Melyek a legnehezebben fordítható dokumentumtípusok?

A nyelv összetettsége miatt a szakmai fordítások sokkal nehezebbek, mint azt a legtöbb egynyelvű beszélő gyakran értékelni tudja. A nyelvi szabályok megértése csak a legelső akadály, amelyet a képzett nyelvészeknek le kell küzdeniük. A következő kihívás nemcsak a célpiac beszédszokásainak, kultúrájának és társadalmi normáinak teljes körű megértése, hanem minden olyan külső tényező figyelembevétele, amely közvetlenül befolyásolhatja a fordítás minőségét.

Minden nyelvnek megvan a saját struktúrája és szabályrendszere, ezáltal sok nyelvnek teljesen más a logikája, mint az angolé. Ennek eredményeképpen a fordítóknak gyakran teljesen át kell alakítaniuk a mondatszerkezetet a hatékony kommunikáció érdekében.

Ez még nehezebb, amikor „valós időben”, szóban kommunikálnak, például üzleti tolmácsolási megbízások során. Mindazonáltal ugyanazok a szabályok érvényesek az írott dokumentumok és szöveges anyagok fordításakor is. Ezért a hivatásos fordítók számára az anyanyelvre történő fordítás a legkönnyebben kivitelezhető.

Az eltérő nyelvi és társadalmi struktúrák nehézségein kívül, a hivatásos fordítóknak a mindennapi munkájuk során más kihívásokkal is szembe kell nézniük. Maga a lefordítandó dokumentum típusa is egy olyan tényező, amely közvetlenül befolyásolhatja a fordítás bonyolultsági szintjét. Ma bemutatunk a legnehezebben fordítható dokumentumok közül néhányat.

Orvosi dokumentumok fordítása

Az orvostudomány kritikus témakör, hiszen a legkisebb hiba is súlyos következményekkel járhat a betegek vagy az egészségügyi szakemberek számára. Ennek következtében az ilyen hibákból eredő magas pénzügyi és érzelmi kockázatok miatt az orvosi dokumentumok fordítása nagy nehézségekkel járhat. Ennek ellenére az NHS ugyanakkor folyamatosan keresi a módját annak, hogyan lehetne javítani a külföldiek és a betegek kommunikációs támogatását.

Több tanulmányt is végeztek az orvosi dokumentáción belüli hibák mértékének meghatározására. Az egyik tanulmány, amely a román nyelvről angolra készült orvosi fordításokat vizsgálta, megdöbbentő 638 gyakori hibát talált. Egy másik, az American College of Emergency Physicians által közzétett tanulmány szerint a hibák száma 22%-ról 12%-ra csökkent, ha a fordítók több mint 100 órás tapasztalattal rendelkeztek.

Az orvosi dokumentumok fordításakor a fordítóknak ismerniük kell az orvosi rövidítéseket, az idiomatikus kifejezéseket, a lexikai jelentést, a terminológiát és a szintaxist. Csak olyan fordítók próbálkozhatnak orvosi fordítások elkészítésével, akiknek képzett orvosi háttérrel is rendelkeznek.

Az orvosok által az orvosi feljegyzések írásához jellemzően alkalmazott rövidítési módszerek miatt – és ez egy globálisan elterjedt gyakorlat – egy szó lexikális jelentése eltérő lehet.

Eltérések az orvosi szakfordításban

Bár az emberi anatómia és az ismert betegségek minden társadalmon belül azonosak, a tapasztalatlan fordítók könnyen összezavarodhatnak, ha nem egyezik a szófajok szándékolt jelentése, vagy nem értették meg az orvosi szakemberek által használt, kialakult rövidítést.

Egy másik, hasonló probléma abból adódik, hogy az orvosi nyilvántartások egymástól függetlenül fejlődtek ki az egyes szakterületek között. Az európai orvosi regiszter például jellemzően szinonimákat használ, de lehet anatómiai, klinikai vagy patológiai jelentésű is – attól függően, hogyan és hol használják a kifejezést.

Ha az orvosi fordítók nem rendelkeznek előzetes, alapos orvosi képzéssel, és nem ismerik teljes mértékben az adott orvosi ágazatot, a finom árnyalatok és részletek könnyen figyelmen kívül maradhatnak vagy rosszul lesznek lefordítva. Ezért egy orvosi kifejezés forrásnyelvről a célnyelvre történő fordításakor a kontextus létfontosságú.

Az orvosi fordításoknál nemcsak a célnyelv befolyásolja általában a fordítást, hanem az is, hogy a lefordított dokumentumokat milyen célközönségnek szánják. A fordítás készülhet orvostól orvosnak, orvostól betegnek, orvostól ápolónak, vagy egy nem szakmabelinek, például egy családtagnak vagy gondozónak, illetve egy olyan vállalkozásnak, amely termékeket/szolgáltatásokat nyújt az orvosi ágazat számára.

Jogi dokumentumok fordítása 

A jogi ágazat egy másik olyan terület, amely nagyon specifikus és sajátos nyelvet, kifejezéseket vagy szakzsargont használ, és a gyakran használt rövidítések is fejtörést okozhatnak a fordító számára. Következésképpen a jogi szaknyelv olyan hivatásos fordítók figyelmét igényli, akik jogi végzettséggel vagy a jogi ágazat szakértő, mélyreható ismeretével rendelkeznek.

A jogi dokumentumok fordítása szintén pontosságot igényel. Ennek elmulasztása kritikus következményekkel járhat az egész ügyre nézve. A fordítói szakmában a jog az egyik legnehezebben fordítható forrásdokumentumnak számít, nemcsak a terminológia miatt, hanem a rövidítések és a kézzel írt jegyzetek rossz minősége miatt is, amelyek időnként alig olvashatók.

Ráadásul rengeteg olyan helyzet van, amikor jogi fordításokra van szükség. Ennek eredményeképpen a jogi szakma a fordítóirodákra támaszkodik, hogy gyorsan és rendszeresen minőségi fordításokat kapjanak kézhez. A szoros határidők további nyomást gyakorolhatnak a nyelvészekre.

Jogi dokumentumok fordításakor fontos, hogy a fordítók alapos általános jogi terminológiai ismeretekkel rendelkezzenek számos jogi szakterületről. A fordítóknak naprakésznek kell lenniük a legújabb jogszabályokkal és törvényi előírásokkal, valamint a külföldi politikák, jogrendszerek és kultúrák bonyolultságával kapcsolatban is.

Az orvosi szakmához hasonlóan egy lefordított jogi dokumentumban a legkisebb hiba is súlyos következményekkel járhat az érintett felek számára. A bírósági tárgyalásokon gyakran bonyolult jogi kérdésekkel kell érvelni, és ha egy jogi dokumentumot rosszul fordítottak le, egy apró félreértés egy egész ügyet rossz irányba vihet.

A jogi szakfordítások kezelése

Amikor egy jogi képzettségű fordítót jogi dokumentumok fordításával bízzák meg, számos fontos tényezőt kell szem előtt tartania.

Először is, a forrásdokumentum nyilvánvalóan egy másik ország jogrendszerének és kultúrájának nyelvi szabályaihoz viszonyítva van felépítve. A célszöveget azonban olyan közönség fogja olvasni, amely valószínűleg nem ismeri a másik ország jogrendszerét.

Mivel más országokban más a jogalkotás, a terminológia is más. Előfordulhat, hogy egy külföldi ország egyik szabálya nem létezik például az Egyesült Királyságban, de hasonló lehet egy másik ország jogszabályához. Azonban csak azért, mert egy jogszabály hasonlóságot mutat, még nem jelenti azt, hogy ugyanaz.

Az ilyen típusú problémákra a körülményektől függően kétféle megoldás létezik. A jogi dokumentumok vállalkozások számára történő fordításakor szokás, hogy két dokumentumcsomagot fordítanak le mind a forrásnyelvre, mind a célnyelvre. Ez biztosítja, hogy a két vállalatból származó felek kölcsönösen megértik egymást.

A jogi dokumentumokban lábjegyzetekre is szükség van a forrásdokumentumban meghatározott olyan előírások magyarázatához, amelyek nem léteznek abban az országban, ahová a dokumentumot fordítják. Éppen ezért a jogi fordítóknak ismerniük kell annak az országnak a jogszabályait, ahonnan a dokumentumokat fordítják, és azt a jogrendszert, amely számára a dokumentumokat fordítják.

Jogi bonyodalmak

Egy jogi fordító életében lesznek olyan pillanatok, amikor fel kell készülnie arra, hogy mindent, amit csinál, félbehagyjon, hogy a jogi fordítások által előírt szigorú határidőket betarthassa. Nem ritka, hogy egy sürgős fordítási kérés egy bírósági tárgyalás alatt landol a postaládájában.

A titoktartás egy másik kérdés, amely a fordítói ágazatban felmerülhet, különösen olyan ügyek esetében, amelyek érzékeny információkat tartalmaznak. A jogi cégek folyamatosan szembesülnek a 22-es csapdahelyzetekkel a valós kötelezettségek és a szolgáltatói szerepük teljesítése között, hogy a lehető legjobb ügyet építsék fel az ügyfelük nevében. A fordítókat ugyanazok az adatvédelmi törvények kötik, mint az ügyvédeket.

Kreatív marketing fordítások

A nemzetközi vállalatok által a múltban elkövetett fordítási hibák jól dokumentáltak. De még ha a fordítók előre tisztában is vannak a marketingdokumentumok fordításának lehetséges buktatóival, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy könnyebb lefordítani őket.

A nyelv természeténél fogva egy összetett rendszer. A hivatásos fordítók világában a szóról szóra való fordítás nem elfogadott. A fordítók pedig tisztában vannak vele, hogy a marketingszövegek fordítása során elkerülhetetlenül felmerülnek a legbonyolultabb problémák. Nem ritka, hogy egy öt szavas szlogen lefordítása tovább tart, mint egy 200 szavas dokumentumé. Gyakran előfordul, hogy egy egyszerű fordítás nem elég, és a dokumentumot egy olyan szakértő fordítóirodának kell közvetítenie, mint a Tabula Fordítóiroda.

A jogi és orvosi fordítással ellentétben azonban a kétnyelvű marketingszakembereknek van némi kreatív szabadságuk. Enélkül a lefordított szöveg nem fogja az olvasókat lekötni, cselekvésre késztetni, és általában véve vagy az Ön szándékainak megfelelően befolyásolni a fogyasztói magatartásukat.

A legfontosabb eredmény, amelyre marketingdokumentumok fordításakor törekedhet, az, hogy a tartalom olyan természetes áramlással rendelkezzen, amely vonzó a célközönség számára. Ez gyakran jelentheti egy marketingüzenet átformálását anélkül, hogy elveszítené az üzenet alapvető célját. Ez hihetetlenül nehéz viccek vagy idiómák fordításakor.

Mivel a marketingdokumentumok gyakran teljes átírást igényelnek, a lokalizációs és átírási technikákkal együtt, a marketinganyagok fordítása általában időigényes lehet. Ez problémát jelenthet azon fordítók számára, akiknek az ügyfelei kisebb költségvetéssel rendelkeznek, mint amekkorát a munka igényel.

Ilyen körülmények között mérlegelnie kell, hogyan egyenlíti ki a költségeket az idővel szemben, és hogy egyáltalán megéri-e elvállalni a projektet. Ha nem rendelkezik olyan kreatív elmével, amely képes előállítani egy szófordulatot vagy egy meggyőző főcímet anélkül, hogy előtte jelentős kutatómunkát végezne, a marketingdokumentumok fordításával valószínűleg nem fog jól megélni.

Az orvosi, jogi és marketingdokumentumok fordítása a fordítók számára a három legnehezebb területnek számít. Az ezeken a területeken dolgozók magasan képzett és szak képzett egyének. Nemcsak, hogy képesek arra, hogy bonyolult dokumentumokból pontos fordításokat készítsenek nyomás alatt álló helyzetekben is.

A fordítás nem pusztán a megfelelő szavak egyik nyelvről a másikra történő kicserélését jelenti. Alapos megértést igényel a világ minden táján a nyelvben természetesen előforduló összetettségek tekintetében.

A Tabula Fordítóiroda a segítségére tud lenni, mind jogi, orvosi vagy marketing szövegek fordítása esetén.

Keressen fel minket a 06 30 219 9300-es telefonszámon!