Okiratok fordítása

Az okiratok, okmányok hitelesített, illetve hivatalos fordításánál a leggyakoribb hibák közé tartozik a család-, keresztnevek és a helynevek helytelen írásmódja. Nem ritkán fordul elő, hogy például egy személyi igazolvány fordításánál a személy nevéből egy betű kimarad, vagy több betű felcserélődik. Példának okáért „Gipsz Marianna – Gipsz Mariann”, de idegen nyelvekről magyarra történő fordítás esetén ezen hibák előfordulása gyakoribb. Ezek a hibák a hatóságokhoz kerülés után, az összehasonlításnál előjönnek, és ilyenkor a fordítást visszadobják. 

Nehézségeket például az jelenthet, hogy a betűk kiejtése és olvasása a különböző nyelvekben más és más.

Ilyen hibák leginkább olyan neveknél fordul elő, amelyekhez a mi nyelvezetünk nem szokott hozzá. Ilyenek a cseh, szlovák és szlovén vezetéknevek például. (Hiába a topográfiai közelség.) Ennél nagyobb gondot okoz a nevek részeinek megfelelő sorrendben való visszaadása más nyelvben. Ezen a területen a káosz uralkodik, ugyanis szinte minden nyelvnek meg van a maga szabálya erre a területre vonatkozóan.

A mi esetünk a „-né” asszonynévképző, amely egyik másik nyelvben sem létezik, mint olyan. Vagyis igen, de nem úgy, mint képző, tehát a feleségi státuszt nem úgy jelölik, mint mi, magyarok. Ez a vitatéma a fordítók és nyelvészek körében gyakran a felszínre kerül. Ezt a problémát sok fordítóiroda figyelmen kívül hagyja, és a saját megszokott rendszerében végzi ezeknek a fordítását, anélkül, hogy a célnyelv kultúráját figyelembe venné.

Ugyanez a helyzet a titulusokkal. A „Dr.” titulust például nem minden nyelv használja a név előtt.

Ha meg szeretné kímélni magát a mérgelődéstől, amiért a fordítást ilyen „apróság” miatt elutasítják, válasszon egy profi fordítóirodát, aki ezeket a szabályokat ismeri, és a nevek és helynevek fordítására nagy hangsúlyt fektet.

Az ilyen hibák sajnos nem ritkák, még a „vén rókák” is beleesnek ilyen hibákba olykor, de ezek a hibák odafigyeléssel kiküszöbölhetők.

Nem árt, az ilyen felesleges körök futásának elkerülése érdekében, a fordítás áttekintése, mielőtt leadja a hatóságoknál. Ugyanis a fordítók is emberek, ők sem tévedhetetlenek.