra láthatjuk, és lehetséges, hogy a technológia egy nap helyettesíteni tudja majd a fordítót és a tolmácsot. A jó hír az, hogy ez nem egyhamar fog bekövetezni. Mi, a Language Reach-ben azt gondoljuk, hogy az alábbi néhány ok ezt támasztja alá:

A fordítás minősége szubjektív

Az emberi fordítás a fordítók jártasságától és tapasztalatától függ. Még a legjobb fordítók sem feltétlenül fognak egy szöveget ugyanúgy lefordítani. Tehát ha a gépek képesek lennének ember által fordított minőségű szöveget előállítani, melyik minőség lenne az etalon?

Nagyon nehéz az igazán jó fordítás elérése
Két nyelv profi szintű ismerete még nem tesz valakit fordítóvá. Ugyanez vonatkozik a fordítási technológiákra is: a nyelvek közötti egyenértékűség megteremtése jó fordításokat fog eredményezni, amelyek a szöveget a célnyelven újra létrehozzák, és azok ugyanolyan hatással bírnak, mint a forrásnyelven.

Nagyszámú nyelv a világon

Jelenleg 6000 és 7000 közöttire tehető a nyelvek száma a világon, és mondjuk, ezek közül 1000 nyelvnek van gazdasági jelentősége. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy a fordítógépek átvegyék a munkát az emberektől, a technológiát minden egyes nyelvre ki kellene fejleszteni. Figyelembe véve, hogy a Google Fordító csak mintegy 80 nyelvet támogat, még mindig nagyon hosszú út áll előttünk.

A kontextus a legfontosabb, amikor fordításról van szó

A szövegkörnyezettől függően a szavaknak sokféle jelentése lehet. A kihívás az, hogy egy gép megtanulja mindegyik szó megfelelő jelentését minden egyes nyelvpárban. Az emberek a kontextust használják annak érdekében, hogy kitalálják a szavak jelentését. Nem úgy gondolunk rájuk, mint szimpla szavakra, hanem úgy, ahogyan viszonyulnak egymáshoz, és ezek a kombinációk az emberi kreativitás miatt folyamatosan változnak. Ez olyan valami, amivel egy gép egyszerűen képtelen lépést tartani.