A fárszi nyelv

A perzsa vagy másképpen fárszi nyelv az indo-iráni nyelvek iráni ágához tartozik. Nevétjo_forditas Perzsiából kapta, mely Irán régi megnevezése.

A fárszi nyelvet kb. 130 millió ember beszéli, főként Afganisztánban, Iránban és Tadzsikisztánban. A múltban ez a nyelv Közép- és Dél-Ázsia számos területén elterjedt volt, de ma is megértik Örményország, Azerbajdzsán, India, Irak, Kazahsztán, Pakisztán, Türkmenisztán, Törökország egyes részein, de az USA-ban és Európában is élnek jelentős számú perzsa bevándorló csoportok.

A nyelv története

A perzsa nyelv történtét 3 időszakra oszthatjuk, ez alapján beszélünk óperzsa, közép perzsa és újperzsa nyelvről. Az óperzsa nyelv ékírásos nyelvemlékeken maradt fenn az Ahmedin dinasztiából (i.e. 550-330-körül). A nyelv ekkor szoros rokonságot mutatott a szanszkrittel, a latinnal és a göröggel együtt a flektáló, azaz hajlító nyelvek közé sorolják.

A közép perzsa nyelv hasonlóságot mutat a pártus nyelvvel és egyéb közép-ázsiai nyelvvel, nyelvtana egyszerűbb, mint az óperzsáé, az arámi nyelvből átvett írásjeleket használt.

Az újperzsa nyelv is tartalmaz számos pártus és közép-ázsiai elemet, egyéb iráni nyelvek erősen hatottak rá. A 9. században keletkezett, perzsa-arab írást használ. Nyelvtana egyszerűbb a közép perzsáénál.

Ábécé

Ábécéje az arab ábécére épül, de néggyel több betűt tartalmaz.

Saját írásjeleik csupán a mássalhangzóknak vannak, a magánhangzókat mellékjelekkel vagy mássalhangzók jeleinek kombinációjával jelölik.

A szöveget a perzsák jobbról balra míg a számokat balról jobbra írják.

A nem arab hangok jelölésére új betűket alkottak, pontokat, vonalakat adtak a már meglévő betűkhöz vagy más alakban írják őket.

A szöveget dőlten írják, ezért a betűk kapcsolódnak egymáshoz, ami ahhoz vezet, hogy pozíciójuktól függően alakjuk is változik.

Számok

Indiai számokat használnak, habár a 4, 5 és 6 számok írásmódja eltér a standard arabtól. Megemlítendő még, hogy a számnevek kiejtése eltér az arabban és a fárszi nyelvben.

Ami nyelvtanát illeti a fárszi nyelv egyszerű, hisz a főneveknek nincs nemük, nincsenek névelők. Néha nehéz eldönteni, milyen nemű személyről beszélnek. A perzsa egy igen költői nyelv, gyakran említik a világ legszebb nyelvei között, azonban a nem perzsa anyanyelvű embereknek időnként meggyűlhet a baja a perzsa nyelv hangjaival, ha rosszul ejti a szavakat, könnyedén félreértésekbe keveredhet.