Szakmai szövegek fordítása – mikor van szükség szakfordítóra?

Ha egy szakmai szöveget nagyon színvonalasan szeretnénk lefordíttatni, hogyan dönthetjük el, hogy a fordítást rábízhatjuk-e egy általános fordítóra, vagy olyan szakfordítóra van szükségünk, aki az adott terület szakértője?

Ez a cikk segítséget nyújt e kérdés megválaszolásában – bemutatunk néhány „szabályt”, amelyekkel könnyen választhat fordítót szakmai fordítási projektjeihez.

Miért is fontos ez?

Ennek három oka van:

 • általában kevesebb szakfordító áll rendelkezésre, mint általános fordító
 • egy szakfordító gyakran magasabb áron dolgozik
 • a szakfordító kiváló lehet szakmai szempontból, de néha hiányoznak az általános fordítói, írói készségei.

Tehát, ha tudjuk, hogy egy megbízható általános fordító képes megfelelően lefordítani az adott szöveget, pénzt és időt takaríthatunk meg, illetve akár még a minőségen is javíthatunk.

A címben szereplő kérdés megválaszolásához először meg kell határoznunk, hogy mit értünk szakfordító és általános fordító alatt.

Kit tekintünk szakfordítónak?

Ezt a kifejezést egy adott terület szakértőire használjuk. Olyan emberek, akik képesítéssel és/vagy szaktudással rendelkeznek egy adott területen, és ezen a területen fordítanak is.

Ilyen területek például a jog, a műszaki tudományok és az orvostudomány. De lehet akár egy bankár, egy fizikus vagy egy pszichológus is ilyen.

Bárki, aki speciális képzést kapott, és olyan szakmai ismeretekre tett szert, amivel az átlagember nem rendelkezik.

Lehetséges, hogy a szakfordító saját karrierje után, vagy közvetlenül a tanulmányai befejezése után kezdett el fordításokkal is foglalkozni.

Néhányan fordítói képesítéssel is rendelkeznek, sokan viszont még csak kevés gyakorlattal rendelkeznek.

Ki az általános fordító?

Az általános fordító olyan személy, aki fordítói végzettséggel rendelkezik, elvégezte az egyetemet, de nem egy speciális terület szakértője, nem szakosodott mondjuk jogi szakfordításokra.

A fordítói végzettség biztosítja a profi fordításhoz szükséges ismereteket és készségeket.

Rengetegen fordítanak, és akadnak olyanok is, akik ezt teljes munkaidőben teszik mindenféle fordítói képesítés nélkül. Művészeti vagy bölcsész diplomával ugyan rendelkeznek, de felsőfokú fordítói végzettséggel nem. Jelen cikkünkben azonban nem az utóbb említett személyekkel foglalkozunk.

A fordítói végzettség magában foglalja:

 • a fordítás-elmélet és technika elsajátítását
 • a speciális fordítási folyamatok és módszertan ismeretét
 • a magas szintű nyelvtudást
 • a nagy mennyiségű fordítási feladatot, amelyeket a kifejezések pontossága alapján értékelnek.

Alapvető fontosságúnak tartjuk a fordító szakon történő képzést. E nélkül kevés ember tud olyan színvonalon fordítani, amit a piac elfogadhatónak tart.

Természetesen vannak olyan fordító diplomával rendelkezők friss egyetemisták is, akik inkább más területen helyezkednek el, és a későbbiekben nem fordítóként dolgoznak tovább.

Lehet, hogy más karriert választottak, vagy nem sikerült belépniük a fordítói piacra. Bizonyos esetekben ők is fordíthatnak. Jelen cikkünkben azonban nem ezekkel a személyekkel foglalkozunk.

Az igazság az, hogy a friss diplomások az éppen megszerzett oklevéllel valószínűleg még nem tudják hozni azt a szintet, amit egy profi fordító több éves tapasztalattal nyújtani képes. További tapasztalatra és folyamatos visszajelzésre van szükségük. Miután teljes munkaidőben munkába állnak, munkájuk minősége jelentős mértékben javulni kezd.

A többéves tapasztalattal rendelkező profi fordítóknak általában már állandó ügyfeleik vannak, akik bíznak bennük és maximálisan elégedettek a munkájukkal. Ha a fordító egy olyan fordítóirodánál dolgoznak, mint például a miénk, akkor a fordításokról állandó visszajelzést kapnak, a kész munkát sok szempont szerint elemezzük, s napi szinten meg tudjuk vitatni az esetleges hiányosságokat, amikre később érdemes lehet odafigyelniük.

Szakmai értékelés vagy az ügyfél visszajelzése nélkül nem lehet megítélni a fordító által elvégzett munka minőségét.

A speciális fordítói képesítések és a teljes munkaidőben végzett fordítói munka során szerzett tapasztalatok kombinációja a legbiztosabb mutatója annak, hogy a fordító kellően felkészült, s megfelelő színvonalú fordítást képes kiadni a kezéből.

Fordíthat egy általános fordító szakmai szövegeket?

A válasz egyszerű: bizonyos szakmai szövegeket igen.

A profi fordítók kiváló kutatási készségekkel rendelkeznek, és nagyon értenek az internethez. Számos szakmai szótárhoz és szószedethez hozzáférésük van, online fordító fórumokat látogatnak, ahol választ kaphatnak a konkrét fordítási kérdésekre – például egy adott szakkifejezés kapcsán.

Ez azt jelenti, hogy szinte bármit megtalálnak, és a szakmai terminológiának megfelelő fordítást tudnak készíteni.

Ezek alapján kétféle szakfordítást különböztetünk meg, amelyek esetén általában nem szükséges szakmai fordítót alkalmazni:

 1. irányelv – általában nem szükséges speciális szakfordító, ha a szöveg:

– nagyrészt nem szakmai jellegű, de tartalmaz néhány szakmai hivatkozást.
– túlnyomórészt szakmai jellegű, de olyan területről, amelyet a laikusok is könnyen megérthetnek egy kis utánajárást követően.

Néhány gyakorlati példa:

 • különböző szövegek kevés jogi, pénzügyi, üzleti vagy informatikai kifejezéssel,
 • a legtöbb egyszerűbben megírt felhasználói kézikönyv
 • a legtöbb állattani, környezettudományi, egészségügyi (nem orvosi) szöveg
 • az olyan gépészeti szöveg, amely leírja, hogy az adott eszköz mit csinál, hogy működik.

Milyen szövegek fordításához van szükség szakfordítóra?

Az általános fordító kiváló kutatási készségei és kapcsolatai elképzelhető, hogy nem lesznek elegendőek a szakmai anyagok fordításához.

Két általános esetet definiálhatunk, ahol egy szakértő speciális ismereteire lehet szükség:

 1. irányelv – általában speciális szakfordítóra van szükség:

– ha a szöveg teljes megértéséhez szaktudásra van szükség.
– ha a szöveghez szakzsargon, vagy az adott területen alkalmazott egyedi írásmód szükséges.

Az első eset magától értetődő – ha a fordító nem teljesen érti a kapott szöveget, nagyon nehéz lesz megfelelően lefordítani.

A legtöbb tudományos szöveg olyan speciális szakfordítót igényel, aki jártas az adott területen.

A második már kevésbé nyilvánvaló.

Szabadalmak esetén például speciális fogalmazásra, struktúrára, máshol nem alkalmazott stilisztikai eszközökre van szükség, amelyeknek feltétlenül meg kell jelenniük a fordításban is.

Még ha a fordító teljes mértékben érti is a találmányt, és minden műszaki kifejezést felkutat, ha nem követi a szükséges előírásokat, a fordítás valószínűleg nem lesz megfelelő.

Vagy képzeljünk el egy olyan szakmai blogot, ami hétköznapi nyelven van megírva, s nem az adott szakmában használt szakkifejezésekkel. A célközönség számára a fordítás nem mindig lesz megfelelő.

Ugyanakkor fontos azt is figyelembe venni, hogy milyen célból készül a fordítás.

Például, ha egy szakmai szöveget úgy szeretnénk lefordíttatni, hogy a szakmabeliek mellett a laikusok is megértsék, akkor érdemesebb egy általános fordítót felkérni. Így a szöveg nem tartalmaz majd nehezen érthető szakzsargont.

Néhány példa szövegekre, amelyek esetén valószínűleg szakfordítóra lesz szükség:

 • a legtöbb jogi-, pénzügyi- és orvosi szöveg
 • tudományos dokumentumok
 • elektrotechnikai szövegek
 • pénzpiaci jelentések, előrejelzések
 • műszaki folyóiratcikkek
 • pénzügyi beszámolók

Összegzés

Nem kétséges, hogy az általános fordítók is tudnak kezelni bizonyos szakszövegeket.

Bizonyos szakszövegekhez viszont feltétlenül szükség van szakfordítóra.

Az itt ismertetett irányelvek segíthetnek annak megállapításában, hogy egy adott szöveghez szükség van-e szakfordítóra. Ezeket azonban csak általános iránymutatásként szabad értelmezni, mivel mindig vannak kivételek.

Gépi fordítás – felválthatják a gépek a fordítókat?

A gépi fordítóprogramok által elvégzett fordítások az utóbbi években jelentős minőségi javuláson mentek keresztül. Elmúltak azok az idők, amikor még szórakoztató órákat töltöttünk el a Google fordítóval. Ehelyett neurális gépi fordítóprogramok biztosítják a fordításokat részben csodálatra méltó minőségben. De mit is jelent ez a nyelvi ágazatot tekintve? Elavultak a hagyományos fordítóirodák, végérvényesen meg kell adnunk magunkat a gépeknek?

Gépi fordítás – előnyök

Igaz, hogy sok fordítóiroda néha fenyegetve érzi magát a gépi programok által nyújtott lenyűgöző teljesítmény miatt. Miért ne keressünk fel egy olyan fordítóirodát, ahol a gépek gyorsabban és rugalmasabban dolgoznak?

Mert ahelyett, hogy a fordítóirodák ezekre a programokra olyan ellenségekként tekintenének, akiket felül kell múlniuk, a gépi fordítóprogramok előnyeit ki tudnák használni és előnyükre fordítani. A rövidebb átfutási idő és az állandó elérhetőség bizony a fordítóirodák előnyére válna. Miért ne használjuk ki ezeket az előnyöket, mikor ez az emberek és gépek között fennálló szimbiózis összességében a fordítási minőség javulásához vezet?

Gépi fordítás – új szakmai területek

A fordítóknak azonban nem kell kétségbeesniük. Míg az erősen egységes szövegeket valószínűleg gépi fordítóprogramok fogják a jövőben elvégzeni, a fordítók számára más területek, új lehetőségek és szakmai területek tárulnak fel. Az úgynevezett „utószerkesztést” jelenleg nagyon ígéretesnek tekintik – a gépi fordítások utófeldolgozása egy emberi fordító által.

Bár az utószerkesztés a fordításhoz hasonló hozzáértést igényel, a gépi fordítás utófeldolgozásához további elemek is hozzájárulnak. Ezért kell mindig szem előtt tartani, hogy a gépek általában emberektől eltérő hibákat vétenek. Helyesírási hibákat például egy gépi fordításban aligha találunk, de a félreértések kockázata sokkal nagyobb a gépi fordítások esetében.

Már az egyetemek is egyre jobban látják az utószerkesztőkre irányuló igényt és már most felveszik a megfelelő tanfolyamokat a tanterveikbe, hogy a profi színvonalat az utószerkesztés területén fent tudják tartani. Tehát ezzel új szakmai területek is kialakulnak a tudományos területeken.

Gépi fordítás – az ember, mint a dolgok mérőszáma

Annak ellenére, hogy lenyűgözően jó eredmények születtek rengeteg szöveget illetően – az általános tudás szempontjából még a legjobb gép sem érheti utol az embert. A viccekkel tűzdelt és a gyanús célzásokon alapuló szövegek, az igényes irodalmi szövegek és a célcsoportokra irányított weboldalak még a későbbiekben is igényelnek emberi tapasztalatot, mivel a gépek még sokáig nem lesznek képesek megfejteni a nyelv érzelmi, esztétikai és kultúra-specifikus elemeit.

Hibás fordítás vagy rossz fordítás?

Mikor nevezhetünk egy „hibás” fordítást helyesnek és a „helyes” fordítást rossznak? A fordítások terén az utóbbi időben rengeteg változás történt: A fordítók számára elérhető eszközök – az ún. CAT-Tools – nagy változásokon mentek keresztül, és az online fordítói programok, mint például a Google fordító vagy a Deepl is jobbá váltak.

Ezen felül a nemzetközi orientáltságú ügyfelek követelményei és igényei is megnövekedtek a digitalizáció mai, 4. szakaszában: A termékeknek és szolgáltatásoknak egyetlen kattintással elérhetővé kell válniuk különböző nyelveken és nemzetközi viszonylatban folyamatosan jó benyomást kell kelteniük. Ezen fejlődések ellenére azonban mindig aktuális az alábbi kényes kérdés:

Mikor „jó” egy fordítás? Miként lehet egy fordítás minőségét megmérni?

Ezek többrétű kérdések, amelyek nem ritkán ellentmondásos válaszokat adhatnak. Már maga a „hibás” meghatározás, mint olyan, nem egyértelmű.

Az első felmerülő nehézség a fordítások elbírálásakor: A kritikák megfogalmazása

A fordítás minősége a szöveg minőségétől függ

Banálisan hangzik: Minden fordítás szöveg elsősorban. A szövegeket pedig szubjektíven értelmezzük. Nem biztos, hogy ami az egyik olvasónak tetszik, az a másiknak is tetszeni fog. Ez a felismerés, melyet az irodalmi kritikusok ellenlábasai szívesen használnak, hamar azt a benyomást kelti, hogy hiábavaló általánosan érvényes módszert keresni a fordítók munkájának értékelésére.

Ezzel szemben áll azonban az a tény, hogy a világirodalom klasszikusainak a különböző ízlésük ellenére sikerült megegyezniük: a többség szerint ezek „jó szöveg”-nek minősülnek. Ez a megfogalmazás azonban egyúttal láthatóvá teszi, hogy a tárgyi és számszerűsíthető bírálat lehetetlen, mivel nem állnak rendelkezésre tények és számok. Nincsenek mérőeszközeink, skálánk, kalibrált rendszerrel vagy referenciaértékkel történő összehasonlítási alapunk, melyek segíthetnének.

A homályos kritikák zűrzavart okoznak

Ebből adódik az a nehézség is, hogy a problémákat fordítás segítségével szavakba kell önteni. A külföldi telephelyekkel rendelkező vállalatok gyakran kapják az ilyen, és ezekhez hasonló nagyon bizonytalan negatív visszajelzéseket: a szöveg döcögős; egy anyanyelvű sosem írna így; a szöveggel semmit sem lehet kezdeni; a fordítás alapjában véve rossz.

A megbízó számára ezután szinte lehetetlen meghatározni, hogy min kellene változtatni, nem tudja, hogy a fordítás miért rossz. Ezután nem tehet mást, mint hogy egy reklamációval a fordítóirodához vagy a fordítóhoz fordul. A válaszok azonban eléggé összetettek lehetnek.

A második felmerülő nehézség a fordítások elbírálásakor: A kritikák megértése

Jó vs. rossz fordítóirodák

Természetesen előfordulhat, hogy egy olyan kevésbé megbízható fordítóirodához fordulunk, amelynek kevés tapasztalata van a megfelelő fordító kiválasztásában, nincs meg a megfelelő személyzete az adott szakterületen, költséggazdaságossági okokból lemondott az anyanyelvi vagy a kutatómunkára hajlandó fordítók alkalmazásáról vagy legrosszabb esetben egy szokásos fordítói szoftverre támaszkodik, az eredményt pedig ellenőrzés és átszerkesztés nélkül továbbítja felénk. Ezt a témát azonban nem boncoljuk tovább.

Ha azonban egy kiváló fordítóirodát és egy profi anyanyelvi fordítót bízunk meg a fordítással, akkor az a fordítás, amely a célországban nem tekinthető kielégítő fordításnak, a legritkább esetben valóban „hibás” (erre a kifejezésre a cikk következő részében kitérünk), és a probléma más forrásból fakad.

A „hibás” fordítások okai

1. Kultúrák közötti különbségek: A forrásszöveg nem illik a célkultúrához

A globalizáció egy elméleti-politikai konstrukcióból lélegzetelállító sebességgel a gazdasági tevékenység egyik legfontosabb tényezőjévé fejlődött. Azonban gyakran elfelejtjük, hogy a mindenütt jelenlévő, városképet meghatározó gyorsétterem-láncok és a világ legeldugottabb sarkaiig kiterjedő egyre egységesebb márkaválaszték a ráncokat megtestesítő területekre jellemző gondolkodásmódot és szokásokat, az üzleti gyakorlatot és a mentalitásbéli különbségeket nem simítják ki egyik napról a másikra.

A kollektív tudat és az egyes kultúrák egységes képzeletvilága manapság sem kevésbé jelentősen kötődik a határokhoz, mint korábban, még akkor is, ha ezek inkább földrajzi-kulturális és nem szükségképp politikai természetűek.

Erre a problémára két megoldás létezik.

A fordítás a valódi értelmében, tehát a forrásszöveg idegen nyelvbe történő átvitele a hangszínezet, szövegfunkció és a részletek megtartásával, nem mindig a legjobb megoldás. A transzkreáció ésszerűbbnek tűnhet, ha az alapvető tartalmat kell átadni, de minden más olyan jellemzőt, amely a szöveg eredetét mutatja, a célnyelvhez kell igazítani vagy esetlegesen teljesen meg kell változtatni.

Időnként azonban ez a lépés sem elegendő. Abban az esetben, ha a szövegjavaslat nem összeegyeztethető a célországgal vagy a célnyelvvel, akkor a fordító és a megrendelő között szoros közreműködés igényeltetik: A megrendelőnek kész kell lennie arra, hogy a fordító megítélésében, tapasztalatában és szaktudásában megbízzon, annak ellenvetéseit és javaslatait komolyan vegye.

Egy jó fordítóiroda előre felhívja a figyelmet a várható nehézségekre és ennek megfelelően magától nyújt segítséget a fordítást illetően. Azonban a legjobb fordító is tehetetlen abban az esetben, ha a megrendelő nem nyitott az ilyen kis nyelvi finomításokra, és ilyen esetekben a szöveg a célországban elkerülhetetlenül rossz benyomást fog kelteni.

2. Vállalati belső terminológia

Belső folyamatok is vezethetnek ahhoz, hogy a fordítás ne érje el célját. Amennyiben a vállalatnak meghatározott és az adott országban beágyazódott terminológiája és saját nyelvi stílusa fejlődött ki, úgy ezeket az elemeket már kezdetben a fordító rendelkezésére kell bocsátani. Ellenkező esetben a fordítást nem megfelelő stílusúnak fogják tekinteni a célországban, eltérő szakszókincs felhasználása esetén „hamis”-nak fogják tartani, akkor is, ha a terminológia általánosságban elismert és más vállalkozások számára minden további nélkül használható lenne.

Ugyanígy veszélyes lehet az „újrahasznosítás”. Lefordított weboldal szövegeket nem szabad brosúráknál vagy prospektusoknál felhasználni. Ez különösen érvényes azokra az országokra, amelyekben a formalitás nagy szerepet játszik: Az olvasó elvárja, hogy minden egyes formátumhoz a szituációnak megfelelő más hangvételű szöveg legyen felkínálva, és ösztönösen megérzi, ha valami hiányzik a szövegből – amely a homályos kritika szerint „rossz”-nak számít.

Ezért fontos tehát, hogy minden megbízás esetén meg legyen adva a szövegkörnyezet: Csak így tudnak a fordítóirodák és fordítók a megrendelőknek érdemben tanácsot adni és felhívni a figyelmüket arra, ha a szöveg és annak célja a célország részéről nem harmonizál.

3. Azok az esetek, amikor a dolgokat túl szó szerint vettük

Az étlapokról és hotel előtti táblákról készített vicces fotók, melyek a közösségi oldalakon mindig mosolyt csalnak arcunkra, tökéletes példái azoknak az eseteknek, melyek során kétségtelenül hibás fordítást azonosíthatunk. Ha felfújtat németre például ’Aufgeblasenes’-nek látjuk fordítva, bizonyára összefut a nyál a szánkban, azonban tudjuk, hogy a fordítás teljes mértékben hibás.

Természetesen nem hagyjuk ki itt azt a lehetőséget, hogy megjegyezzük, egy hivatásos fordító nem vétene ilyen hibát. Az ilyen hibák valószínűleg le nem ellenőrzött gépi fordítások eredményei … vagy esetleg egy kezdő műve, aki mértéktelenül túlbecsüli nyelvtudását.

Elmélet és gyakorlat: Amikor pont egy „hibás” fordítás a helyes fordítás

A szabályok és az élet, a purista nyelvszemlélet és a tényleges nyelvhasználat közötti ellentmondás alattomos lehet. A fordítók úgy érzik, hogy alapvetően két Istent kell szolgálniuk: egyrészt a nyelvtani pontosságot, a kifogástalan nyelvhelyességet, másrészt a célnyelven elmondottakat és leírtakat. Ez egy eléggé kellemetlen dilemmát eredményezhet.

Egyrészt a nyelvtani szabályok és a nyelvhasználat nem szinkronban fejlődnek.

A nyelvi purizmus, a nyelvtanilag helyes megfogalmazás egyre többször figyelmen kívül hagyja a célcsoportot, ezáltal számukra furcsa hangzást előidézve.

Hovatovább a purizmus kontraproduktív is lehet, ha egy szó vagy egy írásmód helyes használatát a nyelvtankönyvek és szótárak egyöntetűen elfogadják, azonban a tanult lakosság mindössze 2 %-a ismeri és alkalmazza megfelelően.

Vajon a fordítónak azt a magas szintű pontos használatot kell választania, amely lexikonokban szerepel, azonban nem annyira gyakran használt, vagy inkább a nyelvi szokásokhoz kellene alkalmazkodnia, amelyet honfitársainak 98 %-a gyakorol?

Ugyanehhez a kérdéskörhöz tartoznak azok a helyesírási szabályok, melyek során a „hibás” helyesírás, mint jelentésmódosító, bizonyos keretek között elfogadott. A francia nyelvben például a „de tous temps” (mindenkor) írásmód feltételesen érvényes az egyedüli helyes „de tout temps” kifejezésre, mivel a szemantikával foglalkozó nyelvészek egy, a kifejezés történelmi fejlődése során kialakult, apró jelentésbeli különbséget társítanak hozzá.

A „de tous temps” kifejezést csak akkor szabadna használni, ha azzal „minden egyes korszakban”-ra gondolunk, miközben a „de tout temps” ettől elhatárolódva, inkább „mindig is” jelentéssel bír. Sőt, néhány nyelvész azzal érvel, hogy ez a különbség nem feltételes, hanem fennáll.

A legtöbb esetben a megrendelővel történő megbeszélés vezethet jó útra: Ő dönti el, hogy szándékának mi felel meg legjobban: a gyakorlattól távol álló helyesség vagy a tényleges nyelvhasználat.

Egy jó fordítás magától értetődően mentes a helyesírási és nyelvtani hibáktól – még akkor is, ha, ahogy már jeleztük, néha akadnak kivételek – és segíti a megrendelőt a célnyelv országában tökéletes benyomást kelteni, és ezáltal meggyőzően hatni. Ez a definíció. A valódi életben azonban egy jó fordítást nem más jellemez a legjobban, mint a láthatatlanság. Olyan szövegnek kell lennie, amely úgy hat, mintha a célnyelven íródott volna. Vagyis, ha az olvasó úgy érzi, hogy egy fordítást olvas, akkor a fordítás nem lett tökéletes.

A jó fordítás mindig láthatatlan!

A kevesebb néha több

Így van ez az önéletrajzok esetén is. Manapság az angol önéletrajzok mintájára kérik számos helyen benyújtani az önéletrajzokat. Természetesen angol cégeknél ez magától értetődő. A mai trend az önéletrajzok terén a következő: tömören, de velősen fogalmazzuk meg mindazt, ami miatt szeretnénk, hogy minket válasszanak.

Ökölszabály: egy oldalas motivációs levél, egy oldalas önéletrajz – nem több. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor egy vezetői pozíciót pályázunk meg, valamint azok az esetek, amikor sok munkatapasztalattal rendelkezünk, amelyek a betölteni kívánt munkakör esetén mind relevánsak.

A betűméret ne legyen semmi esetben sem 10pt-nél kisebb.

Ne féljünk kihagyni dolgokat – nem minden iskolai végzettség vagy munkatapasztalat növelné számottevően esélyünket a felvétel elnyerésére. Ennél fontosabb viszont, hogy feltüntessük azokat a képesítéseket, tapasztalatokat, amelyek a munkáltató számára megmutatják a tényleges kvalifikációnkat. Tegye csak fel magának a kérdést: mi az, ami az aktuális megpályázott munka szempontjából releváns? A szakmai tapasztalatokat azonban nem szabad lehagyni.

Különösen az USA-ban vannak olyan adatok, amelyeket száműzni szokás az önéletrajzból: fotót nem szokás csatolni, a születésnapot és a családi állapotot is mellőzni kell az önéletrajzból. Az önéletrajz végéről lehagyhatjuk a dátumot és aláírást is.

Ezek helyett az önéletrajz a következő személyes adatokkal kezdődik: név, lakcím, telefonszám és e-mail cím.

Figyelem: az ékezeteket mellőzni kell!

Ezután következik az összefoglaló kompetenciaprofil, amelyben a személyes tulajdonságainkat, tapasztalatainkat, képességeinket és sikereinket mutatjuk fel. Ezek folyó szövegként, de pontokba szedve is szerepelhetnek. Érdemes feltüntetni azokat a gondolatokat is, amelyek a következőkre adnak választ:

 • Melyik pozíció érdekli a leginkább?
 • Mennyire fontos Önnek az előrelépés?
 • Mit vár el a cégtől?

Csak ezek után következnek a munkatapasztalatok.

Megjegyzés: A munkatapasztalatoknál az időbeni sorrendet mindig fordítva kell feltüntetni, azaz, az épp aktuális, vagy az utolsó foglalkozás kell, hogy az első helyen álljon. Minden pontnál fel kell tüntetni:

 • A vállalat, cég teljes nevét
 • A részleget, ahol foglalkoztatva volt
 • A pozíció pontos megnevezését
 • A betöltött pozíció időtartamát.

Az új trend: Egyre gyakrabban előfordul, hogy a dátumok, időtartamok egy jobb oldali blokkban helyezkednek el, nem pedig a bal oldalon, ahogy az megszokott.

Fontos továbbá, hogy a pályázó tüntesse fel azokat az elért sikereket, amelyeket az adott munkaviszonyban elkönyvelhetett magának. Ezt mind érdemes nagyobb horderejű igékkel megfogalmazni.

A munkatapasztalatok után a végzettségek következnek, ahol szintén fordított időbeni sorrendet érdemes alkalmazni: tehát például a főiskolai/egyetemi végzettség kerüljön előre, után a középiskola. Az általános iskolát nem is kell feltüntetni, hacsak nem egyedül általános iskolai végzettségünk van.

Megjegyzés: A továbbképzéseket, OKJ-s képzéseket, vagy egyéb képzéseket is érdemes feltüntetni.

A készségek, hobbik rovat a készségek és érdeklődések listáját tartalmazza. A készségekhez tartoznak a nyelv- és számítógépes ismeretek, az érdeklődési körök és szabadidős elfoglaltságok a hobbik rovatba kerüljenek.  

Legvégül pedig a referenciákra kerül sor, mivel a brit és amerikai cégek mindig szeretnék tudni, hogy ki tudja igazolni az Ön eddigi munkáját. Ebből az okból egy önéletrajz végére mindig érdemes egy referenciát csatolni: két személlyel, elérhetőséggel, akik készek arra, hogy Önről minden fontos információt átadjanak a megpályázott cégnek. Ezek lehetnek professzorok, mentorok, tanácsadók – de egy korábbi felettes is.

Szüksége van önéletrajzának angol nyelvű változatára?

Szívesen segítünk abban, hogy idegen nyelvre fordított önéletrajza meghozza a várva várt sikert.

Okiratok fordítása

Az okiratok, okmányok hitelesített, illetve hivatalos fordításánál a leggyakoribb hibák közé tartozik a család-, keresztnevek és a helynevek helytelen írásmódja. Nem ritkán fordul elő, hogy például egy személyi igazolvány fordításánál a személy nevéből egy betű kimarad, vagy több betű felcserélődik. Példának okáért „Gipsz Marianna – Gipsz Mariann”, de idegen nyelvekről magyarra történő fordítás esetén ezen hibák előfordulása gyakoribb. Ezek a hibák a hatóságokhoz kerülés után, az összehasonlításnál előjönnek, és ilyenkor a fordítást visszadobják. 

Nehézségeket például az jelenthet, hogy a betűk kiejtése és olvasása a különböző nyelvekben más és más.

Ilyen hibák leginkább olyan neveknél fordul elő, amelyekhez a mi nyelvezetünk nem szokott hozzá. Ilyenek a cseh, szlovák és szlovén vezetéknevek például. (Hiába a topográfiai közelség.) Ennél nagyobb gondot okoz a nevek részeinek megfelelő sorrendben való visszaadása más nyelvben. Ezen a területen a káosz uralkodik, ugyanis szinte minden nyelvnek meg van a maga szabálya erre a területre vonatkozóan.

A mi esetünk a „-né” asszonynévképző, amely egyik másik nyelvben sem létezik, mint olyan. Vagyis igen, de nem úgy, mint képző, tehát a feleségi státuszt nem úgy jelölik, mint mi, magyarok. Ez a vitatéma a fordítók és nyelvészek körében gyakran a felszínre kerül. Ezt a problémát sok fordítóiroda figyelmen kívül hagyja, és a saját megszokott rendszerében végzi ezeknek a fordítását, anélkül, hogy a célnyelv kultúráját figyelembe venné.

Ugyanez a helyzet a titulusokkal. A „Dr.” titulust például nem minden nyelv használja a név előtt.

Ha meg szeretné kímélni magát a mérgelődéstől, amiért a fordítást ilyen „apróság” miatt elutasítják, válasszon egy profi fordítóirodát, aki ezeket a szabályokat ismeri, és a nevek és helynevek fordítására nagy hangsúlyt fektet.

Az ilyen hibák sajnos nem ritkák, még a „vén rókák” is beleesnek ilyen hibákba olykor, de ezek a hibák odafigyeléssel kiküszöbölhetők.

Nem árt, az ilyen felesleges körök futásának elkerülése érdekében, a fordítás áttekintése, mielőtt leadja a hatóságoknál. Ugyanis a fordítók is emberek, ők sem tévedhetetlenek.

Egzotikus szavak egzotikus szituációkhoz

Tudja, hány nyelv létezik a világon? A válasz meghökkentő lehet. Az evolúciós antropológiával foglalkozó lipcsei Max-Planck Intézet nyelvkutatóinak becslései alapján a világon 6500-7000 különböző nyelv létezik. Ez bizony egy elképzelhetetlenül nagy szám, de ha visszatekintünk az emberiség történelmére, akkor látjuk, hogy az évezredek folyamán számtalan nyelv kihalt, és a korábbi korszakokban a nyelvi sokféleség rendkívül magas volt.

A szakértők úgy becsülik, hogy 10000 évvel ezelőtt ez a sokféleség 20000 nyelvre terjedt ki. Különböző okokat sorakoztatnak fel arra vonatkozólag, hogy mi okozhatta az idő múlásával a nyelvek ilyen súlyos kihalását. Természeti katasztrófák, kiűzetések és népirtások is hozzájárultak a nyelvek kipusztulásához, mivel akik ezeket a nyelveket beszélték, mind meghaltak ezen folyamatok következtében.

Viszont ezek mellett a globalizáció is hozzájárult a nyelvek kihalásához a maga módján, ugyanis sokan feladják saját kultúrájukat és nyelvüket is, hogy egy nemzetközi, nagyobb nyelvet megtanuljanak és ezáltal nagyobb területen, több emberrel megértessék magukat, valamint megértsék őket.

Szerencsére még mindannyiunk számára elérhető egynéhány nyelv, amelyek egyedülálló és csodaszép szavakat mutatnak fel. Vannak tanulmányok és cikkek, amelyekben olyan különleges, idegen nyelvű szavakat mutatnak be, amelyeket érdemes lenne akár a saját nyelvünkben is használni. Most 5 ilyen szót, illetve kifejezést szeretnénk bemutatni.

1. Shemomedjamo

Ez a csodaszépen kiejthető szó grúz eredetű és egy olyan szituációt ír le, amelyet mindannyian ismerünk. Ez a szituáció az, amikor evés közben jóllakottnak érezzük magunkat, viszont az étel íze miatt tovább eszünk. Hiába a szó szép csengése, a féktelen evés utáni hasfájáson ez mit sem segít.

2. Kuidaore

A japán nyelv valóban számtalan szép hangzású szóval rendelkezik, amelyek sokszor egy egész szituációt, érzést hordoznak, olyan érzést, amelyet más nyelv nem tud egy szóval megfogalmazni. A „Kuidaore” szó is egy, az étkezéssel kapcsolatos szituációt hordoz magában, mint a fent említett szó. Azt az állapotot írja le, amikor valaki a csődbe eszi magát. Bár ilyen szokatlan eset nem fordul elő túl gyakran, mégis olyan szituációról beszélünk, amelyet mindenki el tud képzelni. Mégis ki tagadja azt, hogy az evés nem tehet függővé?

3. Prozvonit

A következő szavunk a cseh nyelvből származik. Eme szó egy olyan szituációt ír le, amelyet mindenki átélt tinédzser korában, sőt felnőttként is ismerős lehet: csak addig tárcsázunk valakit, amíg egyet kicsöng, utalva ezzel arra, hogy hívjon minket vissza ő, azért, hogy spórolhassunk.

4. Jayus

A „Jayus” szó az indonéz nyelvből ered és nem csak egy szituációt ír le, hanem inkább egy tulajdonságot. Sok olyan ember létezik, aki különösen jó viccmesélésben, ami által különösen kedvelik a bulikban vagy családi összeröffenéseknél. Létezik azonban ennek az ellentéte is. Emberek, akiknek kicsit sincs a vérükben a viccmesélés, azaz nem tudnak elmondani egy viccet sem rendesen, mindig belegabalyodnak a mondatokba és minduntalan elölről kell kezdeniük a viccet. Ezekre az emberekre találták ki ezt a kifejezést, és jellemzi azt a körülményt is, amikor valaki azért nevet, mert a viccmesélő rosszul adja elő a viccet.

5. Mamihlapinatapa

Ennek a szónak nem csak a hangzása különleges, hanem a származása is. Ez a szó ugyanis a Yámana nyelvben létezik. A Yámane törzs egy etnikai csoport, amely a 20. század elejéig a dél-amerikai Tűzföldön élt. A fehér telepesek a 20. század elején szinte teljesen kiirtották ezt a népcsoportot. A szó maga egy különlegesen szép állapotot ír le: 2 ember közötti szótlan pillantást, miközben mindketten vágynak valamire, viszont mindketten tartózkodnak attól, hogy céljukat érvényesítsék. Ez úgy hangozhat, mintha ezzel a két egymást szerető személy közötti viszonynak vége lenne, de a szó mindazonáltal valami varázslatos jelentést is hordoz magában.

Reméljük, hogy tanult egy pár hasznos szót a megfelelő szituációkra, és örömöt lelt eme pár sor olvasásában. A továbbiakban is igyekszünk majd jó pár hasznos és érdekes szót bemutatni Önöknek, addig is, amennyiben érdekli Önöket a téma, a megfelelő könyvtárakban biztosan találnak ezzel kapcsolatban forrásokat.

Weboldalak fordítása – Kerüljük el a tipikus hibákat!

Egy weboldal fordítása, mivel egy weboldal tartalmának más országokkal és kultúrákkal is összhangban kell lennie, számos kihívást rejt magában. Viszont a végeredmény magáért beszél, természetesen csak akkor, ha a fordítás tökéletes. Ezúton szeretnénk bemutatni Önnek, hogy melyek a leggyakoribb problémák, amelyek felléphetnek mind a fordítások, mind a weboldalak lokalizációja során, ha a folyamat nem értelemszerűen kerül végrehajtásra.

Hely és elrendezés

Lehet, hogy hónapokig dolgozott weboldalának külalakján, felépítésén. Amint azonban weboldalát lefordították, szembetűnik Önnek, hogy több vagy kevesebb szó lesz bizonyos területeken, mint az eredetiben. Ez egy olyan probléma, amely weboldalának megjelenését elcsúfíthatja.

Példának okáért egy német nyelvre fordított szöveg több helyet igényel, mint a magyar, a legtöbb esetben. De ugyebár akadnak olyan nyelvek is, mint például a héber és arab, amelyben jobbról balra olvasnak, ilyen esetekben a külalakot nagyban meg kell változtatni annak érdekében, hogy az olvasó ugyanazt az élményt élje át, mint más anyanyelvű olvasók.

Rossz minőségű fordítás és lokalizálás

A legjobb esetben csak amatőrnek tekintik a weboldal külalakjának minősége miatt, viszont a legrosszabb esetben akár bosszantónak vagy sértőnek is hathat weboldala, ha fordítás után nem igazítja meg. Ha valakinek a hírneve leromlik, azt nagyon nehéz újból felépíteni. A gyakorlatban egy silány fordítás félrevezetheti az ügyfeleket azzal, hogy téves információt oszt meg, és ezzel kudarcot is vallhat az egész weboldal, ha nincs a célnyelven beszélő ügyfélszolgálati személy, aki ezeket a tévedéseket megmagyarázhatja.

A meggondolatlan spórolgatások vagy nem jól elkészített tervezetek gyakori következményei egy elégtelen lokalizációnak. Egy gépi fordítás vagy egy két nyelven beszélő dolgozó nem biztos, hogy jó megoldás weboldalak fordítására, lokalizációjára. Hiszen gondolja csak át: a lokalizáció nem csak a szavakra vonatkozik, hanem a weboldal külalakjára is.

Túl drága fordítási szolgáltatások

Az, aki egy rendezett, szép eredményt szeretne látni és a problémákat szeretné megoldani, az kénytelen ezt a munkát egy profi fordítónak adni. Ez mindenképp pozitív és logikus lépés a siker irányába. Amúgy is rengetegszer fizetnek cégek olyan szolgáltatásokért, amelyekre nincs is szükségük.

Érthető, hogy egy komplett weboldalra vonatkozó, különböző nyelvekre történő teljes körű fordítói szolgáltatás pénzügyileg valószínűleg nehezen lenyelhető pirula. Ezért ajánlunk mindig csak olyan szolgáltatást, amellyel Ön a munka végén nem jár rosszul és plusz költségeket sem kell fizetnie.

Nem elegendő technikai átalakítás

Kívülállónak ez a folyamat egyszerűnek tűnhet, azonban a műszaki csapat sokszor tölt heteket azzal, hogy a lefordított tartalmat átalakítsák, és azokat a problémákat kiküszöböljék, amelyek a sok nyelvre történő fordítás során keletkeztek. Ennek nem kellene így lennie. A fejlett technológiák, mint például Proxy-megoldások, API és a releváns Plug-In-ek bevetésével felmerülhet a kérdés Önben, hogy miért nem kezdte meg a folyamatot már korábban.

Egy vég nélküli folyamat

Bizonyára Ön is jól tudja, hogy weboldalának és annak tartalmának folyamatos aktualizálása nélkülözhetetlen. Ugyanez érvényes a lefordított weboldalakra, termékekre, képekre és a nemzetközi weboldalak szezonális információira. A nyelv, a felkeresett helyszínek és trendek folyamatosan változnak, így hát a külföldi piac kapcsán is naprakésznek kell lennie weboldalának.

Az általános tévhit: Fordítás? Ugyan minek, anélkül is menni fog!

Néhány szolgáltató valóban azt gondolja, hogy megkerülheti ezt a témát. Tény, hogy a mai globális piactér jelenlétében nem indulhat ki senki abból, hogy célcsoportorientált lokalizáció nélkül is nyer majd ügyfeleket.

Egy újabb tanulmány szerint a felhasználók 75 %-a előnyben részesíti azokat a weboldalakat, ahol anyanyelven látja a megvásárolni kívánt termékeket, és a felhasználók több, mint fele csak olyan weboldalakról rendel, ahol a termékekről talál anyanyelvének megfelelő információt is. Ennél jobb érveket nem is hozhatnánk fel.

5 mítosz a fordítással kapcsolatban

A fordítás témájában akad egynéhány mítosz. Nyaralás alkalmával az ember azt hiszi, hogy egy pár idegen nyelvű szó elég ahhoz, hogy megértsen másokat és megértesse magát másokkal.

Szóval a fordítás nem lehet olyan nehéz. Igen, a szemtől szembeni beszélgetések alkalmával a kiejtett szavakhoz még hozzájárul a mimika és a gesztikuláció a megértés megsegítéséhez. Nyaralás alkalmával az ember csak egyszerű, hétköznapi tevékenységeket végez: rendel az étteremben, szobát foglal le, vagy bevásárol. A turisták ilyesfajta igényeikhez a hazaiak már hozzászoktak.

Viszont minél pontosabban szeretnénk magunkat kifejezni egy adott nyelven, annál inkább el kell sajátítani azon nyelv sajátosságait.

1. Mítosz: a két nyelven felnőtt személyek remek fordítók

Gyakran az a tudat van az emberekben, hogy a két nyelven felnőtt személyek tökéletesen tudnak fordítani is, és aki kiutazik több évre külföldre, az ottani nyelvet pár év alatt tökéletesen elsajátítja. Tényleg igaz ez?

Viszont egy nyelvészeti képzést az adott idegen nyelven elvégezni teljesen más tészta, mint egy idegen nyelvet hétköznapi szinten beszélni, mivel mindkét esetben más a követelmény. A valódi apró eltéréseket csak az írott nyelvben vesszük észre. Ezért is tartják művészeknek az írókat, mivel a szavak tökéletes felhasználása és az azokkal való bánás nem mindenkinek az asztala. Ugyanez vonatkozik a fordításra is.

2. Mítosz: fordítás VS. szakfordítás – tényleg minimális a különbség?

Egy hétköznapi fordításhoz elegendő a nyelvet jól ismerni. Egy jó példával lehet szemléltetni a különbséget: ha én az angol „building” szót le szeretném fordítani magyarra, az „épület” szót használnám. Ez mind szép és jó. Viszont, hogy hívná ezt az angol szót egy nyelvész szakon tanult szakfordító, aki mellesleg építészként is dolgozik? Az „épület” szót ő teljesen más szemszögből látja: ő gondol a felépítésre, az állapotra, a létesítés idejére, milyen építészeti korszakban épült, ezáltal az épület stílusára is, és a többi. Egy laikus ezekre nem feltétlenül gondol a fordítás során, amely olykor hibákhoz vezethet.

Pont ezek a finomságok a meghatározók a fordítás során, a szavak megfelelő kiválasztása javítja a megértést és hozzájárul a tökéletes összképhez.

Ezen finomságokat csak a szakfordító ismeri.

3. Mítosz: Ki tudja egy fordítás minőségét értékelni?

Egy fordítás minőségének megítélése nagyon nehéz. Gyakran egy második fordítót vagy egy fordítóirodát bíznak meg azzal, hogy találjon egy harmadik személyt, aki a lehetséges hibákat megleli, képet adva ezáltal a fordítás minőségéről.

A fordítás minősége függ továbbá a forrásszöveg minőségétől, a hivatkozási anyagtól, a fordító képesítésétől és a célközönségtől is. A hatósági és jogi szövegek fordításánál a fordító inkább ragaszkodik az eredeti szöveghez, ami által a célszöveg igényes és érthető, viszont nehéz marad. Ebből kifolyólag számos hivatal weboldalán van lehetőség „egyszerűsített nyelv”-re váltani. 

Mivel minden szakfordítónak meg van a maga speciális vonalvezetése, preferenciája, képesítése és stílusa, a fordítások között számos különbség létrejöhet. Fontosabb a lényeget pontosan visszaadni, és a szöveget értelmessé tenni, mint minden szót szó szerint lefordítani.

Tehát egy fordítás minőségének elbírálásához az ellenőrző személynek bele kell dolgoznia magát a szövegbe, át kell tanulmányoznia a forrásszöveget és még a referenciaszövegeket is el kell olvasnia. Amint tudja az ellenőrző személy, hogy a megbízó mekkora szabadságot engedett a szöveg fordítására, meg tudja becsülni, hogy a célszöveg szorosan kapcsolódik-e a forrásszöveghez, vagy szabad fordítást végzett-e a fordító.

Ezekkel a tapasztalatokkal és a távolsággal, amely az ellenőrző személy és a fordítás között mindig fennáll, szintén megbecsülhető, hogy a fordítás stimmel-e. Ez az ellenőrző olvasás gyakran ugyanolyan időigényes, mint maga a fordítás.

Mikor tökéletes a fordítás?

Akkor tökéletes a fordítás, ha nem látszik rajta, hogy fordítás. A célszövegnek úgy kell hangoznia, mintha a célszöveg nyelvén íródott volna. Ezt a sikert csak hosszas évek alatt lehet elérni, amelyet egy jó képzés és számtalan továbbképzés előz meg a nyelvészet és egyéb szakágak területén.

4. Mítosz: A technológia bevetése

A számítógépek korában már minden lehetséges és mindent le is lehet fordítani gyorsabban és egyszerűbben. Azonban minden nyelv feldolgozásánál beletörik a számítógépes programok foga a munkába. Se a nyelv felismerése nem sikerül mindig – vagyis a beszélt szavak szövegbe való átültetése – se a fordítás maga.

Ha csak egy szó hibásan kerül lefordításra, az érthetőség romlik.

Még mókásabb, ha egész szövegeket gépi fordításra ítélünk.

Kissé kínos lenne, nem, ha ilyen hibás fordítások kerülnének a weboldalára.

A nyelv évezredek alatt fejlődött ki azzá, ami, és a nyelv, mint fogalom, a legkülönlegesebb dolog a világon

A nyelv évezredek óta fejlődik, és kifejlődtek benne a kettős jelentések, hátsó gondolatok, irónia és szójátékok is. Így tehát a fordítás inkább a képesített szakfordítókra marad. Egy számítógépnek nehezére esik a szöveg értelmét felismerni, mivel a hangsúlyok máshová helyezésével a szöveg szándéka is más lehet. Akadnak nyelvek, amelyek a hangsúly megváltoztatásával egy leírt szó esetén új értelmet adnak annak.

Még rengeteg időt igényel a számítógépes fordítóprogramok minőségének fejlesztése annak érdekében, hogy minőségi fordítást kapjunk végeredményül. A nyelvészeti területen tanult személyek tapasztalatai, amelyeket éveken át halmoztak fel a nyelvvel való foglalkozás folyamán, értékesebbek, mint gondolnánk. Ezért hát egy kiváló szakfordítót munkája után méltányosan meg kell jutalmazni.

Létezik egyáltalán értelmes technikai segédeszköz?

A szószedetek (és az egynyelvű és többnyelvű szótárak) biztos támaszt nyújthatnak a fordítások során. Amennyiben vállalkozásának van ilyen szószedete és számos kifejezésnek mindig ugyanolyan fordítására tartanak igényt, úgy egy ilyen szószedet valódi segítséget nyújthat. Léteznek ilyen speciális adatbankok, amelyeket bárki használhat.

5. Mítosz: Kiknek és mi mindent fordítanak?

Amikor nadrágot vásárlunk, hatalmas a választék. Viszont milyen alkalomra vásároljuk ezt a nadrágot? Milyen szín illik hozzám, milyen az évszakhoz? Sportosabb vagy inkább kényelmesebb fazonra vágyok? Mekkora legyen a mérete? Milyen anyagú legyen?

Ön is figyelembe veszi mindezt nadrág vásárlásánál?

Ugyanennyi kérdés merül fel szövegek alkotásánál: kinek szánjuk a szöveget (célcsoport)? Informálni szeretnék, vagy vásárlásra ösztönözni? Milyen médium számára lesz megírva, lefordítva a szöveg?

Tehát egy weboldalra, egy cég prospektusára, a megfelelő szaktudással rendelkező ügyfeleknek, vagy a közösségi média számára készül?

Azért, hogy ezen új média célszemélyeit gyorsan és célratörően szólítsa meg a szöveg, egy teljesen sajátos nyelvezetet kell használni, vagyis a fordítás során esetlegesen a regionális szokásokat is ismerni és használni kell tudni.

Összefoglalva: hová fejlődik a kommunikáció a számítógépek korszakában?

A kommunikáció területén válaszúthoz érkeztünk: szükséges-e még a nyelv ismerete és a jó fordítások, vagy elegendők a képek és animációk? Néhány cég már áttért arra, hogy használati utasításokat a mindenkori fordítással, mint felirattal, videó formájában ismertessen. A jövőben tehát egyre több videót, képet és rövid ismertetést használunk majd? Vagy maradunk a könyveknél, amelyek belevetik magukat a témába? Egy olvasott szöveg meghatározó előnnyel rendelkezik az agy és a gondolkodás szempontjából: az agy a nyelvet egy sajátos képpé alakítja és csak az ilyen mechanizmusok, tehát az olvasás és alkotás fejlesztik a kreativitást.

Hogy csenghetett egykoron a latin vagy ógörög nyelv?

A világon jelenleg kb. 7000 különböző nyelven beszélnek. A szakértők úgy becsülik, hogy havonta 2 ezek közül eltűnik a Föld színéről, mivel az utolsó használójuk elhuny. Számtalan nyelv halt már ki így, gyakran egyetlen kis nyomot sem hagyva maguk után.

Azért, hogy ezeket a nyelveket újból életre tudják hívni, a nyelvészek különböző módszereket vetnek be. A már letűnt nyelvek közül egynéhányat írásban is használtak, amelyeket ma már tudunk dekódolni. Viszont tartalmukat és a betűk kiejtését ezzel a dekódolással nem tárhatjuk fel. Ezekhez történelmi dokumentációk szükségesek, amelyek a kiejtést – a fonetikát – leírják. Viszont a fonetikából csak az akkori időszakról tudunk meg egy s mást, mivel a beszélt nyelv rendkívül gyorsan fejlődik.

A legjobb eljárási mód a nyelvek hangjainak feltérképezésére, a származéknyelvekkel való összehasonlítás, amelyből következtethetni lehet a feltételezhető fejlődésre.

Például a latinban használt hangot, amelyet írásban ’g’-vel jelölünk, a román nyelvből vezethetjük vissza, mivel a román nyelv a latinból fejlődött ki. A román ’g’ hangokat a legtöbb mássalhangzó és az ’a’, ’o’ és ’u’ magánhangzók előtt úgynevezett zárhangként ejtjük. Erre egy példa a ’fiú’ szó francia megfelelője, a ’garçon’. Az ’e’ és ’i’ hangok előtt egy ajakhangot ejtenek, mint például a francia ’genre’ szóban is. Mindenesetre ez a lágy ’g’ minden román nyelvben másképp kerül kiejtésre.

Ebből következik, hogy a történelmi latin nyelvben egy zárhangról volt szó, s csak később fejlődtek ki az ajakhangok, mivel ezeket az ajakhangokat az ’e’ és ’i’ magánhangzók előtt kényelmesebben lehet kiejteni: A ’g’, mint ajakhang közelebb áll artikulációnál a magas hangokhoz, mint az ’e’ és ’i’, mivel ezekben az esetekben a nyelv előrefelé mozdul, miközben a zárhangként ejtett ’g’ esetében a nyelvnek hátrafelé kell mozdulnia. A ’e’ és ’i’ előtti zárhangként kiejtett ’g’ hang eltűnése a latin származéknyelvekben tehát amiatt van, mert a ’ge’ és ’gi’ ajakhangként könnyebben ejthető. Ily módon a történelmi nyelvek fonémáit viszonylag pontosan vissza lehet követni. Ez viszont csak egy meghatározott korszakra érvényes, de ha a közös családfát figyelembe vesszük, a más periódusokban létezett kiejtésekre is következtethetünk.

Egy nyelv hangjainak rekonstrukciójához a származéknyelveket is be lehet vonni

Ezeket a módszereket olyan nyelvek esetén is fel lehet használni, amelyeknek nem maradt fenn írásos bizonyítékuk. A legjobb példa erre az indogermán ősnyelv, amely egyes teóriák szerint 8000 évvel ezelőtt tűnt el, viszont nagy örökséget hagyott hátra a latin, a görög, a germán és számos más nyelvben is. Ezen utódok alapján az indogermán hangokat még ma is megértjük.

Egy példa: azért, hogy az indogermán szó ’Vater’ kiejtésére következtetni lehessen, a belőle keletkező latin és görög ’pater’, a szanszkrit ’pitar’, a német ’Vater’ és az angol ’father’ szavakat veszik figyelembe a nyelvészek. A három legrégibb nyelv, a görög, latin és szanszkrit esetén a fonéma a ’p’ hanggal kezdődik.

Ebből kiindulva arra jutottak a szakértők, hogy ugyanez igaz az indogermán nyelv esetén is. Ezen kívül egyszerűbb, a ’p’ hang ’f’ hanggá történő átalakulását megmagyarázni, mint fordítva, mivel az első esetben az artikuláció megkönnyebbítésének esete áll fenn. Ugyanezen okokból a harmadik fonéma, a ’t’ zárhang, ajakhangként kell következzen, mint az angol ’father’ szóban.

Más lehetőségek is elképzelhetők, de kevésbé valószínűek – tehát így lehet rekonstruálni egy évezredekkel ezelőtt letűnt nyelv hangtani felépítését, azaz, hogy hogy hangozhatott az akkori nyelv.

A fordítás költségei a formátumtól is függenek

A fordítónak átadott szövegek formázása egy igencsak eredményes emelőszerkezet, ami a költségeket illeti. A formázatlan, vagy rosszul formázott forrásszövegek hátrányból indítják a fordítást, ugyanis a formázásra fordított idő elodázhatja a fordítás elkészültét, valamint az Ön, mint megbízó pénztárcáját is jobban megterheli, mint egy olyan szöveg, amelynél formázási munkát már nem kell végezni.

Miért olyan fontos a forrásszöveg formázása a fordítási folyamat szempontjából?

Manapság minden profi fordítóiroda fordítóprogramokkal dolgozik, ezeket CAT-eszközöknek is nevezik (Computer Aided Translation, azaz számítógépes fordítástámogató rendszer). Ezekbe a rendszerekbe a fordítandó szövegeket importálják. Az importálás során a szöveget részekre bontja a rendszer, ami azt jelenti, hogy a forrásszöveg szegmensekre bomlik le (többnyire mondatokra), amelyek aztán az elkészült fordítással az adatbázisban kerülnek eltárolásra.

A forrásszöveg hibamentes importálása és szegmentálása érdekében fontos, hogy ezen szöveg formázva legyen. Csak ezután lehetséges a fordítóprogramok gyakorlati funkcióinak optimális használata, amely magában foglalja a kész szöveg eredeti adatformátumba való exportálását.

Ez mit is jelent? Azt jelenti, hogy a fordítóiroda a letisztult formátumú szövegek fordítását minden különösebb időráfordítás nélkül el tudja készíteni és a kész szöveget abban a formátumban, amilyenben beérkezett, vissza is tudja juttatni Önhöz. Ez továbbá azt is jelenti, hogy ideális esetben sem Önnek nem kell utómunkálatokat végeznie, sem plusz költségek nem terhelik Önt amiatt, mert a fordítóirodának a szöveget a fordítás megkezdése előtt elő kell készítenie. 

Hogyan lehetséges a formatálással a költségmegtakarítás?

A következőkben minden formátumtípushoz talál majd öt hasznos tippet, hogy tudja Ön úgy előkészíteni a fordítani kívánt dokumentumot, hogy ezzel pénzt és időt takarítson meg:

1. PDF-fájlok

A PDF-fájlok, amelyek egy tervező és szövegszerkesztő program által készülnek, mint amilyen a Microsoft Word vagy az Adobe InDesign, rendkívül fordítóbarát fájlnak számítanak. Viszont mindenképp kedvezőbb, a dokumentumokat az eredetileg elkészített fájlkiterjesztésben elküldeni, mivel a PDF kiterjesztésű dokumentumokban gyakran fellépnek nem kívánt sortörések, amelyek a szegmentálásnál hibákhoz vezetnek. Ezen felül egy PDF-dokumentum formázása általában időigényesebb, mint a dokumentum eredeti formátumának formázása.

Különösen költséges, időigényes lehet a beszkennelt dokumentumok fordítási folyamata. Ezeket a fordítás előtt (és többnyire már az árajánlat megtétele előtt) egy OCR-rendszer (Optikai karakterfelismerő-rendszer) segítségével gépi olvasásra alkalmassá kell tenni. A szkennelt dokumentum minőségétől függően ez rengeteg munkát igényelhet és ezáltal a költségek is megnövekedhetnek.

Tipp: Már az ajánlatkéréskor az eredeti fájlt küldje meg, azt, amelyből a PDF készült. Amennyiben az eredeti dokumentum már nincs meg, létezik lehetőség arra, hogy a PDF fájlt Word vagy akár Excel formátumba átkonvertálja és ezzel a dokumentumot elő is készíti a fordításra.

2. Word fájlok

Gondoljon arra, amikor a Word dokumentumot elkészíti, hogy egy szöveg idegen nyelvű megfelelője hosszabb, illetve rövidebb lehet, mint a forrásszöveg. Például egy magyarról németre történő fordítás során a célszöveg sok esetben 10 %-kal is hosszabb lehet, mint a forrásszöveg. Viszont például kínaira fordítás esetén az írásjelek miatt akár 50%-kal rövidebb szöveget is kaphatunk.

A különböző nyelvkombinációk esetén ezek a hosszúságbéli eltérések a szöveg formai szépségének romlásához vezethetnek azzal, hogy egy-két sor például átcsúszik a következő oldalra, amely (nem beszélve a papírpazarlásról) még esztétikailag is ronthat a fordításon.

1. Tipp: Törölje a feleslegesnek vélt, vagy véletlenül kialakult sortöréseket.

2. Tipp: Ha szövegdobozt kell használnia, figyeljen arra, hogy ezek elég nagyok ahhoz, hogy a benne található szöveg lefordított változata is beleférjen, valamint egy a forrásszövegnél rövidebb célszöveg esetén a szöveg optikája ne romoljon a fordítás elkészülte után se.

3. Excel

Az Excel formátumú szövegek CAT-eszközökbe történő importálásánál is gyakran előfordul, hogy a szövegrészek rosszul lesznek elválasztva. Ezért fontos tehát, hogy például a címek, címsorok ne a folyó szöveg cellájába kerüljenek. A felsorolások úgyszintén saját cellákat kell kapjanak.

4. InDesign

A tisztán formázott InDesign dokumentumok a grafikusi részlegének sok munkát megspórolnak, mivel a lefordított szöveget nem kell újból összeilleszteni az eredetinek megfelelve. Viszont a formázás során történő figyelmetlenség sok problémát okozhat a szegmentálás során. Ezért tehát ajánlatos a szöveg elkészítésénél a célszöveg terjedelmének változását figyelembe venni és a formázásnál elegendő helyet hagyni – többek között akkor, ha a forrásnyelv nem a magyar.

1. Tipp: Bizonyosodjon meg róla, hogy minden szövegrész a szövegdobozban van, hogy a fordítás során ne lépjenek fel sortörések, amelyekkel a szegmentálás lehetetlenné válik.

2. Tipp: A szövegdobozt készítse akkorára, hogy a fordítás során fellépő szöveg kiterjedésének megváltozása se okozzon sortörést.

5. Weboldal szövegei

A weboldalakon található szövegek Word fájlokba történő másolása nem csak időigényes, hanem rengeteg hibát is okozhat a szövegben, viszont szerencsére ezt az eljárást már nem nagyon használják a fordítóirodák. A modern fordítást segítő programok támogatják az XML, SGML és HTML formátumokat és a tartalom-menedzser-rendszerekhez számos Plugin létezik már, mint például WPML, amely hozzájárul a weboldal lokalizációjának kezelhetőségéhez.

Tipp: Fogadja meg a felkeresett fordítóiroda tanácsát arra vonatkozólag, hogy az Ön weboldalát milyen módszerrel érdemes lokalizálni, hogy az a lehető legkedvezőbb fordítást eredményezze.

Összefoglalva: A forrásszövegek formázásánál a megtakarítási potenciál jelentős. A fordítási folyamatok optimalizálásánál az idő és a költségek szempontjából a forrásszöveg a mérvadó. Érdemes már a szöveg elkészítésekor a jövőbeni fordításra is gondolni. Ezzel a fordítóirodában végzett utómunkálatok által felemésztett időt és költségeket elkerülheti.