Weboldal fordítás a turizmus területén

Mivel az utazás és a turisztika piacát a globalizáció jellemzi, ezért az internet a kommunikáció megkerülhetetlen csatornája ezen a területen. Emiatt olyan fontos, hogy a turizmussal és utazással kapcsolatos információk megfelelően legyenek lefordítva a weboldalakon.

Weboldal fordítás: az oldalak 3 típusa

A turizmussal foglalkozó weboldalaknak 3 típusát különíthetjük el. Ezek a következők:

1. Információs oldalak, melyek a turisztika minden aspektusáról tartalmaznak információt.

2. Promóciós oldalak, melyek adott úti célokat reklámoznak.

3. Üzleti weboldalak, melyek célja az eladás, ezért azon dolgoznak, hogy a lehetséges ügyfeleket ellássák minden olyan szolgáltató kontakt információjával, melyre szükségük lehet, pl. utazásirodák vagy utazásszervezők elérhetőségével.

Hasznos fogalmak az utazásszervezéssel és turizmussal foglalkozó weboldalak fordításával kapcsolatban:

A siker kulcsa a vendéglátóiparban nagyban függ a reklámhoz felhasznált marketing stratégiáktól. Ezek a stratégiák legtöbbször tartalmazzák a weboldal tartalmának különböző nyelvekre való lefordítását. A turisztikában, csakúgy mint a marketingben a fordítónak szem előtt kell tartania a következő fogalmakat:

Lokalizáció: a termék nyelvi és kulturális szempontú adaptálása, igazítása a célközönség igényeihez.

Internacionalizáció: célja a lokalizáció segítése, alapja a termék generalizálásában rejlik, hogy a lehető legnagyobb célközönség igényinek felelhessen meg.

Globalizáció: a termék adaptálása vagy elterjesztése különböző országokban, különböző területeken.

Az utazással kapcsolatos weboldalak lokalizálásának közös problémái:

A turisztikai szektorban a fordítás célja többek közt, hogy az ajánlott terméket a lokális igényekhez igazítsa. Eközben a fordító a következő három problémával néz szembe:

Kulturális problémák: azokon az általános nehézségeken felül, melyekkel minden szöveg esetében találkozhat a fordító itt külön figyelmet kell fordítani arra, hogy felismerje a szöveg azon részeit, melyeket a lokális igények szerint át kell alakítania vagy át kell írnia. Egy úti célt nem lehet ugyanúgy hirdetni spanyoloknak, mint angoloknak, mert míg a spanyolok általában a részletes leírásokat és ábrákat kedvelik, addig az angolok inkább az érzelmesebb, esztétikusan bemutatókat részesítik előnyben.

Nyelvi problémák: a fordító, akár az orvosi vagy pénzügyi fordításoknál, itt is képes kell, hogy legyen a kulturális különbségekből adódó egyéni preferenciák detektálására, és ezek szövegben való megjelenítésére. Ez különösen igaz a kifejezések, nyelvi fordulatok, közmondások, szólások másik nyelvre való átültetésére.

Technikai problémák: épp úgy, mint minden üzleti fordításnál, itt is jelentkezhetnek különböző technikai problémák, pl. a kulcsszavak jelenléte.

Az utazási weboldalak fordítása rengeteg szempontból is kihívás elé állítja a fordítót. Gondoljunk csak a marketingcélok globális voltára, melyből több nehézség is adódik: nyelvi specifikációk, melyek csak a turisztikai szektorra jellemzők (éppúgy, mint mondjuk a műszaki fordításnál), technikai akadályok, melyek általánosan jelentkeznek weboldal fordításnál.

A fárszi nyelv

A perzsa vagy másképpen fárszi nyelv az indo-iráni nyelvek iráni ágához tartozik. Nevétjo_forditas Perzsiából kapta, mely Irán régi megnevezése.

A farszi nyelvet kb. 130 millió ember beszéli, főként Afganisztánban, Iránban és Tadzsikisztánban. A múltban ez a nyelv Közép- és Dél-Ázsia számos területén elterjedt volt, de ma is megértik Örményország, Azerbajdzsán, India, Irak, Kazahsztán, Pakisztán, Türkmenisztán, Törökország egyes részein, de az USA-ban és Európában is élnek jelentős számú perzsa bevándorló csoportok.

A nyelv története

A perzsa nyelv történtét 3 időszakra oszthatjuk, ez alapján beszélünk óperzsa, közép perzsa és újperzsa nyelvről. Az óperzsa nyelv ékírásos nyelvemlékeken maradt fenn az Ahmedin dinasztiából (i.e. 550-330-körül). A nyelv ekkor szoros rokonságot mutatott a szanszkrittel, a latinnal és a göröggel együtt a flektáló, azaz hajlító nyelvek közé sorolják.

A közép perzsa nyelv hasonlóságot mutat a pártus nyelvvel és egyéb közép-ázsiai nyelvvel, nyelvtana egyszerűbb, mint az óperzsáé, az arámi nyelvből átvett írásjeleket használt.

Az újperzsa nyelv is tartalmaz számos pártus és közép-ázsiai elemet, egyéb iráni nyelvek erősen hatottak rá. A 9. században keletkezett, perzsa-arab írást használ. Nyelvtana egyszerűbb a közép perzsáénál.

Ábécé

Ábécéje az arab ábécére épül, de néggyel több betűt tartalmaz.

Saját írásjeleik csupán a mássalhangzóknak vannak, a magánhangzókat mellékjelekkel vagy mássalhangzók jeleinek kombinációjával jelölik.

A szöveget a perzsák jobbról balra míg a számokat balról jobbra írják.

A nem arab hangok jelölésére új betűket alkottak, pontokat, vonalakat adtak a már meglévő betűkhöz vagy más alakban írják őket.

A szöveget dőlten írják, ezért a betűk kapcsolódnak egymáshoz, ami ahhoz vezet, hogy pozíciójuktól függően alakjuk is változik.

Számok

Indiai számokat használnak, habár a 4, 5 és 6 számok írásmódja eltér a standard arabtól. Megemlítendő még, hogy a számnevek kiejtése eltér az arabban és a fárszi nyelvben.

Ami nyelvtanát illeti a fárszi nyelv egyszerű, hisz a főneveknek nincs nemük, nincsenek névelők. Néha nehéz eldönteni, milyen nemű személyről beszélnek. A perzsa egy igen költői nyelv, gyakran említik a világ legszebb nyelvei között, azonban a nem perzsa anyanyelvű embereknek időnként meggyűlhet a baja a perzsa nyelv hangjaival, ha rosszul ejti a szavakat, könnyedén félreértésekbe keveredhet.

Négy nyelv, mely mára a kihalás szélére került

Az emberi kommunikáció minden esetben igazodik a beszélők csoportjának aktuális dead_languagesigényeihez az adott időben és helyzetben. Mikor a beszédről van szó, megfigyelhető egyes nyelvek fokozatos hanyatlása, majd eltűnése. Ebben a blogbejegyzésben fel szeretném hívni a figyelmet 4 olyan nyelvre, mely lehetséges, hogy hamarosan a kihalás sorsára jut. De ki tudja, lehet majd épp ez az írás is ösztönöz néhány embert arra, hogy ezek valamelyikét elsajátítsa.

Kallawaya

A kallawaya (kallahuaya) egy dél-amerikai bennszülött nyelv. A spanyol és portugál nyelv elnyomta a mára kevésbé ismert nyelveket, az olyanokat, mint a Kallawaya, melyek azokhoz a szorosan összefonódott csoportokhoz kötődtek, melyekben eredetileg létrejöttek. A kallawaya egy utazó, gyógyító nép nyelve, mely a Bolíviai Andokban él. A nyelv számtalan ezoterikus kifejezést tartalmaz, melyek a közösség gyógyító tudására utalnak, ezzel is illusztrálva, hogy a nyelv mennyire alkalmazkodik a beszélők igényeihez. Manapság már csak néhány ember beszéli ezt a nyelvet, olyanok, akik felmenőiktől tanulták.

Mednij aleut

A nyelv fejlődése rendhagyó, hisz két nyelvből keletkezett, az aleut és az orosz nyelvből, miközben a legtöbb nyelv csak egy nyelvből fejlődik ki. Ezt a nyelvet a Bering szigeten beszélik. Ma ezt a nyelvet is csak 1-2 ember beszéli ezen a területen, amiért lehetséges, hogy a nyelv egyedülálló és komplex mivolta tehető felelőssé, a mednij aleut nyelvet ugyanis olyan emberek beszélték, akik aleut-orosz vegyes családból származtak, tehát egy eléggé speciális, kicsi populáció tagjai. A mednij aleut nyelvben egyaránt megtalálhatóak az aleut főnevek és az orosz igék, a ragozására pedig a két nyelv ragozási rendszerének keveréke jellemző. Mindez azt jelenti, hogy a mednij aleut nem egy egyszerűen megtanulható nyelv, nem beszélve arról, mennyire kevéssé használható a mai világban.

Suena

Pápua Új-Guinea kb. 800 különböző nyelvnek ad otthont, ebből adódóan természetes, hogy van valamiféle versengés a nyelvek között, hogy hatékonyak maradjanak és fennmaradhassanak. A suena nyelvet Morobe tartományban beszélik, korábban, a 20. században a yawari nép tagjai között volt népszerű. Mára a binandere nyelv kiszorítani látszik a suenát ebben a térségben.

Korni

A korni nyelv az Egyesült Királyság Cornwall nevű területén élő emberek történelmi nyelve. A korábban említett nyelvektől eltérően a korni már halott nyelvnek számított, mígnem 2010-ben újjáéledt. A korni a brit kelta nyelvből származik, melyet később követett az angol. A cornwalli emberek számára a korni nyelv az identitás és helyi azonosságtudat alapja és kifejezője. Mindez azt bizonyítja, hogy nem csak a nyelvek kihalására van példa olyan esetekben, mikor már elvesztették funkciójukat, hanem arra is, hogy amennyiben a közösség érdekei azt kívánják, fel is éleszthetők.

Érdekes folyamat az, ahogyan egyes kevésbé ismert nyelvek kialakulnak annak érdekében, hogy közösségek érdekeit szolgálják, majd mikor már nincs rájuk szükség, eltűnnek. Azonban a korni nyelv esete mindenkinek nyúlt némi reményt, aki szereti a nyelveket. Ha egy nyelv fontos a közösségnek, mindegy milyen kevés emberről is legyen szó, a nyelv hasznos célt szolgál, ezért bármikor megakadályozható a kihalása.