Jövevényszavak és a nyelvek tisztasága

Aki azt hiszi, hogy anyanyelve „tiszta”, azaz semmilyen más nyelv nem befolyásolta létezése során, az téved. Számtalan olyan szó létezik, amelyről az ember azt gondolná, hogy az anyanyelvének sajátja, de valójában más nyelvektől származnak, és az idő múlásával beilleszkedtek a nyelvbe. Ezt a beilleszkedést „átvételnek” nevezzük.

A magyar nyelv is rengeteg jövevényszót tartalmaz, még azok is jövevényszavak, amelyekről nem is gondolnánk, hogy nem „eredeti” magyar szó.

Nézzük például a magyarul ’cúg’-ként használt szót, amelyet lehet, hogy kevesen ismernek és használnak, de létezik és méghozzá jövevényszó. A német ’Zug’ (huzat) szóból ered és ugyanilyen jelentéssel használjuk. De német jövevényszavunk még az ordenáré (ordinär), kupleráj (Kuplerei) és a ringlispil (Ringelspiel) is. A német jövevényszavak nagy része a világháborúkra, a németek Magyarországon tartózkodására vezethető vissza, ebben az időben rengeteg szót vettünk át a német nyelvből. Más nyelvekből is vettünk át szavakat, mint például a franciából a fotel ’fauteuil’ vagy a smafu ’je m’en fous’ szavakat.

Tehát az idegen szavak átvétele egyértelműen a nyelvek kapcsolódását, kapcsolatát jelenti, amely lehet, hogy már nem áll fenn, de egykoron fennállt.

A jövevényszavak legtöbbször azon okból kifolyólag jönnek létre, hogy a saját nyelvben a tárgyra vagy kifejezésre még nem létezik megfelelő szó vagy a tárgyat, kifejezést még egyáltalán nem is ismerték azelőtt.

Ám nem csak a németektől, franciáktól és angoloktól vettünk át szavakat, távolabbi országok, népek kifejezéseit is használjuk, anélkül, hogy tudnánk, nem magyar eredetű. Török jövevényszavaink száma is elég nagy, ilyen jövevényszó például az ’alma’, ’buzogány’, ’gyöngy’. Ezek nagy részét természetesen a török megszállás idején vettük át, de már a honfoglalás előtt is nagy volt a török nyelv befolyása a magyar nyelvre.

Milyen más formában merülnek fel a más népektől átvett szavak, kifejezések?

A jövevényszavakat nem szabad az idegen eredetű szavakkal összetéveszteni. Az idegen eredetű szavak azok, amelyeket megváltoztatás nélkül használunk. A jövevényszavaknál pedig látszik, hogy a nyelv stílusához igazodtak az idők folyamán. Ezek az idegen eredetű szavak nem arra szolgálnak, hogy egy tárgynak vagy kifejezésnek nevet adjunk, hanem szinonimaként szolgálnak, esetlegesen többletjelentéssel bírnak. Ilyen az angol ’first lady’ amelyet magyarul is kifejezhetnénk körülményesebben, viszont mégis mindenki az angol szót használja, mivel jól hangzik, tömör és velős, magában hordozza mindazt a jelentést, amelyet a magyarban hosszabban tudnánk kifejezni. Ilyen angol eredetű idegen szavunk az ’interjú’ is, amelyet szintén mindenki ismer és használ, ámbár magyar megfelelője lehetne a ’kikérdezés’, ’beszélgetés’, ám ennél itt többről van szó, és itt is az a helyzet, hogy az ’interjú’ magában hordozza mindazt a jelentést, amely a ’beszélgetés’ szóból hiányzik.

Tehát összefoglalva: egy jövevényszó azzal a céllal keletkezik, hogy egy új tárgynak, jelenségnek, kifejezésnek legyen megfelelője, és ezt a legegyszerűbben átvétellel lehet megtenni, amely később igazodik a fogadó nyelvhez. Ezzel szemben az idegen szavakat nem azért használjuk, mert nincs a saját nyelvünkben megfelelő kifejezés az adott jelenségre, hanem azért, mert az adott dolog jelentését a saját kifejezésünk nem tükrözi vissza kellőképp, viszont az idegen eredetű szó igen.

Mindezek ellenére azonban nem szabad azt a hibát elkövetni, hogy egy látszólagos jövevényszót idegen eredetűnek tituláljunk. A látszólagos jövevényszavak idegen eredetű szavak, vagy szórészek újraképződései.

Léteznek továbbá az úgynevezett tükörszavak, amelyek az átvevő nyelv szavaival tükrözik vissza az idegen eredetű összetett szót tükörfordítással. Ilyen például a ’felhőkarcoló’, amelynek a német megfelelője a ’Wolkenkratzer’. Wolke=felhő, kratzen=karcolni.

Ha az ember ezeknek a kifejezéseknek utánanéz könyvtárakban, láthatja, hogy majdhogynem több idegen eredetű szót és jövevényszót használ a magyar nyelv, mint eredeti magyar szót. Léteznek azonban ilyen, az ősmagyar nyelvből, örökölt szavak, amelyeket nem befolyásoltak az idegen kultúrák. Újabb kellemes meglepetés, hogy nem csak a magyar nyelv vett át idegen szavakat, hogy aztán azt használja, hanem számtalan szót és kifejezést átvett más nyelv is a magyarból.

A nyelvi purizmus

A purizmus a teljes stílustisztaságra való törekvés. A nyelvek esetén ez azt jelenti, hogy a nyelvészek, vagy legalább is hozzáértő emberek egy csoportja arra törekszik, hogy a nyelvi tisztaságot megőrizzék azáltal, hogy megpróbálják az idegen eredetű, valamint a jövevényszavakat kiiktatni, lecserélni úgy, hogy kizárólag a saját nyelvi elemeket használják fel. Ezeket az újonnan alkotott szavakat viszont sok esetben csak egy bizonyos réteg, vagy egy régió használja, így nem mindig terjednek el olyannyira, hogy teljesen beépüljenek a magyar nyelvbe.

A mai napig kísérleteznek, próbálkoznak azzal, hogy minden esetben csak magyar eredetű szavakat használjunk, ám a 20-21. századi gyors iparosodás és a technika hihetetlen gyorsaságú fejlődése miatt ez szinte lehetetlen vállalkozás, továbbá nem is biztos, hogy feltétlenül szükséges, ugyanis a nyelvek állandó változása, egymással való kapcsolata azt mutatja, hogy az emberiség egy egységként létezik. Ha mindenáron arra törekszünk, hogy csak és kizárólag eredeti magyar szavakat használjunk, az más népek felé az elzárkózást mutatja. Az emberiség mégiscsak egy fajhoz tartozik.

Pár tipp arról, hogyan készülhet el fordítása a lehető leggyorsabban és a lehető legkedvezőbb áron

A fordításokat mindenki a lehető legrövidebb időn belül szeretné kézhez kapni. A fordítóirodáknak nincs ideje „bemelegítésre”, a fordításokat szinte azonnal el kell kezdeni, hogy időben elkészüljenek. Bemelegítés alatt például a szöveg átolvasására gondolunk, amely lássuk be, a hosszabb szövegeknél elengedhetetlen lenne.

Az, hogy egy szöveg fordítása mikorra készül el, függ attól, hogy a szöveg milyen hosszú, mennyire komplex a szókincse, valamint a rendelkezésre álló megfelelő fordítók elérhetőek-e, van-e kapacitásuk arra, hogy a fordítást azonnal elkezdjék, és végül, de nem utolsó sorban a lektorálásra is kell szánni időt, amely szintén dobhat egyet a fordítás elkészülésének időpontján.

Ön, mint megbízó, jelentősen befolyásolhatja a határidőt, a fordítás minőségét és költségeit. Az alábbiakban olvashat egynéhány tippet azzal kapcsolatban, hogy tudja Ön, mint megbízó, a fordítási folyamatot optimalizálni.

Egyértelmű utasításokat és teljes körű információt adjon!

Minél több információt ad, és minél több esetlegesen felmerülő kérdést előre megválaszol, annál hatékonyabban, pontosabban és gyorsabban tudják a fordítók munkájukat megkezdeni és befejezni.

Ha a fordítónak kérdése akad, akkor a munkafolyamat lehet, hogy megáll, és amíg Ön nem tud választ adni a kérdésre, addig a fordítás sem készülhet el.

A következő információkat mindig közölje a megbízottal:

1. Mit kell lefordítani?

Amennyiben az elküldött szöveg csak egy részének a fordítására tart igényt, úgy azt első körben közölje, ugyanis, ha nem közli, a fordító az egészet lefordítja, és ezzel időt emészt fel, fordítása később készül el, mint szeretné.

2. Milyen nyelv(ek)re szeretné a szöveget lefordíttatni?

Több célnyelv esetén természetesen több időre van szükség, valamint a fordítás elkészülésének ideje függ attól is, hogy milyen nyelvre szeretné lefordíttatni. Magától értetődő, hogy nagyobb nyelvek (angol, német, spanyol) esetén több fordító áll rendelkezésre, mint a kisebb, ritkább nyelvek esetén (japán, szerb, norvég).

Tehát például, ha japán orvosi szöveget kell magyarra fordítani, akkor egy olyan fordító szükséges, aki kiválóan beszéli a japán és magyar nyelvet is, ráadásul az orvosi szaknyelvet is ismeri. Ilyen fordító pedig nem biztos, hogy azonnal elérhető.

3. Mikor és mire szeretné felhasználni a fordítást?

Amennyiben a dokumentumot valahol egy bizonyos időpontig le kell adnia, akkor azt tudatni kell a fordítóval, ugyanis a fordításnak még ezen időpont előtt mindenképpen el kell készülnie.

Ha azonban csak egy körülbelüli dátumot adtak meg a dokumentum leadására, akkor azt szintén közölje a fordítóval. Viszont Ön is megadhat időpontot tetszése szerint, de azt tudnia kell, hogy a fordítás ára függ a határidőtől is.

Az a kérdés pedig, hogy fordítását mire szeretné felhasználni, hova kell beadnia, azért merül fel, mert a mi fordítóirodánk csak hivatalos fordításokat készíthet, amelyeket nem mindenhol fogadnak el.

4. Mik a formai követelmények?

Sok esetben szükséges a formai megfeleltetés is a tartalmi mellett, például egy önéletrajznál a fotó beillesztése a lefordított dokumentumba. A képek mellett azonban a karakterek paramétereire is adhat utasítást, ragaszkodik-e ugyanazokhoz a méretekhez és betűtípushoz a kész szövegben, mint amelyek az eredeti szövegben is szerepeltek, vagy szabadon dolgozhat a fordító a külalakkal saját belátása szerint.

Elegendő az, hogy a fordítóiroda elektronikus és/vagy nyomtatott formátumban visszaküldje, vagy szükséges esetleg grafikus munkája is a kész szöveg megformázásához? (Például brosúrák, szórólapok, plakátok esetén.) Ilyenkor a fordítóiroda tovább küldheti egy grafikusnak a kész munkát, de dönthet Ön úgy is, hogy maga választ egy grafikust, vagy céget, aki a szerkesztési munkálatokat elvégzi, befejezi.

5. Van-e igény speciális terminológia, nyelvstílus használatára a fordításkor?

Vannak cégek, amelyek speciális szakszavakat használnak, amelyeket ők ismernek, de egy laikus számára nem biztos, hogy egyértelmű lenne ezeknek a célnyelvi megfelelője. Ezeket a szavakat, szakkifejezéseket érdemes a fordítóval/fordítóirodával a munka megkezdése előtt egyeztetni a minél tökéletesebb és gyorsabb fordítás érdekében.

6. Akad-e egyéb fontos információ, adat, amely a fordító számára releváns lenne munkája során?

Ilyen információk lehetnek például egy külföldi munkavégzés céljából elkészített önéletrajz vagy motivációs levél fordítása során felmerülő adatok, amelyek az eredeti szövegben nem szerepelnek, de a fordításban, a siker érdekében, érdemes őket feltüntetni.

Csak teljes mértékben kész szöveget küldjön fordításra!

Mielőtt megbízná a fordítóirodát szövegének fordításával, szánjon időt dokumentumának véglegesítésére, ugyanis a hibák vagy nem egyértelmű megfogalmazások újabb kérdéseket vethetnek fel fordítás során, amellyel a fordítási folyamat lelassul, nem beszélve arról, hogy ha a szöveget teljesen át kell dolgozni, az plusz költségekbe is verheti Önt.

„Foglaljon le” fordítókat

Fordítóirodája örülni fog, ha tudatja velük a megbízás előtt, hogy egy nagyobb szöveget szeretne majd fordításra leadni. Ez azért fontos, ugyanis így Ön tulajdonképpen le tud foglalni fordítót/fordítókat a projektre, és Önnek nem kell várnia, amíg egy vagy esetlegesen több fordító szabaddá válik és el tudják kezdeni szövegének fordítását.

Hagyjon elegendő időt a fordításra!

„Jó munkához idő kell.” Tartja a mondás. Ha a fordítót sürgetik, munkáját nem tudja megfelelő precizitással elvégezni, több hiba is felléphet a kész szövegben, amelyek a fordítás visszadobását eredményezik, ami miatt még több időt és pénzt kell a projektre ráfordítani. A rutinos fordítók napi maximum 2.000, 2.500 szót tudnak lefordítani. Ha ennél jobban megterhelik őket, az a minőség romlásához vezethet.

A fordítók kapacitása természetesen függ a szövegek komplexitásától is, ugyanis egy szakszöveg fordítása, amelynél a fordítónak gyakran kutatnia is kell, hogy a megfelelő terminológiát megtalálja, rengeteg időt igényelhet. A fordítás utáni lektorálásra is kell időt hagyni, a lektorok munkáját sem szabad félvállról venni és sürgetni őket. Tehát, amikor egy fordítási megbízást ad le a fordítóirodában, mindenképp vegye számításba ezeket a szempontokat, mielőtt a határidőt megszabná.

A mi fordítóirodánk is örömmel veszi, ha egy megbízás leadásakor az ügyfél tisztában van azzal, hogy a szöveg, amit le szeretne fordíttatni, mennyi időt igényel, és bár a megbízó adhat határidőt, fordítóirodánk minden esetben meg tudja mondani, hogy a szöveg elkészítése nagyjából mennyi időt vesz igénybe. Ön ehhez tud igazodni, amennyiben a projekt sürgős, úgy azt mindenképp közölje az egyeztetés alkalmával, és fordítóirodánk mindent megtesz annak érdekében, hogy a kész szöveg elkészüljön akkorra, amikorre Önnek szüksége van rá.

Mi a fordítómemória?

Mit nevezünk fordítómemóriának?

A fordítómemória egy olyan adatbázis, amely az összes lefordított szöveget elmenti, és felismeri az ismétlődő elemeket a szövegben. Ezek lehetnek például egész fejezetek, bekezdések, mondatok, vagy esetleg különálló szakaszok. Ezáltal a fordítómemória nem csak az azonos ismétlődéseket (matches), hanem a hasonló, de nem teljesen megegyező mondatszakaszokat (fuzzy matches) is felismeri.

Hogyan működik a fordítómemória?

A kimenő szövegeket és fordításokat a fordítómemória elmenti, majd a fordítási folyamat közben felismeri a korábbi fordítások miatt keletkezett ismétlődéseket, és automatikusan emlékezteti a fordítót, a már lefordított verziókra, amelyeket egy kattintással alkalmazhat, vagy egy másik – kontextusba illő – fordítással felülírhat. Ezeket a változásokat szintén megjegyzi a memória.

Hogyan segíti a munkafolyamatot a fordítómemória?

A program gördülékenyebbé teszi a fordítási procedúrát, ugyanis elkerülhetjük azt, hogy az ismétlődő szavakat, illetve mondatokat kétszer lefordítsuk. Gyakran előfordul, hogy egy hosszabb szövegen több fordító dolgozik egyszerre (csoportos fordítás), és emiatt ugyanannak a forrásnyelvi szónak, többféle fordítása születhet. A fordítómemóriák segítenek a szóhasználat egységesítésében, illetve az egységes célnyelvi változatok létrehozásában, ezáltal nagyobb terjedelmű dokumentumoknál is meg tudjuk őrizni a szövegösszefüggést.

Mit nevezünk terminológiai adatbázisnak?

A terminológiai adatbázis egy olyan szójegyzék, amelyben a fogalmak és kifejezések, illetve szakkifejezések (terminusok) fordításai szerepelnek. Ezek általában a hétköznapi nyelvezettől eltérő (pl. jogi, műszaki, orvosi, társadalomtudományi, természettudományi) szakszavak. A terminológiai adatbázisokat hozzá tudjuk adni a fordítómemóriához, amellyel szintén meggyorsíthatjuk a fordítási procedúrát.

Az 4 legjobb fordító alkalmazás utazóknak

A gépi fordítás még nem rendelkezik elég fejlett intelligenciával ahhoz, hogy teljes mértékben hitelesnek mondhassuk. A különböző nyelveket beszélő emberek gyakran fedeznek fel félreértéseket, illetve hibákat a gépek által készített fordításokban. Ez többek között abból adódik, hogy a fordítógépek csak kevés esetben ismerik fel a kontextusokat, nyelvi fordulatokat, állandósult szókapcsolatokat, vagy az eltérő jelentésárnyalatokat, amely környezetek sok esetben gyökeresen megváltoztatják egy szó alapjelentését.

Azonban a technológiai innovációknak köszönhetően, az internetes fordítóprogramokat tekintve is észrevehető a folyamatos fejlődés; a Skype nem régen mutatta be az új applikációját, amely lehetővé teszi a videóhívások élő fordítását. Azonban számos fordító alkalmazást találhatunk a világpiacon, amelyek rendelkezésünkre állnak a nyelvi akadályok leküzdésében:

Képtalálat a következőre: „google translate”

1. Google Translate

Android, iOS

Ár: ingyenes

A Google legutóbbi fejlesztése, nevezetesen a „vizuális fordító” nagy változásokat hozott; a program felismeri és azonosítja a telefonkamerával készített képeken lévő szövegeket, majd automatikusan lefordítja, így a telefon képernyőjén pillanatok alatt megjelenik az adott szövegrészlet fordítása.

A szoftver jelenleg még csak hat nyelvet ismer (angol, német, spanyol, orosz, olasz, francia), de a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a szám várhatóan növekedni fog. Emellett érdekes még az innováció kapcsán, hogy a program nem igényel feltétlenül internetkapcsolatot, amely hasznos tulajdonságként funkcionál, ha olyan helyre utazunk, ahol nem tudunk hozzáférni a hálózathoz.

Ezen felül az alkalmazás lehetővé teszi a közvetlen szimultánfordítást; ha kiválasztunk egy tetszőleges nyelvkombinációt, majd bekapcsoljuk a mikrofont és belemondjuk a lefordítani kívánt részeket, akkor a program azonosítja hang alapján a szöveget, majd automatikusan visszamondja a kész fordítást – ezáltal a helyes kiejtésben is segítséget nyújt nekünk az applikáció. Fontos megemlíteni, hogy az alkalmazás offline szolgáltatásaihoz kizárólag az Android operációs rendszer keretein belül tudunk hozzáférni.

Kapcsolódó kép

2. iTranslate

Android, iOS, Windows Phone

Ár: ingyenes

A Google Translate kétségkívül egy rendkívüli teljesítményű eszköz az utazók számára, viszont a piac más érdekes lehetőségeket is kínál még számunkra; ilyen például az iTranslate, amely lehetővé teszi nekünk azoknak a szókapcsolatoknak, frázisoknak a tárolását, amelyekre már egyszer rákerestünk, ezáltal időt tudunk spórolni (a program hasonlóképpen működik, mint a fordítómemória, viszont kevésbé komplex és nem rendelkezik akkora kapacitással).

A felhasználók a mikrofon vagy a billentyűzet segítségével hozzá tudják adni a fordításra szánt anyagot az alkalmazáshoz, amely pillanatok alatt átülteti a szöveget a kívánt nyelvre – összesen 80 nyelv áll rendelkezésünkre a fordításnál. Az alkalmazás sajnos még nem rendelkezik offline funkciókkal, ezért az internetkapcsolat elkerülhetetlen a használathoz.

Kapcsolódó kép

3. WayGo

Android, iOS

Ár: az alkalmazás naponta 10 fordítást tesz lehetővé ingyen, a korlátlan használat pedig 5 euróba kerül.

Mivel a Google vizuális fordítója a kínai, a japán és a koreai nyelvet nem ismeri, a WayGo nevezetű applikáció megfelelő alternatívaként funkcionál az ázsiai nyelveket beszélők számára.

A használat hasonló, mint a Google Translate esetében; a kamera segítségével befotózzuk a szövegrészleteket, majd ezt követően megjelennek a képernyőn, a szövegek célnyelvi megfelelői. A program nem igényel internet-hozzáférést.

Kapcsolódó kép

4. iTranslate Voice 2

iOS

Ár: 4,99 euró

Az alkalmazást nagyon egyszerű és hatékony használni; lehetővé teszi a beszélgetésben részt vevő személyek számára a kimondott szavak, illetve mondatok azonnali (szimultán) fordítását gépelés nélkül.

Ehhez csak annyit kell tennünk, hogy belemondjuk a telefon mikrofonjába a lefordítani kívánt szöveget, majd az applikáció automatikusan visszamondja a célnyelvi változatot. A szoftver erősen hozzájárul ahhoz, hogy az eltérő nyelvű emberek körében kialakult beszélgetésben mindenki az anyanyelvét tudja használni.

Szakácskönyvek fordítása

A szakácskönyvek, azaz a különböző receptek ma nagyon divatosak. Mindenkinek meg van a maga kedvenc séfje a televízióból, a maga kedvenc étele, amit szívesen elkészít, lefotóz és megoszt másokkal.

A séfek manapság sztárokká váltak, sőt szuperhősökké, akik a saját ízvilágukkal egymás ellen versenyeznek, akik a minőségre építenek, az iskolák étkeztetési rendszereit forradalmasítják, éttermeket mentenek meg a bezárástól és …. szakácskönyveket írnak.

Egyszerűen szórakoztató ezeket a könyveket lapozgatni, a receptek gazdag választékát tanulmányozgatni, valamint ezeket esetenként kipróbálni. Viszont ezen szakácskönyvek fordítása is szórakoztató lehet, de ez nem jelenti azt, hogy nincsenek speciális elvárások ezen a területen.

Összetevők

A különböző konyhák, keleti receptek, az új trendek és fűszerek iránti érdeklődés vitathatatlanul meg van, de mindazonáltal fennáll a tény, hogy gyakran előfordulnak olyan receptek, amelyekben olyan összetevők szerepelnek, amiket az olvasó nem tud a saját országában beszerezni.

Ilyenkor a fordító bosszantó dilemmával áll szemben. Kicserélje az összetevőt másra, egyszerűen húzza ki, amivel a kész ételt is megváltoztatja, vagy pedig írjon egy megjegyzést, és hívja fel az olvasó figyelmét arra, hogy az összetevőt ki lehet cserélni másikra?

A főzési trendek gyorsan változnak, egyre több egzotikus összetevő kerül az ételekbe, ez viszont nem jelenti azt, hogy a sütni-főzni vágyóknak fel kell adniuk a reményt, ha nem találnak meg a sarki boltban minden összetevőt.

Ezért tehát rendkívül fontos a fordításnál, hogy a fordító konzekvensen tartsa magát a recepthez, és az esetleges változtatásokat, például az aromák illesztése a végtermék aromájához, jól érthetően tisztázza és jelezze. Ajánlott, a módosított recepteket saját kezűleg elkészíteni, megkóstolni, ezzel az új, módosított összetevők alkalmasságát bebiztosítva.

Mértékegységek

Bögre vagy mérleg? Teáskanál vagy uncia? Világszerte rengeteg mértékegység létezik, ami miatt nem elegendő egyetlen egy weboldalt meglátogatni a mértékegységek átszámításához, hogy aztán a kiszámolt számot a fordításba beépíthessük. Már csak azért sem, mert a végső recept nem biztos, hogy átszámításoknál és a mértékegység váltogatása következtében egységes marad. Szlovéniában például nagyon szokatlan lenne, átváltás után a receptbe a következőt látná az olvasó: „Öntsön hozzá 5,352 dl vizet.”

Átváltásnál két dolog lehetséges: az eredeti receptben szereplő mértékegységet meghagyjuk és a könyv végére egy mértékegységtáblázatot mellékelünk az átváltáshoz. A nem túl olvasóbarát, állandó lapozgatás elkerülése érdekében, amely főzés vagy sütés közben még idegesítőbb, sokkal praktikusabb a célnyelv mértékegységeit megtanulni.

A mértékegységek fordításánál ilyenkor kerekíteni szokás, de csak akkor, ha a fordító meg van győződve róla, hogy a kerekítés során a végeredmény nem változik. Előfordulhat ugyanis, hogy akár a legkisebb hiba is végzetes katasztrófát idézhet elő, az étel fogyaszthatóságát illetően, persze. Ennek elkerülése érdekében a fordítónak javasolt saját maga kipróbálni az általa fordított receptet, annak helytállását.

Pályázati dokumentumok fordítása

Önéletrajz, írásbeli pályázat és motivációs levél – mitől függ a fordítás?

Az álláspályázathoz szükséges fotót mellékelni, vagy inkább nem ajánlott? Milyen formai irányelveket érdemes betartani és milyen nyelvi normákat? Le kell mind a formát és tartalmat egy az egyben fordíttatni? Ha valaki sok időt szán arra, hogy pályázati dokumentumait tökéletesre megírja, akkor a fordítónak a fordításnál már csak a formai és tartalmi hibák elkerülésére kell figyelni.

A következőkben a legfontosabb kitételeket szeretnénk megemlíteni az önéletrajz, pályázati levél és motivációs levél témakörökben.

Az írásos pályázati dokumentumok legfontosabb alapelvei

A pályázólevél és az önéletrajz minden írásbeli pályázat alapját képezik. Ezeket persze kiegészítik még a releváns dokumentumok másolatai (bizonyítvány és társai) és a motivációs levél. A pályázat egészénél figyelni kell a vizuális összkép meglétére, amelynek segítségével a második körbe bejuthatunk. A szamárfül és olvashatatlan másolat ugyanúgy tabu, mint az átláthatatlan önéletrajz.

Továbbá az alpontok sorrendje is jelentős szerepet játszik az önéletrajzban. Itt gondolunk az iskolai végzettségek és a munkatapasztalatok felsorakoztatására. Aki épp most hagyta el az iskolapadot, annak fel kell minden iskolát tüntetnie, azonban, aki már évek óta dolgozik, annak elegendő a legutolsó, valamint a megpályázott munka szempontjából releváns iskolákat, végzettségeket szerepeltetni.

Az önéletrajznak hiánytalannak kell lennie, a megpályázott munka szempontjából fontos végzettségeket és képesítéseket mindenképp érdemes feltüntetni. A megpályázott munkakör szempontjából lényegtelen végzettségeket és hobbikat akár el is lehet hagyni.

A legnagyobb kihívást általában a pályázati levél megírása jelenti. Ugyanis itt röviden és frappánsan össze kell foglalni, hogy miért pont mi vagyunk a megüresedett pozíció betöltésére a legalkalmasabbak. Ne csak a végzettségeit sorolja fel, térjen ki a pályázati kiírásra, hol találta, valamint a cégre vonatkozó ismereteit is megemlítheti.

A motivációs levelet nem mindenhol kérik a pályázatok benyújtásához – a motivációs levél azonban lehetőséget nyújt arra, hogy az önéletrajzban foglaltakat részletesebben kifejtsük, amennyiben szükségét érezzük. A kezdeményező pályázatoknál arra használjuk a motivációs levelet, hogy kifejtsük, miért pont az a cég keltette fel érdeklődésünket, valamint mi szól mellettünk és kvalifikációnk mellett, a felvételt illetően. 

Csak egy profi fordító tudja, hogy a kicsi, de jelentős különbségek mit jelentenek.

Egy pályázatot nem lehet félvállról venni. Minél magasabb pozíciót szeretne megpályázni, annál nagyobb gondossággal és elkötelezettséggel kell pályázatát elkészíteni. Egy hanyag vagy hibás fordítás a sok ráfordítást tönkre teheti.

Amennyiben tehát Ön angolul pályázna, vagy külföldi munkahelyre szeretne felvételt nyerni, mindenképpen professzionális fordítókat keressen fel pályázatának tökéletes fordítása érdekében.

Ugyanaz a nyelv, más normák

Gondoljon a régi mondásra: „Ahány ház, annyi szokás.”. A ’ház’ jelen esetben ’ország’-ot is jelenthet, tehát bármennyire is a globalizáció korában élünk, a pályázatok esetében ez a mondás semmit sem veszített értékéből. Természetesen vannak normák, melyek például az Európai Unió miatt egységesítve lettek, de ezen normák ellenére is akad egy s más, melyre oda kell figyelni a pályázatok megírásánál és fordításánál. Ilyen egységesített norma például a tanulmányok és szakmai tapasztalatok idő szerinti elrendezése az önéletrajzban.

Viszont sajnos a fordításoknál azt is figyelembe kell venni, hogy mely országba írja meg a pályázó az önéletrajzát és motivációs levelét, mivel lehet, hogy angolul beszélnek Nagy-Britanniában és az USA-ban, kultúrájuk mégis teljesen eltér egymástól.

A mi fordítóink számtalan önéletrajzot, motivációs levelet és pályázati mellékletet, mint például bizonyítványt fordítottak már a világ minden nyelvére, így bátran fordulhat hozzánk, amennyiben külföldi cégekhez, vagy Magyarországon tevékenykedő külföldi cégekhez szeretnének felvételt nyerni.

Mindenképp fontos azonban, hogy pályázatát Ön készíti el, ezért a fentebb említett néhány tanácsot fogadja meg, nem érdemes elhamarkodni, összecsapni önéletrajzát, motivációs levelét, hiszen ezektől függhet a jövőbeni karrierje.

Mi is az a kontextus, miért olyan fontos?

„Ismernünk kell a kontextust!”

Biztosan hallotta már legalább egyszer ezt a mondatot, ha fordítóirodával, vagy szabadúszó fordítóval közösen dolgozik. Valójában mit is jelent ez a szó, miért követelik ennyire a fordítók és hogy is lehetne ezen kérések elébe járni?

Egy dolgot le kell szögezzünk:

Kontextus nélkül nem létezhet jó fordítás. A kontextus ismerete legalább annyira fontos a fordító munkájánál, mint a terminológiák ismerete és a stilisztikai tudás.  A kontextus az, amit a fordítónak mindenképpen ismernie kell, hogy fordítása ne tévesszen célt. Az összefüggések ismerete, azok használata és visszatükrözése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a célszöveg megállja a helyét.

A kontextus alkotja a fordítás felületét, az tartja össze a kész szöveget, ugyanúgy, mint a kiinduló szöveget is.

Kontextus = tartalom

Természetesen a szöveg tartalma és környezete egy fontos szempont a kontextus tekintetében. Amint egy olyan szöveg kerül a fordító elé, amely egy nagyobb szöveg része és a fordító nem ismeri ezen kimaradt részeket, úgy a fordításban előfordulhatnak sebek, melyek abból adódnak, hogy a nem ismertetett szövegrészben fontos elemek szerepelnek.

Ebben az esetben nem csak a terminológiák rossz használatára gondolunk, amelyet a szövegkörnyezet ismeretének hiánya miatt a fordító helytelenül használ, hanem akár egy rosszul használt névelőre, amely a fordítás egészét értelmetlenné teheti. Így hát rengeteg kérdés merülhet fel a fordító számára, amelyek elkerülhetetlenek és egyúttal veszélyeztethetik a határidő pontos betartását is.

Akár olyan hibák is keletkezhetnek a fordításban, amelyeket a fordító észre sem vesz, nem érzékeli a helytelenséget, mivel az általa látott szöveg környezetében ezen hiba, nem hiba. Ezek a tévedések később a fordító tudásának minősítését rombolhatják, akár az ő hibája, akár nem.

A szövegkörnyezet a szöveg kialakulásának története és háttere

A levélváltások, naplók, dokumentációk, tárgyalási jegyzőkönyvek, költségkimutatások, jogi beadványok és iratok – hogy csak pár okiratot említsünk a mindennapi üzleti életből – egy nagyobb ügy, folyamat láncszemeiként keletkeznek. Ezek az iratok teljes egészükben csak úgy érthetők meg, ha a folyamathoz tartozó minden szóbeli kommunikáció és írásba foglalt dokumentum ismert, és átlátható.

Tehát a tökéletes fordítás hozzávalója az, hogy a fordító minden kis részletet ismerjen, lássa a vonalvezetést, a folyamatokat, mivel hiába bármilyen fordítói tapasztalat, jósolni egy fordító sem tud.

Minden kis szövegrész a kontextus alapvető fontosságú alkotóeleme

Mindenképpen fontos leszögezni a fordítás megkezdése előtt azt, hogy a célszöveg kinek, és mi célból készül. A fordító ezután pontosan meg tudja alkotni a szöveget a megfelelő terminológiák, a megfelelő nyelvi szint és beszédstílus felhasználásával. A fordítónak tehát minden adatot érdemes rendelkezésére bocsátani, gondolunk itt a célközönségre, valamint a célra, amelyet a megrendelő a szöveggel el szeretne érni.

Döntő lehet tehát az is, hogy a fordítás olvasója szakember-e avagy laikus. Példának okáért egy használati utasítás fordításakor rendkívül fontos ennek ismerete. Másik dolog pedig, hogy minden nyelvnek meg vannak a maga stilisztikai elemei, amelyeket megfelelően kell átültetni egyikből a másikba, hogy a várt célt a fordítás elérhesse. Egy reklámanyag fordításánál például ez számottevő, hisz a cél a célközönség figyelmének felhívása.

Az optikai kontextus is fontos

A fordító számára információt hordoznak a formai, képi információk is. Stilisztikai, grammatikai és tipológiai szempontból lényeges információ, hogy az épp látott sor címsorként, képfeliratként vagy egy felsorolás elemeként kell, hogy megjelenjen.

A szöveg struktúrája, a kiemelések, sőt még a betűtípus is támogatja a fordító munkáját, hiszen látja, hogy a szöveg alkotójának mik az elképzelései, milyen formátumú szöveget szeretne viszont látni.

A nyomtatott és online szövegek közötti különbség sem elhanyagolható a fordító szemszögéből, ezek a különbségek is befolyásolhatják munkáját, komoly döntéseket kell meghoznia sok esetben, hogy fordítása mindenképp elérje a kívánt hatást. 

A fordítás mindig szituatív

A fordítónak munkája során mindig diplomatikusnak kell maradnia, interkulturális és érzelmi kompetenciára van szüksége, emellett még részletes szaktudás is kell legyen a háta mögött.

Ezeket a komplex képességeket a fordító akkor tudja megfelelően alkalmazni, ha a fordítandó szövegre vonatkozó minden fontos információt megkap. Ezek alapján már minden fontos döntést és finomhangolást el tud végezni annak érdekében, hogy a célszöveg megfeleljen az elvárásoknak. Mindent összegezve tehát a fordítás létszükséglete a kontextus ismerete.

7 tipp weboldal fordítás előtt

Ha szeretné a weboldalát más nyelvekre is átültetni, akkor Önnek mindenképpen érdemes elolvasni az alábbi néhány gondolatot. Hasznos tanácsokat, tippeket találhat bennük. Mire kell odafigyelni, hogy a fordítás simán és könnyen menjen? Mit érdemes megfontolni a külföldi piacra történő kilépés előtt? Fordítóirodánk több, mint ötven honlap illetve webshop lefordításán van túl, sokéves tapasztalatunkat szeretnénk megosztani a weboldal fordítás iránt érdeklődőkkel.

1. Találjuk meg a megfelelő kulcsszavakat!

Nagyon fontos, hogy nem elég a meglévő szöveget átültetni egy másik nyelvre, ismerni kell azokat a kifejezéseket, amelyeket a másik nyelven a legtöbbször használnak. Ha nem csak a honlap lefordítása a cél, hanem oldalunkkal szeretnénk majd ügyfeleket is szerezni, célszerű már az elején feltérképezni azokat a kulcsszavakat, amelyeket szeretnénk beépíteni az idegen nyelvű szövegbe. Ha így kezdünk neki a folyamatnak, sokkal egyszerűbb és könnyebb lesz, mint a később rendelkezésre álló kulcsszavakat teljesen átírni, kiszedni a szövegből, s helyettük megfelelőket találni.

2. Le kell-e fordítani az egész oldalt?

A weboldal fordítás kapcsán ez a kérdés nagyon gyakran felvetődik. Már az elején érdemes tisztázni, hogy van-e az oldalunknak olyan része, amit külföldön nem fognak használni? Gondoljunk itt az olyan részekre, mint például a „Hírek”, vagy azokra a szövegekre, amelyek meglehetősen ország-specifikusak. Le akarjuk-e fordíttatni a blog bejegyzéseket már az elején, vagy ez ráér később is? Sok esetben először az a cél, hogy az oldal elkészüljön, használni lehessen, és az érdeklődők megtalálják a szükséges információkat a termékünkről, szolgáltatásunkról.

3. Egyeztessük le a fordítandó szöveget Wordben

A honlap fordítás esetén rendkívül fontos, hogy a fordítandó szövegeket egyeztessük le Wordben is, hogy ezt kell lefordítani, erről a szövegmennyiségről van szó. Ennek azért van jelentősége, mert sok esetben alul, a láblécben egy-egy linken olyan szövegek bújhatnak meg (ÁSZF, adatvédelmi nyilatkozat), amiket a fordító vagy a fordítóiroda nem vett észre, s azok akár több ezer karakternyi szöveget is rejthetnek. Ilyenkor fura helyzet állhat elő, ha a megrendelő az egész weboldalt várja a megbeszélt áron, a fordítóiroda pedig csak egy kisebb mennyiséget fordít le.

4. Anyanyelvű a fordító? Kérjünk rövid próbafordítást

Rossz lenne, ha a nem megfelelő minőségű fordításra csak az 50. oldal befejezése után derülne fény. Ehelyett célszerű már az elején egy fél oldalas próbafordítást kérni, hogy láthassuk, mit fogunk kapni, ha ezt a céget választjuk.

A fordítás megrendelése előtt a legfontosabb kérdés, hogy ki fordítja le az anyagot? Anyanyelvű-e a fordító? Ha a válasz erre az, hogy nem, melegen ajánlott tovább keresgélni.

Mert hogy akarunk valakitől egy német szöveget, ha az illető nem is német? Milyen szöveg lesz ez így? Megműttetnénk-e magunkat az egészségügyi nővérrel? Fel kell tenni a kérdést, hogy mi a fontos a számunkra? Most szeretnénk-e megspórolni ötezer forintot, s cserébe később nem lesz megrendelésünk külföldről, vagy inkább kerüljön kicsit többe, de induljon be az a piac is?

5. Mondjuk-e el külföldön, hogy magyar cég vagyunk?

Mi a fontos a számunkra? Derüljön-e ki a weboldal látogatói számára, hogy itt egy magyar cégről van szó? Vagy inkább teljesen elrejtjük ezt az információt és egy helyi, lokális cégként próbálunk az adott piacon megjelenni? A különböző nemzetek, országok eltérően befogadók és vannak a skálának meglehetősen szélsőséges pontjai.

Példaként említhetnénk a franciákat, akik annyira ragaszkodnak a saját cégeikhez, hogy mihelyt felfedezik, hogy itt egy külföldi oldalról van szó, hajlamosak azonnal bezárni az oldalt. Náluk célszerű lehet mindent eltüntetni az oldalról, ami arra utalhat, hogy külföldi cég vagyunk. Nagyon fontos, hogy francia telefonszám legyen feltüntetve, az e-mail cím olyan legyen, amit náluk gyakran és előszeretettel használnak, ne érezzék idegennek, furának ezt sem. Ha utalni kell pénzt, azt francia számlára kelljen utalni és ne külföldi, német vagy magyar számlára. A cég neve is olyan kell, hogy legyen, ami a franciákban bizalmat ébreszt, a „Kovács és Társa Kft.”-vel nem biztos, hogy sok megrendelést szerzünk ezen a piacon.

6. Ki legyen a fényképen?

A kultúrák, nemzetek eltérőek lehetnek és az a fénykép, amelyik az egyik országban nagyon tetszetős, lehet, hogy egy másikban „kiveri a biztosítékot”, megnövelve ezzel a visszafordulási arányt, s az oldal gyors bezárását a böngészőben. Egy nagyon szélsőséges példát említve, Magyarországon egy fekete bőrű, afrikai ember megjelenítése a hirdetésben nem biztos, hogy annyira megnyerő, mint egy afrikai országban, és fordítva. De ugyanez lehet a helyzet az ázsiai országokkal is.

Európán belül sok cég elköveti azt a hibát, hogy ugyanazt az embert jeleníti meg a svéd hirdetésben, mint az angol, vagy magyar hirdetésekben. Ha egy kicsit jobban megnézzük, nem kell ehhez nagyon nagy tudás, egyből érezni fogjuk, hogy ez a fiú vagy lány egy kicsit fura, „én nem ilyeneket ismerek”, tehát a mi országunkban valószínűleg nem így néznek ki az emberek. Lehet, hogy ez egy svéd fiú, vagy egy lengyel lány, esetleg egy holland vagy német kinézetű személy, és ha mi éppen Olaszországban készülünk weboldalt építeni, akkor célszerű lehet barnább, sötétebb hajú embereket megjeleníteni a fényképeken.

A fényképek testre szabásával nő a bizalom és jobban konvertál majd az oldal, a kívánt célt gyorsabban el tudjuk érni a látogatók körében. Ha ezt elfelejtjük megcsinálni, a szöveg még mindig lehet nagyon jó, tetszetős, a fényképek viszont gyorsan odavonzzák a tekintetet és el fogják vinni a látogatókat egy másik irányba, vagyis kérdőjelek kerülnek a felhasználók fejébe már az elején.

Napjainkban létezik már olyan alkalmazás is, amely meglévő arcokból, fényképekből vág össze olyan embereket, akik valójában nem is léteznek. Az interneten adják, veszik az ilyen képeket, a szoftvert is be lehet szerezni, lehet ilyen képeket is gyártani. Tehát figyeljünk oda ezekre a részletekre, Spanyolországban spanyol embereket, Írországban ír arcokat tüntessünk fel a képeken, amennyiben lehetséges.

7. Csináljuk meg a házit, avagy végezzünk piackutatást!

Ha már több éve árulunk valamit, akkor a dolog a kisujjunkban van. Mindent tudunk a termékünkről, mi mennyibe kerül, időben is kitűnően tudunk tervezni, mit mikorra tudunk vállalni, stb.

Elképzelhető, hogy egy új piacra lépésnél is hasonlóan gondolkodunk, azt hisszük, hogy ott is meg tudjuk csinálni ugyanezt ezen az áron, ugyanilyen gyorsan. A végén mindenkinek nagyon jó lesz, a vásárlóink pedig elégedettek és boldogok lesznek.

Ekkor jön a felismerés, hogy egy másik országban ez a szolgáltatás teljesen más áron cserél gazdát, nem beszélve a szállítási lehetőségekről. Biztos, hogy ott is úgy működnek a futárcégek? Még mielőtt beáraznánk a termékeket, érdemes némi piackutatást vagy versenytárselemzést végezni, hogy odakint, ezen a külföldi piacon mibe kerül a termék és mik a szokások.

Félrevezető lehet, ha a hazai árat átkonvertáljuk az adott pénznemre, ugyanakkor nem igazítjuk hozzá az ottani viszonyokhoz. Ez egy alacsonyabb életszínvonallal, jövedelemmel rendelkező országban úgy fog kinézni, hiába volt jó a honlap fordítás, a szöveg átültetése, senki nem fog tőlünk rendelni, mivel drágának érzik majd a termékünket. A részleteknek érdemes már az elején utánanézni.

Amennyiben a honlap fordításhoz szeretne további segítséget kérni, munkaidőben szívesen tájékoztatjuk a részletekről. Mire kell mindenképpen odafigyelni még.

Részletekért hívjon most: 06 30 / 251-3850!

Kulturális különbségek a fordítás területén

Mi a fordítás? Tiszta sor: Egy szó kicserélése egyik nyelvben egy, a másikban ugyanolyan jelentésű szóra, vagy mégsem? Nem, nem talált. A netes fordítóprogramok jól példázzák ezt a tényt, hogy a fordítás folyamata komplexebb, mint azt elsőre az ember gondolná, méghozzá több okból kifolyólag.

Az ekvivalencia mítosza

A nyelvek különbözősége már a felépítésüknél látszik, amely a nyelvtant és a morfológiát foglalja magába. Ezért hát a szó szerinti fordítás az esetek túlnyomó részében nem lehetséges. A Google fordító és társai remekül szemléltetik ezt a tényt.

Emellett ráadásul rengeteg olyan szó létezik, amelynek más nyelvekben a kulturális különbségek miatt nem létezik pontos megfelelőjük. Ezen szavakat vagy kifejezéseket általában egyetlen szóval nem is lehet kifejezni. Ilyen szó a magyarban például a ’tehénkedik’, mely más nyelvekben nem létezik, azaz igen, de csak körülírással lehet ezen szót a konnotatív és denotatív jelentésével együtt visszaadni.

Kulturális különbségek

Miért nehezebb a kínai-magyar, angol-indonéz, és hasonló, egymástól nagyon különböző nyelvekkel dolgozó fordító munkája? A kulturális különbségek miatt. Ezért drágább és igényel több időt ilyen nyelvpárok esetén a fordítási munka.

A másik probléma ilyen kérések esetén, hogy ilyen fordítóból kevés van, kevesen beszélnek egymástól nagyon eltérő nyelveket olyan szinten, hogy akár oda-vissza el tudják végezni a fordítást. Nem beszélve azokról a fordítókról, akik egy nagy nyelv mellett több kisebb nyelvet beszélnek, nem pedig csak egy gyakorit és egy ritkábbat.

Például a mi esetünkben magyar mellett nem csak angolul, németül, franciául, hanem még esetleg indonézül, csehül vagy esetleg valami extrém ritka nyelven is beszélnek, mint például a perzsa vagy burmai.

Rokon nyelvek

A rokon nyelveknél sokkal egyszerűbb a fordítás folyamata. Számos európai nyelv rokon egymással, rengeteg hasonlóság van köztük, amely a nyelvtanulásnál és utána a későbbiekben a fordításnál sokat segít. Ilyen például a spanyol és portugál, a szlovák és szlovén, valamint mindegyik skandináv nyelv. Aki például németül kezd el tanulni, sokkal könnyebben sajátítja el bármely skandináv nyelvet és vica versa. Az egy régióban élő népek kultúrája viszonylag hasonló, gondolunk itt a technikai, gazdasági fejlettségre is.

Természetesen kivételek akadnak. A történelem folyamán együtt élő, egymást befolyásoló nyelvek között rengeteg hasonlóságot lehet felfedezni, ez magától értetődő. Viszont azon nyelvek, amik soha nem is érintkeztek a történelem folyamán, egészen a gazdasági és technikai fellendülésig a 20. században, nem igen mutatnak fel hasonlóságot, se a szókincset, se a nyelvtant és morfológiát tekintve sem.

A kultúrák ismerete

Minden eddig említett tényből kiindulva tehát egy kínai-magyar fordítónak ismernie kell a kínai és magyar kultúrát is, legalább azon a területen, amelyen fordítói munkáját végzi. Más tudást követel meg egy jogi -, egy orvosi -, valamint egy irodalmi szöveg precíz fordítása. 

A kétnyelvűség nem ismert előnyei

Két, vagy több nyelv ismeretének alapvető előnyeit mindenki ismeri: több lehetőség a munka világában, mélyebb kulturális ismeretek és – legyünk őszinték – villoghatunk mások előtt nyelvtudásunkkal.

A tudomány is sokat foglalkozik a két- illetve többnyelvűség fogalmával. A legújabb tanulmányok eddig ismeretlen előnyöket tártak fel, amelyek a kétnyelvűséggel járnak.

A nálunk dolgozó számos fordító számára ezek az előnyök természetesen mindig is nagy fontossággal bírtak. Ezért összegyűjtöttük ezen tanulmány legérdekesebb pontjait, és ki tudja, talán ezekkel Önt is meggyőzzük arról, hogy egy második nyelvet is megtanuljon.

A kétnyelvűség késlelteti a szellemi leépülés tüneteit

A médiában sokat hallottunk már arról, hogy a legalább két nyelvet beszélő személyek ritkábban épülnek le szellemileg öregkorukra, illetve a leépülés tünetei náluk később jelentkeznek, mint azoknál, akik csak egy nyelven beszélnek. A kétnyelvűség az Alzheimer-kórt és hasonló betegségeket nem tudja teljesen meggátolni,  mindazonáltal a tanulmányok azt mutatják, hogy a kétnyelvű emberek ilyen betegségekkel szemben is ellenállóbbak, mint egynyelvű társaik.

A kutatók továbbá azt is megállapították, hogy két nyelv felváltva történő használata (mint például tolmácsolás, fordítás, vagy egyszerűen csak egy idegen nyelvű könyv olvasása) közben az agyunkat fejlesztjük, méghozzá olyannyira, hogy agyunk ilyen tevékenységek során hosszútávú kognitív készletet épít fel.

A döntésképesség javulása

Az élet számos területén szükségünk van arra, hogy képesek legyünk egyszerre több felé figyelni, valamint képesek legyünk a feladataink elvégzésekor fontossági sorrendet felállítani, tehát feladatainkat priorizálni. A legújabb kutatások kimutatták, hogy a kétnyelvű emberek ezen képességekben is az egynyelvű emberek előtt járnak.

Ennek oka, hogy a kétnyelvű emberek agya a nyelvekben történő ide-oda ugrálás következtében, valamint a betűk, szavak, kifejezések és nyelvtani szerkezetek megfelelő rendezése, alkalmazása következtében formálódik, olyannyira, hogy nekik nem esik nehezükre, az irreleváns nézőpontokat eltávolítani, és helyettük a fontosakra koncentrálni.

A memória javulása

Ha elfelejtjük, hogy mit szerettünk volna mondani, vagy épp nem tudjuk, hova tettük le telefonunkat röviddel ezelőtt és nem emlékszünk arra, hogy mit ettünk reggelire, akkor a rövidtávú memóriánkkal van baj. Ez mindenkit érinthet. 

Aggodalomra viszont semmi ok. Tanulmányok kimutatták, hogy a két vagy több nyelvet beszélő személyek jobb memóriával rendelkeznek. Az okok itt különbözők, de a legfontosabb talán mégis az, hogy két nyelv egyidejű használata esetén az agy különböző részeinek különböző időkre kell visszanyúlnia.

A szókincsfejlesztés is egy remek gyakorlat a memória fejlesztéséhez. És a legjobb: Egy teljesen új nyelv elsajátítása közben sarkalljuk a rövidtávú memóriánkat is.  

Az iskolai teljesítmény javulása

Még az iskolában, a tanórákon is hasznát vehetjük a többnyelvűségnek, és előnyeinek. A kétnyelvű környezetben felcseperedő gyermekek jobb kompetenciákkal rendelkeznek számos területen. Például kritikus gondolkodásuk kifejlettebb, a koncentrációs képességük jobb és identitástudatuk is hamarabb kifejlődik.

Bár a nyelvi tehetség elsősorban az irodalom, művészet és retorika területein fejlődik, bizonyított tény, hogy a kétnyelvű tanulók a logikus gondolkodást igénylő tantárgyak, tudományok területén is jobban teljesítenek, mint egy nyelven beszélő társaik. Ezen előnyök mind a kognitív gondolkodásmódjuk kifejlettségének köszönhetők.

Jobb karrierlehetőségek

Munkáltatók bevonásával végzett tanulmányok kimutatták, hogy a külföldi cégeknél elhelyezkedni kívánó munkavállaló kulturális ismeretek nélkül hátránnyal indul. A cégek vezetői azt mondták, hogy egy idegen nyelv ismerete manapság már kritérium, még abban az esetben is, amikor a pozíció betöltéséhez ez különösebben nem lenne nélkülözhetetlen.

Tehát amennyiben Ön nagyobb esélyekkel szeretne indulni a munkaerőpiacon, érdemes nekilátni egy idegen nyelv elsajátításának. Minél több idegen nyelv szerepel az önéletrajzán, annál nagyobb esélyei vannak magasabb pozíciók betöltésére.

Mindezen „rejtett” előny ismerete alapján azt lehet mondani, hogy a többnyelvűség életünk rengeteg területét befolyásolja, méghozzá pozitív irányban. Soha nem késő új nyelveket elsajátítani, vagy a már rég használtakat újból felfrissíteni, hiszen, mint látja, csak előnye származhat belőle.