Weboldal fordítás a turizmus területén

Mivel az utazás és a turisztika piacát a globalizáció jellemzi, ezért az internet a kommunikáció megkerülhetetlen csatornája ezen a területen. Emiatt olyan fontos, hogy a turizmussal és utazással kapcsolatos információk megfelelően legyenek lefordítva a weboldalakon.

Weboldal fordítás: az oldalak 3 típusa

A turizmussal foglalkozó weboldalaknak 3 típusát különíthetjük el. Ezek a következők:

1. Információs oldalak, melyek a turisztika minden aspektusáról tartalmaznak információt.

2. Promóciós oldalak, melyek adott úti célokat reklámoznak.

3. Üzleti weboldalak, melyek célja az eladás, ezért azon dolgoznak, hogy a lehetséges ügyfeleket ellássák minden olyan szolgáltató kontakt információjával, melyre szükségük lehet, pl. utazásirodák vagy utazásszervezők elérhetőségével.

Hasznos fogalmak az utazásszervezéssel és turizmussal foglalkozó weboldalak fordításával kapcsolatban:

A siker kulcsa a vendéglátóiparban nagyban függ a reklámhoz felhasznált marketing stratégiáktól. Ezek a stratégiák legtöbbször tartalmazzák a weboldal tartalmának különböző nyelvekre való lefordítását. A turisztikában, csakúgy mint a marketingben a fordítónak szem előtt kell tartania a következő fogalmakat:

Lokalizáció: a termék nyelvi és kulturális szempontú adaptálása, igazítása a célközönség igényeihez.

Internacionalizáció: célja a lokalizáció segítése, alapja a termék generalizálásában rejlik, hogy a lehető legnagyobb célközönség igényinek felelhessen meg.

Globalizáció: a termék adaptálása vagy elterjesztése különböző országokban, különböző területeken.

Az utazással kapcsolatos weboldalak lokalizálásának közös problémái:

A turisztikai szektorban a fordítás célja többek közt, hogy az ajánlott terméket a lokális igényekhez igazítsa. Eközben a fordító a következő három problémával néz szembe:

Kulturális problémák: azokon az általános nehézségeken felül, melyekkel minden szöveg esetében találkozhat a fordító itt külön figyelmet kell fordítani arra, hogy felismerje a szöveg azon részeit, melyeket a lokális igények szerint át kell alakítania vagy át kell írnia. Egy úti célt nem lehet ugyanúgy hirdetni spanyoloknak, mint angoloknak, mert míg a spanyolok általában a részletes leírásokat és ábrákat kedvelik, addig az angolok inkább az érzelmesebb, esztétikusan bemutatókat részesítik előnyben.

Nyelvi problémák: a fordító, akár az orvosi vagy pénzügyi fordításoknál, itt is képes kell, hogy legyen a kulturális különbségekből adódó egyéni preferenciák detektálására, és ezek szövegben való megjelenítésére. Ez különösen igaz a kifejezések, nyelvi fordulatok, közmondások, szólások másik nyelvre való átültetésére.

Technikai problémák: épp úgy, mint minden üzleti fordításnál, itt is jelentkezhetnek különböző technikai problémák, pl. a kulcsszavak jelenléte.

Az utazási weboldalak fordítása rengeteg szempontból is kihívás elé állítja a fordítót. Gondoljunk csak a marketingcélok globális voltára, melyből több nehézség is adódik: nyelvi specifikációk, melyek csak a turisztikai szektorra jellemzők (éppúgy, mint mondjuk a műszaki fordításnál), technikai akadályok, melyek általánosan jelentkeznek weboldal fordításnál.

A fárszi nyelv

A perzsa vagy másképpen fárszi nyelv az indo-iráni nyelvek iráni ágához tartozik. Nevétjo_forditas Perzsiából kapta, mely Irán régi megnevezése.

A farszi nyelvet kb. 130 millió ember beszéli, főként Afganisztánban, Iránban és Tadzsikisztánban. A múltban ez a nyelv Közép- és Dél-Ázsia számos területén elterjedt volt, de ma is megértik Örményország, Azerbajdzsán, India, Irak, Kazahsztán, Pakisztán, Türkmenisztán, Törökország egyes részein, de az USA-ban és Európában is élnek jelentős számú perzsa bevándorló csoportok.

A nyelv története

A perzsa nyelv történtét 3 időszakra oszthatjuk, ez alapján beszélünk óperzsa, közép perzsa és újperzsa nyelvről. Az óperzsa nyelv ékírásos nyelvemlékeken maradt fenn az Ahmedin dinasztiából (i.e. 550-330-körül). A nyelv ekkor szoros rokonságot mutatott a szanszkrittel, a latinnal és a göröggel együtt a flektáló, azaz hajlító nyelvek közé sorolják.

A közép perzsa nyelv hasonlóságot mutat a pártus nyelvvel és egyéb közép-ázsiai nyelvvel, nyelvtana egyszerűbb, mint az óperzsáé, az arámi nyelvből átvett írásjeleket használt.

Az újperzsa nyelv is tartalmaz számos pártus és közép-ázsiai elemet, egyéb iráni nyelvek erősen hatottak rá. A 9. században keletkezett, perzsa-arab írást használ. Nyelvtana egyszerűbb a közép perzsáénál.

Ábécé

Ábécéje az arab ábécére épül, de néggyel több betűt tartalmaz.

Saját írásjeleik csupán a mássalhangzóknak vannak, a magánhangzókat mellékjelekkel vagy mássalhangzók jeleinek kombinációjával jelölik.

A szöveget a perzsák jobbról balra míg a számokat balról jobbra írják.

A nem arab hangok jelölésére új betűket alkottak, pontokat, vonalakat adtak a már meglévő betűkhöz vagy más alakban írják őket.

A szöveget dőlten írják, ezért a betűk kapcsolódnak egymáshoz, ami ahhoz vezet, hogy pozíciójuktól függően alakjuk is változik.

Számok

Indiai számokat használnak, habár a 4, 5 és 6 számok írásmódja eltér a standard arabtól. Megemlítendő még, hogy a számnevek kiejtése eltér az arabban és a fárszi nyelvben.

Ami nyelvtanát illeti a fárszi nyelv egyszerű, hisz a főneveknek nincs nemük, nincsenek névelők. Néha nehéz eldönteni, milyen nemű személyről beszélnek. A perzsa egy igen költői nyelv, gyakran említik a világ legszebb nyelvei között, azonban a nem perzsa anyanyelvű embereknek időnként meggyűlhet a baja a perzsa nyelv hangjaival, ha rosszul ejti a szavakat, könnyedén félreértésekbe keveredhet.

Négy nyelv, mely mára a kihalás szélére került

Az emberi kommunikáció minden esetben igazodik a beszélők csoportjának aktuális dead_languagesigényeihez az adott időben és helyzetben. Mikor a beszédről van szó, megfigyelhető egyes nyelvek fokozatos hanyatlása, majd eltűnése. Ebben a blogbejegyzésben fel szeretném hívni a figyelmet 4 olyan nyelvre, mely lehetséges, hogy hamarosan a kihalás sorsára jut. De ki tudja, lehet majd épp ez az írás is ösztönöz néhány embert arra, hogy ezek valamelyikét elsajátítsa.

Kallawaya

A kallawaya (kallahuaya) egy dél-amerikai bennszülött nyelv. A spanyol és portugál nyelv elnyomta a mára kevésbé ismert nyelveket, az olyanokat, mint a Kallawaya, melyek azokhoz a szorosan összefonódott csoportokhoz kötődtek, melyekben eredetileg létrejöttek. A kallawaya egy utazó, gyógyító nép nyelve, mely a Bolíviai Andokban él. A nyelv számtalan ezoterikus kifejezést tartalmaz, melyek a közösség gyógyító tudására utalnak, ezzel is illusztrálva, hogy a nyelv mennyire alkalmazkodik a beszélők igényeihez. Manapság már csak néhány ember beszéli ezt a nyelvet, olyanok, akik felmenőiktől tanulták.

Mednij aleut

A nyelv fejlődése rendhagyó, hisz két nyelvből keletkezett, az aleut és az orosz nyelvből, miközben a legtöbb nyelv csak egy nyelvből fejlődik ki. Ezt a nyelvet a Bering szigeten beszélik. Ma ezt a nyelvet is csak 1-2 ember beszéli ezen a területen, amiért lehetséges, hogy a nyelv egyedülálló és komplex mivolta tehető felelőssé, a mednij aleut nyelvet ugyanis olyan emberek beszélték, akik aleut-orosz vegyes családból származtak, tehát egy eléggé speciális, kicsi populáció tagjai. A mednij aleut nyelvben egyaránt megtalálhatóak az aleut főnevek és az orosz igék, a ragozására pedig a két nyelv ragozási rendszerének keveréke jellemző. Mindez azt jelenti, hogy a mednij aleut nem egy egyszerűen megtanulható nyelv, nem beszélve arról, mennyire kevéssé használható a mai világban.

Suena

Pápua Új-Guinea kb. 800 különböző nyelvnek ad otthont, ebből adódóan természetes, hogy van valamiféle versengés a nyelvek között, hogy hatékonyak maradjanak és fennmaradhassanak. A suena nyelvet Morobe tartományban beszélik, korábban, a 20. században a yawari nép tagjai között volt népszerű. Mára a binandere nyelv kiszorítani látszik a suenát ebben a térségben.

Korni

A korni nyelv az Egyesült Királyság Cornwall nevű területén élő emberek történelmi nyelve. A korábban említett nyelvektől eltérően a korni már halott nyelvnek számított, mígnem 2010-ben újjáéledt. A korni a brit kelta nyelvből származik, melyet később követett az angol. A cornwalli emberek számára a korni nyelv az identitás és helyi azonosságtudat alapja és kifejezője. Mindez azt bizonyítja, hogy nem csak a nyelvek kihalására van példa olyan esetekben, mikor már elvesztették funkciójukat, hanem arra is, hogy amennyiben a közösség érdekei azt kívánják, fel is éleszthetők.

Érdekes folyamat az, ahogyan egyes kevésbé ismert nyelvek kialakulnak annak érdekében, hogy közösségek érdekeit szolgálják, majd mikor már nincs rájuk szükség, eltűnnek. Azonban a korni nyelv esete mindenkinek nyúlt némi reményt, aki szereti a nyelveket. Ha egy nyelv fontos a közösségnek, mindegy milyen kevés emberről is legyen szó, a nyelv hasznos célt szolgál, ezért bármikor megakadályozható a kihalása.

Cirill ábécé

A Cirill ábécé az orosz nyelv írott változatát segít papírra vetni. Egyesek szerint jóval bonyolultabb, mint a latin ábécé amit mi, és más európai népek használunk, de mint ahogy a “Hogy kell franciául számolni?” cikkemben írtam, minden csak megszokás kérdése. Az írást Mihály bizánci császár utasítására egy testvérpár, Cirill és Metód dolgozta ki 860 körül. Ennek az írásnak hamar nőtt a népszerűsége, gyorsan terjedt, aminek egyenes következménye lett, hogy a római pápa 885-ben betiltotta.

A cirill írást hivatalosan először Bulgáriában vezették be a 9. században. Eredetileg 44 betűt tartalmazott. A bolgár ábécé azóta több változtatáson ment keresztül, a két legutóbbi változtatás 1870-ben és 1946-ban történt, amikor a betűk számát először 32-re, majd a mai 30-ra csökkentették.

Ma a cirill írásmódot használó nyelvek ábécéje közel azonos. Arra van mód, hogy az orosz szavakat fonetikusan, a latin ábécé betűivel írjuk le. Az orosz fordítás azért is nehezebb, mert a fordítónak egy teljesen más betűkészletet kell használnia, a nyelvtanulás során ezek a különbségek sok embert eltántorítanak hazánkban, sokan inkább valamely európai nyelv mellett teszik le a voksukat. Bizonyos országokban, mint például Szerbiában, mind a két ábécét használják, mind a kettő elfogadott a hivatalok körében, tehát gyakran előfordul, hogy az egyik hatóságtól cirill írással írt levelet kapunk, a másiktól pedig latin betűkkel írott levél érkezik.

Hogy kell franciául számolni?

A franciák egészen érdekes és rendhagyó módon számolnak. Nem úgy, ahogy máshogy Európában, nem egymás után fűzik szépen a számokat ahogy következnek, hanem már csak a számok megnevezéséhez is kell valamennyi matematikai tudás. Érdekes, hogy így ezáltal a francia gyerekek szinte előbb tudnak számolni, mint magát a számot megnevezni. Dehát hogy lehetséges ez?

1-től 20-ig a számok sorrendben követik egymást (írás és kiejtés egymás mellé írva)

1 un, ön

2 deux, dö

3 trois, troá

4 quatre, kátr

5 cinq, szenk

6 six, szisz

7 sept, szet

8 huit, üit9

neuf, nöf

10 dix, diz

11 onze, onz

12 douze, duz

13 treize, trez

14 quatorze, kátorz

15 quinze, kenz

16 seize, szez

17 dix-sept, disszet

18 dix-huit, dizüit

19 dix-neuf, diznöf

20 vingt, vent

 

De utána?

21 és 61 között, ha az egyes helyén 1 áll, akkor a tízeshez az egyest et (“és”) kötőszóval kapcsoljuk:

21 = vingt et un
31 = trente et un
41 = quarante et un
51 = cinquante et un
61 = soixante et un

Ha az egyes nem 1, akkor kötőjellel kapcsoljuk a tízeshez:

22 = vingt-deux         23 = vingt-trois
37 = trente-sept        34 = trente-quatre
42 = quarante-deux      55 = cinquante-cinq

70 és 80 között a kiindulópont a 60. Ezeket a számokat úgy fejezzük ki, hogy 60-hoz hozzáadjuk a megfelelő számot, tehát a szám második része egy 10 és 19 közötti szám. A 71-et az etkötőszóval kapcsoljuk, hasonlóan a 21-61-hez:

71 = 60 + 11 = soixante et onze
72 = 60 + 12 = soixante-douze
73 = 60 + 13 = soixante-treize
74 = 60 + 14 = soixante-quatorze
75 = 60 + 15 = soixante-quinze
stb.

80 értelmezése: 60 + 20:

80 = 60 + 20 = quatre-vingts (“s” a végén!)
81 = 60 + 20 + 1 quatre-vingt-un (nincs a végén “s”!)
82 = 60 + 20 + 2 = quatre-vingt-deux
stb.

90: Így értelmezik: 60 + 20 + 10:

90 = 60 + 20 + 10 = quatre-vingt-dix
91 = 60 + 20 + 11 = quatre-vingt-onze
92 = 60 + 20 + 12 = quatre-vingt-douze
93 = 60 + 20 + 13 = quatre-vingt-treize
stb., egészen százig: cent.

Láthatjuk tehát, hogy franciául a számok képzése valóban nem egyszerű, mondhatjuk, hogy nem is túlságosan logikus. Ismerőseim francia tanulmányaik elején ki voltak ettől készülve, de aztán beleszoktak, most már teljesen természetesen eszükbe jut, hogy mi az a matematikai összeadásos feladat, amely során megkapjuk, hogy hogyan kell a 90-et kimondani.

Egységes olasz nyelv

Linguistic_map_of_ItalyEgységes olasz nyelv Olaszország megalakulásakor gyakorlatilag nem létezett. Az irodalmi nyelvezettől – melyben törekedni próbáltak a római kor nyelvezetére – annyira eltávolodott a beszélt nyelv, hogy az irodalmi nyelven íródott könyveket le kellett fordítani, hogy azok a hétköznapi emebrek számára is olvashatók legyenek. Olaszország még mindig erősen dialektusokra van tagolva, egyes becslések szerint ma is kb. 200 nyelvjárás fedezhető fel. Ezek északtól dél felé haladva olyan erősen különböznek egymástól, hogy ha onnan származó emberek találkoznak egymással, bizony nehezükre esik megérteni egymást. Az irodalmi nyelv alapjául a toszkán nyelvjárás szolgál. A nyelv egységesítésében  nagy szerepe volt a médiának: először az országos újságok, majd a televízió teremtett olyan helyzetet, hogy az embereknek meg kellett érteniük az egységesített olasz nyelvet. Ez akkortájt nagyban különbözött a dialektusoktól (és különbözik még ma is), de mikor két, más dialektust beszélő olasz ember találkozik, vagy olasz sajtótájékoztató, gyűlés vagy parlamenti ülés megy, ez, a hivatalos olasz használatos. Tehát az emberek otthon a saját nyelvjárásukban beszélnek (ami szóhasználatban vagy akár nyelvtanban is eltérhet az egységesített nyelvtől), de ha kell, akkor a hivatalos olaszt használják.

Egyre népszerűbb a spanyol nyelv

spanyolfordJelenleg a világon az angol, hindi és kínai után spanyolul beszélnek a legtöbben, ami 400 millió ember anyanyelve. A kiterjedt gazdasági kapcsolatok valamint Spanyolország és Latin-Amerika vonzó szépsége, kultúrája, borai, táncai, fesztiváljai és az emberek közvetlensége miatt egyre nagyobb népszerűségnek örvend, így a diákok is egyre nagyon arányban választják e nyelv tanulását.

4 kontinensen is beszélik több, mint 20 országban, így ha az angol mellé második nyelvnek választjuk, a világon szinte mindenkivel meg tudjuk értetni magunkat. A gazdasági kapcsolatok növekedése azt is magával vonta, hogy egyre több magányszemélynek és cégnek van szüksége spanyol fordításra.

Spanyolország turizmusa is fellendülőben van, kedvelt úticéllá és nyaralóhellyé vált. A spanyol – a nyelvterület óriási kiterjedése és a nagy távolságok ellenére – a szakemberek véleménye szerint egységes és viszonylag homogén nyelv. A sztenderd nyelvváltozat Spanyolországban az ó-kasztíliai, Latin-Amerikában a közép-mexikói nyelvjárásra épül.

Rengeteg spanyol nyelvi könyv közül választhat az érdeklődő, amik autodidakta módon valamint tanári segítséggel segítenek ezt a dallamos nyelvet elsajátítani. Mivel a spanyol nyelv ismerete egyre jobban igényelt, érdemes a tanulásnak nekikezdeni (ha még nem tettük meg). Így nem csak megértetjük magunkat még néhány millió emberrel, hanem tanulmányainkat továbbfejlesztve akár tolmács vagy fordító is válhat belőlünk.

Miről ismerni meg a jó angol fordítót?

jo_forditasHogy miről lehet megismerni a jó angol fordítót és a jó fordítást? Arról, hogy nem lehet tudni, hogy az ember egy fordítást olvas éppen. 

Igen, manapság nem gyakran találni olyan szakképzett és mindenre odafigyelő fordítót, aki képes lenne olyan fordításokat készíteni, amiről aztán nem derül ki, hogy az egy fordítás. Ennek sokkal inkább az ellenkezője igaz.

Akaratlanul is, amikor az ember kézbe vesz egy dokumentumot, és az az érzése, hogy nem igazán hangzik jól magyarul, vagy, hogy ebben furcsa mondatszerkezetek vannak, esetleg nem úgy követik egymást a mondatok, ahogy azt az ember várná, mindjárt felmerül az emberben a kérdés, hogy ez most akkor egy fordítás, vagy csak egy szétszórt ember írta és nem tud helyesen fogalmazni?

A legtöbb esetben aztán, ha egy kicsit közelebbről is megvizsgáljuk a szöveget, máris rájövünk, hogy igen, valószínűleg igazunk volt, ez tényleg egy fordítás, s néhány perc múlva már azt is pontosan meg tudjuk mondani, hogy ez mely mondatokból, részekből derül ki a leginkább. Ha pedig beszélünk néhány idegen nyelvet, akkor jó esetben még arra is könnyen rá fogunk jönni, hogy milyen nyelvű volt az eredeti szöveg, amiről a fordítás készült.

A fordító munkájában éppen az a kihívás, hogy hogyan tudja elrejteni ezeket az apró árulkodó jeleket, hogyan tud olyan megoldást találni, ami nem árulja el őt. A rutinosabbak ezt úgy szokták orvosolni, hogy a kész szöveget néhány napig pihenni hagyják, majd újra előveszik, s akkor frissen, szinte egy gyermek ártatlan szemével nézve, újra átírja az egészet, ami ekkor már szinte biztos, hogy tökéletes lesz, ha mégsem, akkor jobban teszi, ha másodszor is átszerkeszti kicsit a mondatokat, de másodjára már közel sem kell annyit dolgoznia vele.