Weboldal fordítás a turizmus területén

Mivel az utazás és a turisztika piacát a globalizáció jellemzi, ezért az internet a kommunikáció megkerülhetetlen csatornája ezen a területen. Emiatt olyan fontos, hogy a turizmussal és utazással kapcsolatos információk megfelelően legyenek lefordítva a weboldalakon.

Weboldal fordítás: az oldalak 3 típusa

A turizmussal foglalkozó weboldalaknak 3 típusát különíthetjük el. Ezek a következők:

1. Információs oldalak, melyek a turisztika minden aspektusáról tartalmaznak információt.

2. Promóciós oldalak, melyek adott úti célokat reklámoznak.

3. Üzleti weboldalak, melyek célja az eladás, ezért azon dolgoznak, hogy a lehetséges ügyfeleket ellássák minden olyan szolgáltató elérhetőségével, melyre szükségük lehet, pl. utazási irodák vagy utazásszervezők elérhetőségével.

Hasznos fogalmak az utazásszervezéssel és turizmussal foglalkozó weboldalak fordításával kapcsolatban:

A siker kulcsa a vendéglátóiparban nagyban függ a reklámhoz felhasznált marketing stratégiáktól. Ezek a stratégiák legtöbbször tartalmazzák a weboldal tartalmának különböző nyelvekre való lefordítását. A turisztikában, csakúgy, mint a marketingben, a fordítónak szem előtt kell tartania a következő fogalmakat:

Lokalizáció: a termék nyelvi és kulturális szempontú adaptálása, igazítása a célközönség igényeihez.

Internacionalizálás: célja a lokalizáció segítése, alapja a termék generalizálásában rejlik, hogy a lehető legnagyobb célközönség igényinek felelhessen meg.

Globalizáció: a termék adaptálása vagy elterjesztése különböző országokban, különböző területeken.

Az utazással kapcsolatos weboldalak lokalizálásának közös problémái:

A turisztikai szektorban a fordítás célja többek közt az, hogy az ajánlott terméket a lokális igényekhez igazítsa. Eközben a fordító a következő három problémával néz szembe:

Kulturális problémák: azokon az általános nehézségeken felül, melyekkel minden szöveg esetében találkozhat a fordító itt külön figyelmet kell fordítani arra, hogy felismerje a szöveg azon részeit, melyeket a lokális igények szerint át kell alakítania vagy át kell írnia. Egy úti célt nem lehet ugyanúgy hirdetni spanyoloknak, mint angoloknak, mert míg a spanyolok általában a részletes leírásokat és ábrákat kedvelik, addig az angolok inkább az érzelmesebb, esztétikusan bemutatókat részesítik előnyben.

Nyelvi problémák: a fordító, akár az orvosi vagy pénzügyi fordításoknál, itt is képes kell, hogy legyen a kulturális különbségekből adódó egyéni preferenciák detektálására, és ezek szövegben való megjelenítésére. Ez különösen igaz a kifejezések, nyelvi fordulatok, közmondások, szólások másik nyelvre való átültetésére.

Technikai problémák: épp úgy, mint minden üzleti fordításnál, itt is jelentkezhetnek különböző technikai problémák, pl. a kulcsszavak jelenléte.

Az utazási weboldalak fordítása rengeteg szempontból is kihívás elé állítja a fordítót. Gondoljunk csak a marketingcélok globális voltára, melyből több nehézség is adódik: nyelvi specifikációk, melyek csak a turisztikai szektorra jellemzők (éppúgy, mint mondjuk a műszaki fordításnál), technikai akadályok, melyek általánosan jelentkeznek weboldal fordításnál.