Gépi fordítás – felválthatják a gépek a fordítókat?

A gépi fordítóprogramok által elvégzett fordítások az utóbbi években jelentős minőségi javuláson mentek keresztül. Elmúltak azok az idők, amikor még szórakoztató órákat töltöttünk el a Google fordítóval. Ehelyett neurális gépi fordítóprogramok biztosítják a fordításokat részben csodálatra méltó minőségben. De mit is jelent ez a nyelvi ágazatot tekintve? Elavultak a hagyományos fordítóirodák, végérvényesen meg kell adnunk magunkat a gépeknek?

Gépi fordítás – előnyök

Igaz, hogy sok fordítóiroda néha fenyegetve érzi magát a gépi programok által nyújtott lenyűgöző teljesítmény miatt. Miért ne keressünk fel egy olyan fordítóirodát, ahol a gépek gyorsabban és rugalmasabban dolgoznak?

Mert ahelyett, hogy a fordítóirodák ezekre a programokra olyan ellenségekként tekintenének, akiket felül kell múlniuk, a gépi fordítóprogramok előnyeit ki tudnák használni és előnyükre fordítani. A rövidebb átfutási idő és az állandó elérhetőség bizony a fordítóirodák előnyére válna. Miért ne használjuk ki ezeket az előnyöket, mikor ez az emberek és gépek között fennálló szimbiózis összességében a fordítási minőség javulásához vezet?

Gépi fordítás – új szakmai területek

A fordítóknak azonban nem kell kétségbeesniük. Míg az erősen egységes szövegeket valószínűleg gépi fordítóprogramok fogják a jövőben elvégzeni, a fordítók számára más területek, új lehetőségek és szakmai területek tárulnak fel. Az úgynevezett „utószerkesztést” jelenleg nagyon ígéretesnek tekintik – a gépi fordítások utófeldolgozása egy emberi fordító által.

Bár az utószerkesztés a fordításhoz hasonló hozzáértést igényel, a gépi fordítás utófeldolgozásához további elemek is hozzájárulnak. Ezért kell mindig szem előtt tartani, hogy a gépek általában emberektől eltérő hibákat vétenek. Helyesírási hibákat például egy gépi fordításban aligha találunk, de a félreértések kockázata sokkal nagyobb a gépi fordítások esetében.

Már az egyetemek is egyre jobban látják az utószerkesztőkre irányuló igényt és már most felveszik a megfelelő tanfolyamokat a tanterveikbe, hogy a profi színvonalat az utószerkesztés területén fent tudják tartani. Tehát ezzel új szakmai területek is kialakulnak a tudományos területeken.

Gépi fordítás – az ember, mint a dolgok mérőszáma

Annak ellenére, hogy lenyűgözően jó eredmények születtek rengeteg szöveget illetően – az általános tudás szempontjából még a legjobb gép sem érheti utol az embert. A viccekkel tűzdelt és a gyanús célzásokon alapuló szövegek, az igényes irodalmi szövegek és a célcsoportokra irányított weboldalak még a későbbiekben is igényelnek emberi tapasztalatot, mivel a gépek még sokáig nem lesznek képesek megfejteni a nyelv érzelmi, esztétikai és kultúra-specifikus elemeit.

Hibás fordítás vagy rossz fordítás?

Mikor nevezhetünk egy „hibás” fordítást helyesnek és a „helyes” fordítást rossznak? A fordítások terén az utóbbi időben rengeteg változás történt: A fordítók számára elérhető eszközök – az ún. CAT-Tools – nagy változásokon mentek keresztül, és az online fordítói programok, mint például a Google fordító vagy a Deepl is jobbá váltak.

Ezen felül a nemzetközi orientáltságú ügyfelek követelményei és igényei is megnövekedtek a digitalizáció mai, 4. szakaszában: A termékeknek és szolgáltatásoknak egyetlen kattintással elérhetővé kell válniuk különböző nyelveken és nemzetközi viszonylatban folyamatosan jó benyomást kell kelteniük. Ezen fejlődések ellenére azonban mindig aktuális az alábbi kényes kérdés:

Mikor „jó” egy fordítás? Miként lehet egy fordítás minőségét megmérni?

Ezek többrétű kérdések, amelyek nem ritkán ellentmondásos válaszokat adhatnak. Már maga a „hibás” meghatározás, mint olyan, nem egyértelmű.

Az első felmerülő nehézség a fordítások elbírálásakor: A kritikák megfogalmazása

A fordítás minősége a szöveg minőségétől függ

Banálisan hangzik: Minden fordítás szöveg elsősorban. A szövegeket pedig szubjektíven értelmezzük. Nem biztos, hogy ami az egyik olvasónak tetszik, az a másiknak is tetszeni fog. Ez a felismerés, melyet az irodalmi kritikusok ellenlábasai szívesen használnak, hamar azt a benyomást kelti, hogy hiábavaló általánosan érvényes módszert keresni a fordítók munkájának értékelésére.

Ezzel szemben áll azonban az a tény, hogy a világirodalom klasszikusainak a különböző ízlésük ellenére sikerült megegyezniük: a többség szerint ezek „jó szöveg”-nek minősülnek. Ez a megfogalmazás azonban egyúttal láthatóvá teszi, hogy a tárgyi és számszerűsíthető bírálat lehetetlen, mivel nem állnak rendelkezésre tények és számok. Nincsenek mérőeszközeink, skálánk, kalibrált rendszerrel vagy referenciaértékkel történő összehasonlítási alapunk, melyek segíthetnének.

A homályos kritikák zűrzavart okoznak

Ebből adódik az a nehézség is, hogy a problémákat fordítás segítségével szavakba kell önteni. A külföldi telephelyekkel rendelkező vállalatok gyakran kapják az ilyen, és ezekhez hasonló nagyon bizonytalan negatív visszajelzéseket: a szöveg döcögős; egy anyanyelvű sosem írna így; a szöveggel semmit sem lehet kezdeni; a fordítás alapjában véve rossz.

A megbízó számára ezután szinte lehetetlen meghatározni, hogy min kellene változtatni, nem tudja, hogy a fordítás miért rossz. Ezután nem tehet mást, mint hogy egy reklamációval a fordítóirodához vagy a fordítóhoz fordul. A válaszok azonban eléggé összetettek lehetnek.

A második felmerülő nehézség a fordítások elbírálásakor: A kritikák megértése

Jó vs. rossz fordítóirodák

Természetesen előfordulhat, hogy egy olyan kevésbé megbízható fordítóirodához fordulunk, amelynek kevés tapasztalata van a megfelelő fordító kiválasztásában, nincs meg a megfelelő személyzete az adott szakterületen, költséggazdaságossági okokból lemondott az anyanyelvi vagy a kutatómunkára hajlandó fordítók alkalmazásáról vagy legrosszabb esetben egy szokásos fordítói szoftverre támaszkodik, az eredményt pedig ellenőrzés és átszerkesztés nélkül továbbítja felénk. Ezt a témát azonban nem boncoljuk tovább.

Ha azonban egy kiváló fordítóirodát és egy profi anyanyelvi fordítót bízunk meg a fordítással, akkor az a fordítás, amely a célországban nem tekinthető kielégítő fordításnak, a legritkább esetben valóban „hibás” (erre a kifejezésre a cikk következő részében kitérünk), és a probléma más forrásból fakad.

A „hibás” fordítások okai

1. Kultúrák közötti különbségek: A forrásszöveg nem illik a célkultúrához

A globalizáció egy elméleti-politikai konstrukcióból lélegzetelállító sebességgel a gazdasági tevékenység egyik legfontosabb tényezőjévé fejlődött. Azonban gyakran elfelejtjük, hogy a mindenütt jelenlévő, városképet meghatározó gyorsétterem-láncok és a világ legeldugottabb sarkaiig kiterjedő egyre egységesebb márkaválaszték a ráncokat megtestesítő területekre jellemző gondolkodásmódot és szokásokat, az üzleti gyakorlatot és a mentalitásbéli különbségeket nem simítják ki egyik napról a másikra.

A kollektív tudat és az egyes kultúrák egységes képzeletvilága manapság sem kevésbé jelentősen kötődik a határokhoz, mint korábban, még akkor is, ha ezek inkább földrajzi-kulturális és nem szükségképp politikai természetűek.

Erre a problémára két megoldás létezik.

A fordítás a valódi értelmében, tehát a forrásszöveg idegen nyelvbe történő átvitele a hangszínezet, szövegfunkció és a részletek megtartásával, nem mindig a legjobb megoldás. A transzkreáció ésszerűbbnek tűnhet, ha az alapvető tartalmat kell átadni, de minden más olyan jellemzőt, amely a szöveg eredetét mutatja, a célnyelvhez kell igazítani vagy esetlegesen teljesen meg kell változtatni.

Időnként azonban ez a lépés sem elegendő. Abban az esetben, ha a szövegjavaslat nem összeegyeztethető a célországgal vagy a célnyelvvel, akkor a fordító és a megrendelő között szoros közreműködés igényeltetik: A megrendelőnek kész kell lennie arra, hogy a fordító megítélésében, tapasztalatában és szaktudásában megbízzon, annak ellenvetéseit és javaslatait komolyan vegye.

Egy jó fordítóiroda előre felhívja a figyelmet a várható nehézségekre és ennek megfelelően magától nyújt segítséget a fordítást illetően. Azonban a legjobb fordító is tehetetlen abban az esetben, ha a megrendelő nem nyitott az ilyen kis nyelvi finomításokra, és ilyen esetekben a szöveg a célországban elkerülhetetlenül rossz benyomást fog kelteni.

2. Vállalati belső terminológia

Belső folyamatok is vezethetnek ahhoz, hogy a fordítás ne érje el célját. Amennyiben a vállalatnak meghatározott és az adott országban beágyazódott terminológiája és saját nyelvi stílusa fejlődött ki, úgy ezeket az elemeket már kezdetben a fordító rendelkezésére kell bocsátani. Ellenkező esetben a fordítást nem megfelelő stílusúnak fogják tekinteni a célországban, eltérő szakszókincs felhasználása esetén „hamis”-nak fogják tartani, akkor is, ha a terminológia általánosságban elismert és más vállalkozások számára minden további nélkül használható lenne.

Ugyanígy veszélyes lehet az „újrahasznosítás”. Lefordított weboldal szövegeket nem szabad brosúráknál vagy prospektusoknál felhasználni. Ez különösen érvényes azokra az országokra, amelyekben a formalitás nagy szerepet játszik: Az olvasó elvárja, hogy minden egyes formátumhoz a szituációnak megfelelő más hangvételű szöveg legyen felkínálva, és ösztönösen megérzi, ha valami hiányzik a szövegből – amely a homályos kritika szerint „rossz”-nak számít.

Ezért fontos tehát, hogy minden megbízás esetén meg legyen adva a szövegkörnyezet: Csak így tudnak a fordítóirodák és fordítók a megrendelőknek érdemben tanácsot adni és felhívni a figyelmüket arra, ha a szöveg és annak célja a célország részéről nem harmonizál.

3. Azok az esetek, amikor a dolgokat túl szó szerint vettük

Az étlapokról és hotel előtti táblákról készített vicces fotók, melyek a közösségi oldalakon mindig mosolyt csalnak arcunkra, tökéletes példái azoknak az eseteknek, melyek során kétségtelenül hibás fordítást azonosíthatunk. Ha felfújtat németre például ’Aufgeblasenes’-nek látjuk fordítva, bizonyára összefut a nyál a szánkban, azonban tudjuk, hogy a fordítás teljes mértékben hibás.

Természetesen nem hagyjuk ki itt azt a lehetőséget, hogy megjegyezzük, egy hivatásos fordító nem vétene ilyen hibát. Az ilyen hibák valószínűleg le nem ellenőrzött gépi fordítások eredményei … vagy esetleg egy kezdő műve, aki mértéktelenül túlbecsüli nyelvtudását.

Elmélet és gyakorlat: Amikor pont egy „hibás” fordítás a helyes fordítás

A szabályok és az élet, a purista nyelvszemlélet és a tényleges nyelvhasználat közötti ellentmondás alattomos lehet. A fordítók úgy érzik, hogy alapvetően két Istent kell szolgálniuk: egyrészt a nyelvtani pontosságot, a kifogástalan nyelvhelyességet, másrészt a célnyelven elmondottakat és leírtakat. Ez egy eléggé kellemetlen dilemmát eredményezhet.

Egyrészt a nyelvtani szabályok és a nyelvhasználat nem szinkronban fejlődnek.

A nyelvi purizmus, a nyelvtanilag helyes megfogalmazás egyre többször figyelmen kívül hagyja a célcsoportot, ezáltal számukra furcsa hangzást előidézve.

Hovatovább a purizmus kontraproduktív is lehet, ha egy szó vagy egy írásmód helyes használatát a nyelvtankönyvek és szótárak egyöntetűen elfogadják, azonban a tanult lakosság mindössze 2 %-a ismeri és alkalmazza megfelelően.

Vajon a fordítónak azt a magas szintű pontos használatot kell választania, amely lexikonokban szerepel, azonban nem annyira gyakran használt, vagy inkább a nyelvi szokásokhoz kellene alkalmazkodnia, amelyet honfitársainak 98 %-a gyakorol?

Ugyanehhez a kérdéskörhöz tartoznak azok a helyesírási szabályok, melyek során a „hibás” helyesírás, mint jelentésmódosító, bizonyos keretek között elfogadott. A francia nyelvben például a „de tous temps” (mindenkor) írásmód feltételesen érvényes az egyedüli helyes „de tout temps” kifejezésre, mivel a szemantikával foglalkozó nyelvészek egy, a kifejezés történelmi fejlődése során kialakult, apró jelentésbeli különbséget társítanak hozzá.

A „de tous temps” kifejezést csak akkor szabadna használni, ha azzal „minden egyes korszakban”-ra gondolunk, miközben a „de tout temps” ettől elhatárolódva, inkább „mindig is” jelentéssel bír. Sőt, néhány nyelvész azzal érvel, hogy ez a különbség nem feltételes, hanem fennáll.

A legtöbb esetben a megrendelővel történő megbeszélés vezethet jó útra: Ő dönti el, hogy szándékának mi felel meg legjobban: a gyakorlattól távol álló helyesség vagy a tényleges nyelvhasználat.

Egy jó fordítás magától értetődően mentes a helyesírási és nyelvtani hibáktól – még akkor is, ha, ahogy már jeleztük, néha akadnak kivételek – és segíti a megrendelőt a célnyelv országában tökéletes benyomást kelteni, és ezáltal meggyőzően hatni. Ez a definíció. A valódi életben azonban egy jó fordítást nem más jellemez a legjobban, mint a láthatatlanság. Olyan szövegnek kell lennie, amely úgy hat, mintha a célnyelven íródott volna. Vagyis, ha az olvasó úgy érzi, hogy egy fordítást olvas, akkor a fordítás nem lett tökéletes.

A jó fordítás mindig láthatatlan!

Tabula Fordítóiroda Budapest

Budapest fordításA  Tabula fordítóiroda Budapesten segít önnek, ha minőségi angol, német vagy más nyelvű fordításra van szüksége. Nem csak időt, de pénzt is spórolunk Önnek!

Mondja el mire van szüksége, hogyan tudunk segíteni, mi pedig vázolunk alternatívákat.

Sima és hivatalos fordítások Budapesten:

  • céges iratok, szerződések
  • bizonyítványok, anyakönyvi kivonatok
  • erkölcsi bizonyítvány
  • cégkivonat, céges papírok
  • honlap, weboldal fordítás
 • más jellegű dokumentumok fordítása

Irodánk a legtöbb európai nyelven fordít, angolról pedig a világ szinte minden nyelvére készítünk fordításokat.

Célunk, hogy ön szót értsen a nagyvilágban és minél előbb el tudja intézni az ügyeit. Az idő rendkívül fontos, ezt mi is tudjuk, s azon leszünk, hogy Ön a lehető leghamarabb kézhez kapja a kért fordítást. Ezért természetesen a hétvégén is dolgozunk.

Akiknek köszönjük az eddigi bizalmat:

 • Norbi Update
 • KiwiSun szolárium
 • Marrionaud parfümériák
 • Deichmann cipőbolt
 • Brendon, Ikea áruházak
 • Café Frei kávézó
 • és még sokan mások

A leggyakrabban feltett kérdések a fordításokkal kapcsolatban:

Milyen nyelveken dolgoznak?

Budapesti fordítóirodánkban a világ legtöbb nyelvére készítünk fordításokat. A leggyakrabban kért nyelvek:

 • angol
 • német
 • francia
 • olasz
 • román
 • szlovák
 • lengyel

Mi a különbség a hiteles és hivatalos fordítás között?

Hivatalos fordítás esetén az elkészült fordítást ellátjuk bélyegzővel és tanúsítjuk a fordítás helyességét, teljességét, az eredetivel való megegyezőséget.

Amennyiben az ilyen hivatalos fordítást papíron készítjük el (s nem mondjuk elektronikus úton, PDF-ként), úgy a fordítást és az eredeti dokumentumot (esetleg annak másolatát) össze szoktuk fűzni háromszínű szalaggal.

Idehaza ezt hívjuk hivatalos fordításnak, s mint olyan, kiválóan alkalmas a külföldi ügyintézéshez. Az Európai Unión belül az egyes tagállamok elfogadják a más országban készült fordításokat, ugyanakkor léteznek kivételek, melyeket legegyszerűbben az ügyek típusa szerint lehet csoportosítani.

Mikorra készül el a fordításom?

Rövidebb szöveg fordítása esetén

Rövidebb szövegek, egy-két oldal esetén, amennyiben angolra, németre vagy más gyakoribb nyelvre kell fordítani, a Tabula Fordítóiroda akár aznapra el tudja készíteni a fordítást.

Hivatalos fordítás rendelése esetén

Hivatalos fordítás esetén, ha az mondjuk anyakönyvi kivonatról, bizonyítványról vagy erkölcsi bizonyítványról készül, a fordítást aznap vissza tudjuk adni, sokszor már egy óra elteltével meg tudjuk küldeni e-mailben.

Hosszabb szövegek esetén

Amennyiben több, mint 5 oldalt kell fordítani, úgy az elkészülés határidejét a fordítóiroda egyezteti a megrendelővel. Ilyenkor a fordítást a megbeszélt határidőre küldjük vissza.

Általában elmondható, hogy naponta mintegy 5-8 oldal fordítását tudjuk vállalni a legtöbb európai nyelv esetén, nagyobb megbízásnál ennél gyorsabban is tudunk dolgozni, ha több fordító egyszerre fordítja az anyagot.

Az elkészülésnél meghatározó a kért nyelv, bizonyos nyelvek esetén több időt kérünk a munkára, s ugyanez igaz a szakmai szövegek fordításakor is, amikor a szakfordítónak fel kell készülnie, át kell tanulmányoznia a terminológiát.

Hogyan rendelhetek a Tabula fordítóirodánál fordítást, lektorálást?

A Tabula Fordítóirodánál a rendelés menete meglehetősen egyszerű, Önnek ki sem kell mozdulnia otthonából vagy irodájából, nem kell átutazzon a városon.

Elég, ha a fordítandó dokumentumot vagy szöveget átküldi nekünk e-mailben a glajtos”kukac”yahoo.com címre.

Kollégáink megnézik, s munkanapokon egy órán belül megkapja az árajálatot a további részletekkel.

Amennyiben úgy érzi, hogy inkább személyesen hozná el az anyagot, mert bizalmas, vagy mert Önnek így kényelmesebb, természetesen várjuk szeretettel fordítóirodánkban a Duna Plázánál, a Madarász Viktor utca 13/4 szám alatt.

Hogyan kapom meg az elkészült fordításomat?

Az elkészült fordítást általában e-mailben szoktuk visszaküldeni, a hivatalos fordítást pedig postai úton. Ilyenkor is visszaküldjük elektronikusan is, ami egy PDF fájl, s magán viseli a fordítóiroda bélyegzőjét, illetve rövid tanúsítványát, miszerint a fordítást tényleg a Tabula Fordítóiroda készítette el, s az mindenben megegyezik az eredeti okirattal.

A postai küldemény, mivel legtöbbször elsőbbségi levélként megy, általában 1-2 munkanapon belül odaér, amennyiben belföldre kérte a kézbesítést. Külföldi cím esetén a tapasztalat azt mutatja, hogy 5-7 munkanapra is szükség lehet, ha az Unión belül postázunk.

A hazai postázás költsége 500 Ft, külföldre pedig 1.500 Ft-os egységáron szoktunk leveleket küldeni.

Személyes átvétel esetén ezeket a költségeket természetesen nem kell megfizetni.

Hogyan fizethetek a fordításért?

A fordítás elkészülése után a Tabula Fordítóiroda kiállít egy számlát az Ön nevére, címére, illetve céges megrendelés esetén a megrendelő cég nevére, székhelyére, s azt megküldjük elektronikusan és postai úton is.

A Tabula Fordítóiroda bankszámláját a CIB bank vezeti, így Ön azt bármelyik CIB fiókban befizetheti, vagy átutalhatja más bankból, esetleg netbankon keresztül is.

Személyes átvétel esetén, amikor a fordítást az irodában veszik át, általában készpénzes számla kerül kibocsátásra, ezt a helyszínen készpénzben rendezni lehet.

Kik készítik a fordítást a Tabula fordítóirodánál?

A Tabula Fordítóiroda a legtöbb európai nyelv esetén anyanyelvű fordítókkal dolgozik, akik sok esetben vegyes családban nőttek fel, tehát mondjuk az édesapa német, az édesanya pedig magyar volt, s a fordító így mindkét nyelvet tökéletesen ismeri.

Szakfordítás esetén gyakori, hogy a szakfordító nem anyanyelvű, de mivel a Tabula Fordítóiroda nagyon szigorú elvárások alapján választja ki a munkatársait, ezért az ilyen fordítás is anyanyelvi szintű lesz, s utána következik majd még az anyanyelvi lektorálás, amikor a szöveg ún. finomhangolása történik.

Vállal-e lektorálást a fordítóiroda?

Igen, természetesen nyelvi lektorálásban is tudunk segíteni. Amennyiben már kész a fordítás, de szeretné, ha még valaki átellenőrizné, anyanyelvi lektoraink vállalják a szöveg átellenőrzését, kijavítását.

Fontos kiemelni, hogy itt kizárólag nyelvi ellenőrzésről van szó. Főleg szakmai szövegek esetén szeretnénk elmondani, hogy amennyiben a szöveg tartalma nem fedi a valóságot, azt mi nem fogjuk észrevenni és kijavítani sem tudjuk.

Fordítóink kitűnően beszélik az adott nyelvet, de minden szakterületnek nem lehetnek ismerői, így a szakmai ellenőrzésre szakmai lektort kell felkérnie.

A fordítóirodánk által végzett lektorálás díja általában a fordítási díj fele szokott lenni. Időben pedig sokkal gyorsabban halad, mint a fordítás.

Bármilyen kérdés esetén keressen minket bátran!

Készítenek-e szakfordítást?

Igen, fordítóirodánk természetesen angol, német vagy más nyelvű szakfordításokat is készít a legtöbb szakterületen. Ezek általában jogi-, gazdasági- vagy műszaki szakfordítások szoktak lenni, de vállalunk

 • autóipari
 • orvosi, gyógyszeripari
 • építőipari
 • gépészeti
 • mezőgazdasági
 • vegyipari

szakfordításokat is angolra vagy németre.

Más nyelvek esetén érdeklődjön telefonon!

Be kell-e jönnöm személyesen a fordítóirodába?

Természetesen nem szükséges személyesen bejönnie a fordítóirodába, hiszen elég, ha a fordítandó anyagot átküldi nekünk e-mailben.

Kollégáink megnézik a csatolt dokumentumokat és általában egy órán belül e-mailben tájékoztatják, hogy a fordítás mennyibe kerülne és mikorra tudna kész lenni.

Ha szeretné megrendelni a fordítást, elég, ha egy rövid válaszlevelet ír, amelyben kéri a fordítás elkészítését.

A kész fordítást a végén szintén e-mailben küldjük vissza, illetve hivatalos fordítás esetén postai úton is.

Amennyiben viszont a közelben lakik és jobban szereti személyesen intézni az ügyeit, hétköznapokon természetesen befáradhat a fordítóirodába és elmondhatja, hogy mire van szüksége.

Rendelhetek-e fordítást más nevében?

Igen, s igazából ez elég gyakori. A legtöbb esetben a szülők azok, akik a gyermekük papírjainak, bizonyítványainak a lefordítását szokták kérni, de az is előfordul, hogy a külföldön dolgozó személy az itthon tartózkodó párját, vagy barátját kéri meg, hogy fordíttassa le a fordítóirodában a szükséges dokumentumokat.

Hasonló a helyzet céges megrendelések esetén is, amikor a titkárnő vagy asszisztens megrendeli a céges iratok fordítását, holott a vállalkozás nem a sajátja.

A fordítást ezekben az esetekben természetesen gond nélkül elkészítjük, s visszaküldjük a megadott névre, címre.

Tesznek-e rá pecsétet, tudják-e hitelesíteni a fordítást?

Igen, a Tabula Fordítóiroda hivatalos fordítást, vagyis ún. hitelesített fordítást is tud készíteni a helyben készült fordításokról. Az ilyen fordításokat a legtöbb európai ország hatóságai elfogadják, tehát Ön simán intézheti ügyeit az általunk lepecsételt, hitelesített fordításokkal.

Bizonyos esetekben azonban – s itt főleg az olyan kényesebb területekre kell gondolni, mint az állampolgárság megszerzése, a letelepedési kérelmek vagy a diploma, végzettség más országban való elismertetése – előfordulhat, hogy a kérelmet elbíráló hatóság kiköti, hogy a fordítást a helyi fordítók vagy fordítóirodák valamelyike készítse el, különben nem ismerik el azt.

Ilyen esetekben, amennyiben korábban már csináltunk hasonló célból fordítást, szívesen elmondjuk, hogy mit tapasztaltunk, de Ön is megkérdezheti ott, ahova be szeretné majd nyújtani a fordítást, hogy ragaszkodnak-e esetleg a helyi fordítóirodákhoz, vagy budapesti fordítóiroda is elkészítheti, lepecsételheti azt?

Miben tudunk segíteni Önnek?

hivatalos fordításokHivatalos fordítás

 • Anyakönyvi kivonatok, erkölcsi bizonyítvány
 • Érettségi bizonyítvány, oklevél, diploma
 • Szerződés, bírósági végzés, határozat, hivatalos iratok
 • Cégkivonat, céges papírok
 • Jóhírnév igazolás, zárójelentés

Üzleti fordítás

 • Cégkivonat, céges iratok
 • Mérleg, beszámoló
 • Árajánlatok, bemutatkozó anyagok
 • Marketing anyagok, PR cikkek
 • E-mailek, üzleti levelezések fordítása akár aznap

Műszaki fordítás

 • Használati utasítás, gépkönyv
 • Katalógus, prospektus
 • Biztonsági adatlap, megfelelőségi tanúsítvány
 • Műszaki szövegek, leírások

Jogi fordítás

 • Szerződések, megállapodások
 • Bírósági iratok, végzés, határozat
 • Ítélet, vádirat
 • Nemzetközi jogsegély, nyomozati anyagok, jegyzőkönyvek fordítása

Orvosi / egészségügyi / gyógyszerészeti fordítás

 • Kórházi zárójelentés, műtéti leírás, ambuláns lap
 • Műszerek leírása, betegtájékoztató
 • Orvosi szövegek, cikkek fordítása

Megtalál minket a XIII. kerületben, de az internetnek köszönhetően az egész országból rendelhet fordítást.

KIZÁRÓLAG ANYANYELVŰ FORDÍTÓKKAL DOLGOZUNK! 

Magyarról a legtöbb európai nyelvre, angolról a világ szinte minden nyelvére fordítunk (a kis csoportok által beszélt, kihaláshoz közeli nyelveket kivéve).

Tehát kérhet mongol, arab, héber vagy szuahéli fordítást is!

Rólunk:

 1. Szeretjük, amit csinálunk, ezért kedves kiszolgálásban lesz része.
 2. A határidőket mindig betartjuk, így nyugodtan tervezhet.
 3. Áraink a földön járnak, nincsenek apró betűk.
 4. Az elmúlt évek során számos vállalkozás és magánszemély spórolt velünk jelentős összegeket!

További városok, ahonnan fordítást rendelhet a Tabulánál: Budakalász, Vác, Dunakeszi, Fót, Gödöllő, Budaörs, Biatorbágy, Törökbálint, Szigetszentmiklós, Szentendre, Veresegyház és Visegrád.

Mit mondanak ügyfeleink?

Nagyon szépen köszönöm! Igazán gyors és zökkenőmentes volt.
Bátran ajánlom majd az ismerőseimnek. Minden jót!
Üdv: Király Dávid, Eger

Nagyon szépen köszönöm, gyors és precíz munkájukat,mindennel elégedett vagyok! Elérhetőségüket elmentettem és mindenkinek csak ajánlani tudom Önöket.
Üdvözlettel: Tóth Júlia, Gödöllő

Engem nehéz meglepni profizmussal, nos sikerült.
Gratulálok és köszönöm szépen.
Sajó Péter, Szeged

Valamint: szeretném megköszönni a rugalmas hozzáállást, a precíz munkát és a gyorsaságot! További sok sikert kívánok Önöknek!
Révész Hajnalka, Sopron

Megkaptam a fordítást, köszönöm. Külön szeretném megköszönni Önnek a rugalmasságot, valamint a gyorsaságot, ritka értékek ezek a világunkban!
További tevékenységükhöz nagyon sok sikert és kitartást kívánok Önöknek.
Maradva minden tiszteletemmel:

Maskor is Onoket valasztom, tetszett az ar- a minoseg- es a dinamizmus.
Köszönöm a gyors fordítást biztos vagyok benne, hogy később fogom még az önök szolgáltatását kérni.

Igen megérkezett rendben, nagyon átlátható és igényes munka:)

Köszönöm a fordítást! Valóban az Önök cége a legjobb!
Zsófia

Ez a gyorsaság teljesen meglepett! És persze köszönöm! Igen, szintén franciára kellene fordítani.
Az ár teljesen rendben van, én nem is „versenyeztetném”, mivel tényleg elégedett voltam a korábbi munkájával és hozzáállásával.
Attila (Debrecen)