Cirill ábécé

A Cirill ábécé az orosz nyelv írott változatát segít papírra vetni. Egyesek szerint jóval bonyolultabb, mint a latin ábécé amit mi, és más európai népek használunk, de mint ahogy a “Hogy kell franciául számolni?” cikkemben írtam, minden csak megszokás kérdése. Az írást Mihály bizánci császár utasítására egy testvérpár, Cirill és Metód dolgozta ki 860 körül. Ennek az írásnak hamar nőtt a népszerűsége, gyorsan terjedt, aminek egyenes következménye lett, hogy a római pápa 885-ben betiltotta.

A cirill írást hivatalosan először Bulgáriában vezették be a 9. században. Eredetileg 44 betűt tartalmazott. A bolgár ábécé azóta több változtatáson ment keresztül, a két legutóbbi változtatás 1870-ben és 1946-ban történt, amikor a betűk számát először 32-re, majd a mai 30-ra csökkentették.

Ma a cirill írásmódot használó nyelvek ábécéje közel azonos. Arra van mód, hogy az orosz szavakat fonetikusan, a latin ábécé betűivel írjuk le. Az orosz fordítás azért is nehezebb, mert a fordítónak egy teljesen más betűkészletet kell használnia, a nyelvtanulás során ezek a különbségek sok embert eltántorítanak hazánkban, sokan inkább valamely európai nyelv mellett teszik le a voksukat. Bizonyos országokban, mint például Szerbiában, mind a két ábécét használják, mind a kettő elfogadott a hivatalok körében, tehát gyakran előfordul, hogy az egyik hatóságtól cirill írással írt levelet kapunk, a másiktól pedig latin betűkkel írott levél érkezik.

Hogy kell franciául számolni?

A franciák egészen érdekes és rendhagyó módon számolnak. Nem úgy, ahogy máshogy Európában, nem egymás után fűzik szépen a számokat ahogy következnek, hanem már csak a számok megnevezéséhez is kell valamennyi matematikai tudás. Érdekes, hogy így ezáltal a francia gyerekek szinte előbb tudnak számolni, mint magát a számot megnevezni. Dehát hogy lehetséges ez?

1-től 20-ig a számok sorrendben követik egymást (írás és kiejtés egymás mellé írva)

1 un, ön

2 deux, dö

3 trois, troá

4 quatre, kátr

5 cinq, szenk

6 six, szisz

7 sept, szet

8 huit, üit9

neuf, nöf

10 dix, diz

11 onze, onz

12 douze, duz

13 treize, trez

14 quatorze, kátorz

15 quinze, kenz

16 seize, szez

17 dix-sept, disszet

18 dix-huit, dizüit

19 dix-neuf, diznöf

20 vingt, vent

 

De utána?

21 és 61 között, ha az egyes helyén 1 áll, akkor a tízeshez az egyest et (“és”) kötőszóval kapcsoljuk:

21 = vingt et un
31 = trente et un
41 = quarante et un
51 = cinquante et un
61 = soixante et un

Ha az egyes nem 1, akkor kötőjellel kapcsoljuk a tízeshez:

22 = vingt-deux         23 = vingt-trois
37 = trente-sept        34 = trente-quatre
42 = quarante-deux      55 = cinquante-cinq

70 és 80 között a kiindulópont a 60. Ezeket a számokat úgy fejezzük ki, hogy 60-hoz hozzáadjuk a megfelelő számot, tehát a szám második része egy 10 és 19 közötti szám. A 71-et az etkötőszóval kapcsoljuk, hasonlóan a 21-61-hez:

71 = 60 + 11 = soixante et onze
72 = 60 + 12 = soixante-douze
73 = 60 + 13 = soixante-treize
74 = 60 + 14 = soixante-quatorze
75 = 60 + 15 = soixante-quinze
stb.

80 értelmezése: 60 + 20:

80 = 60 + 20 = quatre-vingts (“s” a végén!)
81 = 60 + 20 + 1 quatre-vingt-un (nincs a végén “s”!)
82 = 60 + 20 + 2 = quatre-vingt-deux
stb.

90: Így értelmezik: 60 + 20 + 10:

90 = 60 + 20 + 10 = quatre-vingt-dix
91 = 60 + 20 + 11 = quatre-vingt-onze
92 = 60 + 20 + 12 = quatre-vingt-douze
93 = 60 + 20 + 13 = quatre-vingt-treize
stb., egészen százig: cent.

Láthatjuk tehát, hogy franciául a számok képzése valóban nem egyszerű, mondhatjuk, hogy nem is túlságosan logikus. Ismerőseim francia tanulmányaik elején ki voltak ettől készülve, de aztán beleszoktak, most már teljesen természetesen eszükbe jut, hogy mi az a matematikai összeadásos feladat, amely során megkapjuk, hogy hogyan kell a 90-et kimondani.

Egységes olasz nyelv

Linguistic_map_of_ItalyEgységes olasz nyelv Olaszország megalakulásakor gyakorlatilag nem létezett. Az irodalmi nyelvezettől – melyben törekedni próbáltak a római kor nyelvezetére – annyira eltávolodott a beszélt nyelv, hogy az irodalmi nyelven íródott könyveket le kellett fordítani, hogy azok a hétköznapi emebrek számára is olvashatók legyenek. Olaszország még mindig erősen dialektusokra van tagolva, egyes becslések szerint ma is kb. 200 nyelvjárás fedezhető fel. Ezek északtól dél felé haladva olyan erősen különböznek egymástól, hogy ha onnan származó emberek találkoznak egymással, bizony nehezükre esik megérteni egymást. Az irodalmi nyelv alapjául a toszkán nyelvjárás szolgál. A nyelv egységesítésében  nagy szerepe volt a médiának: először az országos újságok, majd a televízió teremtett olyan helyzetet, hogy az embereknek meg kellett érteniük az egységesített olasz nyelvet. Ez akkortájt nagyban különbözött a dialektusoktól (és különbözik még ma is), de mikor két, más dialektust beszélő olasz ember találkozik, vagy olasz sajtótájékoztató, gyűlés vagy parlamenti ülés megy, ez, a hivatalos olasz használatos. Tehát az emberek otthon a saját nyelvjárásukban beszélnek (ami szóhasználatban vagy akár nyelvtanban is eltérhet az egységesített nyelvtől), de ha kell, akkor a hivatalos olaszt használják.

Egyre népszerűbb a spanyol nyelv

spanyolfordJelenleg a világon az angol, hindi és kínai után spanyolul beszélnek a legtöbben, ami 400 millió ember anyanyelve. A kiterjedt gazdasági kapcsolatok valamint Spanyolország és Latin-Amerika vonzó szépsége, kultúrája, borai, táncai, fesztiváljai és az emberek közvetlensége miatt egyre nagyobb népszerűségnek örvend, így a diákok is egyre nagyon arányban választják e nyelv tanulását.

4 kontinensen is beszélik több, mint 20 országban, így ha az angol mellé második nyelvnek választjuk, a világon szinte mindenkivel meg tudjuk értetni magunkat. A gazdasági kapcsolatok növekedése azt is magával vonta, hogy egyre több magányszemélynek és cégnek van szüksége spanyol fordításra.

Spanyolország turizmusa is fellendülőben van, kedvelt úticéllá és nyaralóhellyé vált. A spanyol – a nyelvterület óriási kiterjedése és a nagy távolságok ellenére – a szakemberek véleménye szerint egységes és viszonylag homogén nyelv. A sztenderd nyelvváltozat Spanyolországban az ó-kasztíliai, Latin-Amerikában a közép-mexikói nyelvjárásra épül.

Rengeteg spanyol nyelvi könyv közül választhat az érdeklődő, amik autodidakta módon valamint tanári segítséggel segítenek ezt a dallamos nyelvet elsajátítani. Mivel a spanyol nyelv ismerete egyre jobban igényelt, érdemes a tanulásnak nekikezdeni (ha még nem tettük meg). Így nem csak megértetjük magunkat még néhány millió emberrel, hanem tanulmányainkat továbbfejlesztve akár tolmács vagy fordító is válhat belőlünk.

Miről ismerni meg a jó angol fordítót?

jo_forditasHogy miről lehet megismerni a jó angol fordítót és a jó fordítást? Arról, hogy nem lehet tudni, hogy az ember egy fordítást olvas éppen. 

Igen, manapság nem gyakran találni olyan szakképzett és mindenre odafigyelő fordítót, aki képes lenne olyan fordításokat készíteni, amiről aztán nem derül ki, hogy az egy fordítás. Ennek sokkal inkább az ellenkezője igaz.

Akaratlanul is, amikor az ember kézbe vesz egy dokumentumot, és az az érzése, hogy nem igazán hangzik jól magyarul, vagy, hogy ebben furcsa mondatszerkezetek vannak, esetleg nem úgy követik egymást a mondatok, ahogy azt az ember várná, mindjárt felmerül az emberben a kérdés, hogy ez most akkor egy fordítás, vagy csak egy szétszórt ember írta és nem tud helyesen fogalmazni?

A legtöbb esetben aztán, ha egy kicsit közelebbről is megvizsgáljuk a szöveget, máris rájövünk, hogy igen, valószínűleg igazunk volt, ez tényleg egy fordítás, s néhány perc múlva már azt is pontosan meg tudjuk mondani, hogy ez mely mondatokból, részekből derül ki a leginkább. Ha pedig beszélünk néhány idegen nyelvet, akkor jó esetben még arra is könnyen rá fogunk jönni, hogy milyen nyelvű volt az eredeti szöveg, amiről a fordítás készült.

A fordító munkájában éppen az a kihívás, hogy hogyan tudja elrejteni ezeket az apró árulkodó jeleket, hogyan tud olyan megoldást találni, ami nem árulja el őt. A rutinosabbak ezt úgy szokták orvosolni, hogy a kész szöveget néhány napig pihenni hagyják, majd újra előveszik, s akkor frissen, szinte egy gyermek ártatlan szemével nézve, újra átírja az egészet, ami ekkor már szinte biztos, hogy tökéletes lesz, ha mégsem, akkor jobban teszi, ha másodszor is átszerkeszti kicsit a mondatokat, de másodjára már közel sem kell annyit dolgoznia vele.