A jogi szakfordítás kihívásai

Sűrű, félelmetes, meghátrálásra kényszerít. Most éppen az Amazonas dzsungel legmélyén, vagy egy halom jogi dokumentum között ülünk-e? Mondja meg Ön! Igazából bármelyik lehetséges, de jelen esetben mi most a másodikra gondoltunk.

A jogi szövegek elvontak, komplex terminológiát használnak és stílusuk is furcsa, de le kell őket fordíttatni. Ám egy hibás fordítás jogi következményekkel járhat, vagy komoly csorbát ejthet hírnevünkön. Ha Ön egy a nemzetközi piacon aktív cég tulajdonosa, vagy éppen az kíván lenni, figyelembe kell vennie, hogy nemzetközi ambíciói és persze vastag dokumentumgyűjteménye jogi szakfordítást igényelnek. Ám ez a feladat bonyolultabb, mint elsőre gondolnánk.

Az egyes szavaknak a hétköznapi és a jogi nyelvben való különböző használata a fordítás során gyakran problémát okoz. Ezért egy szakfordítónak mindig képesnek kell lennie a nyelvi felszín mögé látni. Csak így értheti meg a jogi kifejezéseket és azok egymással való kapcsolatát.

Egy adott szakterület kifejezéseinek és az azok közötti kapcsolatok értelmezése mindig nehezebb, mint egy hétköznapi szöveg esetén. A jogi szövegek fordítása a szakfordítások egyik legnehezebbje. A jogi szakzsargon árnyalatainak felismerése és értelmezésére csakis egy jó szakemberek számára lehetséges.

Lehet szó törvényről, szerződésről, jogi szakvéleményről, alapító okiratról, minden alkalommal szakszavak és idegen kifejezések dzsungelével találjuk szemben magunkat. A mondatok felépítése különös, megszámlálhatatlan mellékmondat, az olvasó számára furcsa szórend jellemzi a szöveget. Ám bármennyire szokatlannak is találjuk mindezen dolgokat, a jogi szövegek megkövetelik saját szabályaik betartását.

Ám ha létezne is egy kézikönyv, egy útikalauz, mely könnyű szerrel kivezet minket a dzsungelből és minden eshetőségre felkészít, akkor sem dőlhetnénk nyugodtan hátra egy jogi szöveg láttán. A különböző országok jogrendszereiben fellelhető eltérések tovább bonyolítják a helyzetet. Példának okáért az egyes kifejezések célnyelvi megfelelőjének megtalálása igazán időigényes lehet, főleg, ha a célnyelvi ország jogrendszerében az adott terminus nem létezik.

Az orosz és az európai jogrendszerek a római, míg a brit jogrendszer az angolszász jogrendszerre épül. Ezek a forrásokban, jogi normákban, bírósági rendszerekben vagy igazságszolgáltatási intézkedésekben megjelenő különbségek a jogi szókincsben gyakran köszönnek vissza.

Hasonlóképpen a hatóságok és munkacsoportok közötti kapcsolatok is országonként eltérőek lehetnek. Hasonló hangzású hatósági megnevezések mögött teljesen más hatáskörrel rendelkező állami szervek bújhatnak meg. Egy angol „secretary” hatásköre jóval szélesebb és tanulmányi háttere gyakran árnyaltabb, mint egy magyar titkárnőé.

Ezen kihívások leküzdése érdekében egy professzionális fordítóiroda olyan jogi szakfordítókat alkalmaz, akik területeik szakértői és folyamatosan képzik magukat. Ezek a fordítók, nemcsak, hogy a jogi szakzsargon mesterei, de olyan információforrásokat és jogászokat ismernek, melyek nagyban megkönnyítik a jogi kutatómunkát és egyfajta garanciaként szolgálnak egy jogilag helyes fordításhoz.

Ha Ön is ilyen fordítót keres, akkor nem kell tovább keresgélnie, megtalálta emberét!

Mit sem segítenek a csillagok, egy iránytű vagy akár egy térkép, ha nem tudjuk őket használni. A túlélés legbiztosabb kulcsa, ha profi idegenvezetőre bízza magát, aki csukott szemmel is kivezeti Önt akár a legsűrűbb dzsungel mélyéből is. Válassza a Tabula Fordítóirodát és hamarosan a fényt is meglátja az alagút végén!